• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • III Kongres Młodych Matematyków Polskich

  15.09.2010. 01:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  250 najbardziej uzdolnionych matematycznie uczniów szkół średnich z całej Polski przyjedzie do Krakowa na rozpoczynający się 17 września III Kongres Młodych Matematyków Polskich. Kongres potrwa do 19 września, a jego głównymi organizatorami są: Instytut Matematyczny PAN oraz Wydział Matematyki i Informatyki UJ.

  Główną częścią obrad na Uniwersytecie Jagiellońskim będą referaty z różnych dziedzin matematyki. Pięć referatów wygłoszą zaproszeni na Kongres wybitni matematycy - profesorowie: Andrzej Dąbrowski, Wojciech Kryszewski, Tomasz Łuczak, Zbigniew Marciniak, Edward Tutaj.

  Dwa wystąpienia powierzono wybitnie uzdolnionym studentom - Przemysławowi Mazurowi- trzykrotnemu złotemu medaliście międzynarodowych olimpiad matematycznych oraz finalistce olimpiad i konkursów Marthcie Ubik, a 15 wystąpień wygłoszą uhonorowani różnymi nagrodami uczniowie szkół średnich z całej Polski.

  Jak mówi kierujący pracami komitetu organizacyjnego dr Krzysztof Ciesielski z Instytutu Matematycznego PAN, w tworzeniu listy zaproszeń młodych uczestników zjazdu korzystano z pomocy kuratoriów oświaty wszystkich województw. Zaproszenia indywidualne kierowano także do finalistów olimpiad i konkursów matematycznych.

  Podczas Kongresu, współfinansowanego przez prawie wszystkie największe krajowe uniwersytety i politechniki, odbędzie się także m.in. konkurs matematyczny z nagrodami, wieczór gawęd poświęconych niektórym wielkim matematykom, pokaz origami i wiele innych atrakcji.

  Pierwszy Kongres Młodych Matematyków Polskich odbył się w 2004 roku w Warszawie. Jego inicjatorem był prof. Stanisław Janeczko z Instytutu Matematycznego PAN. Drugi Kongres miał miejsce cztery lata później w Poznaniu. Wówczas postanowiono też, że następne spotkania - z uwagi na rosnące zainteresowanie oraz tempo postępu w naukach matematycznych - będą organizowane co dwa lata, a nie co cztery.

  PAP - Nauka w Polsce, Waldemar Pławski

  agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Nagroda Carla Friedricha Gaussa za Zastosowania Matematyki jest nagrodą z matematyki, przyznawaną wspólnie przez Międzynarodową Unię Matematyczną oraz Niemieckie Towarzystwo Matematyczne za "wybitny wkład matematyczny, który posiadł znaczące zastosowania poza matematyką". Nazwa nagrody pochodzi od imienia niemieckiego matematyka Carla Friedricha Gaussa. Po raz pierwszy została wręczona w 2006 roku. Wręczana jest co cztery lata na Międzynarodowym Kongresie Matematyków. Międzynarodowy Kongres Neurologiczny (ang. International Neurological Congress) - pierwszy międzynarodowy kongres neurologów Świata. Po raz pierwszy odbył się w 1931 roku w Brnie. Odbywał się co cztery lata. Kongres przyczynił się do integracji środowiska neurologicznego na Świecie i powstania Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Jan Kozicki (ur. 28 stycznia 1891 w Sosnowcu, zm. 17 kwietnia 1979) – polski matematyk, jeden z założycieli polskich Olimpiad Matematycznych, pierwszy członek honorowy Polskiego Towarzystwa Matematycznego, autor zbioru zadań z algebry, nauczyciel. Był wieloletnim nauczycielem matematyki w VI Ogólnokształcącym Liceum im. T. Reytana w Warszawie. Miał w 11 olimpiadach matematycznych 18 laureatów.

  Międzynarodowy Kongres Botaniczny (ang. International Botanical Congress, IBC ) – oficjalne spotkania botaników różnych specjalizacji z całego świata organizowane co 6 lat. Spotkania organizowane są przez Międzynarodowy Związek Towarzystw Botanicznych i Mikologicznych (ang. International Association of Botanical and Mycological Societies, IABMS ) w różnych miejscach na świecie. Ostatni, siedemnasty Kongres odbył się w Wiedniu, następny odbędzie się w dniach 24-30 lipca 2011 roku w Melbourne w Australii. Pierwszy Kongres miał miejsce w roku 1900 w Paryżu. Nagroda im. Kazimierza Kuratowskiego: Nagroda im. Kazimierza Kuratowskiego jest przyznawana za osiągnięcia naukowe z matematyki osobom które nie ukończyły 30 lat i jest uważana za najbardziej prestiżową z polskich nagród dla młodych matematyków. Nagroda została ustanowiona w 1981 roku przez Zofię Kuratowską (córkę Kazimierza Kuratowskiego), Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk i Polskie Towarzystwo Matematyczne.

  Magazyn Miłośników Matematyki (MMM) - kwartalnik poświęcony tematyce matematycznej, adresowany do młodzieży o zainteresowaniach ścisłych oraz do wszystkich fanów matematyki i łamigłówek logicznych. Zajmuje się m.in. przystępnym przedstawianiem różnych zagadnień związanych z matematyką i jej zastosowaniami (np. w fizyce, astronomii, lingwistyce), opisywaniem ważnych wydarzeń bieżących i historycznych z matematyki, prezentacją rozmaitych konkursów matematycznych (międzynarodowych, ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych), ciekawych postaci, a także anegdot i ciekawostek. Pismo prowadzi własny konkurs zadaniowy "Łamanie głowy, czyli burza w mózgu". W każdym numerze jest wiele zadań do samodzielnego rozwiązania, z rozwiązaniami z numerze bieżącym lub następnym. Międzynarodowy Kongres Matematyków (ang. International Congress of Mathematicians) – największa na świecie konferencja poświęcona matematyce, organizowana co cztery lata przez Międzynarodową Unię Matematyczną. Podczas ceremonii otwarcia wręczane są Medal Fieldsa, Nagroda Nevanlinny, Nagroda Gaussa i Medal Cherna. Inicjatorem pierwszego Kongresu był Henri Poincaré.

  Areopag Młodych - impreza w formie kongresu społecznego wspartego wydarzeniami kulturalnymi, wzorująca się na Areopagu Gdańskim, skierowana do młodych ludzi (głównie uczniów liceów i techników w trójmieście), organizowana przez uczniów Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku od kwietnia 2006 roku. Festiwal Młodych Talentów Gramy - współczesna edycja ogólnopolskiego konkursu muzycznego, nawiązującego do Festiwalu Młodych Talentów, który był organizowany w Szczecinie w latach sześćdziesiątych. Zasadniczą ideą festiwalu jest promocja twórczości młodych polskich twórców z rozmaitych gatunków muzycznych.

  MATMIX - konkurs matematyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w roku 2005/2006 i była organizoana przez VI LO im. I. Paderewskiego w Poznaniu. Począwszy od drugiej edycji konkurs organizowany jest przez XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Warszawie. Pomysłodawcą konkursu jest nauczycielka matematyki Danuta Zarzycka.

  Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) – polska organizacja pozarządowa integrująca środowisko elektryków polskiego pochodzenia z całego Świata. Dzięki otwartej formule członkostwa zrzesza ona zarówno inżynierów, jak i techników, oraz młodych adeptów (uczniów techników i szkół zawodowych) szeroko rozumianej elektryki. SEP zajmuje się głównie działalnością popularyzatorską oraz edukacyjną (szkolenia uprawniające do obsługi urządzeń elektrycznych, w tym uprawnienia do 1 kV). Zajmuje się także oceną zgodności wyrobów elektrycznych niskiego napięcia (od 1933 r.), poprzez Biuro Badawcze ds. Jakości, agendę SEP posiadającą akredytacje krajowe oraz uznania najbardziej prestiżowych organizacji międzynarodowych i europejskich. Prowadzi też szeroko zakrojoną współpracę międzynarodową występując pod angielską nazwą Association of Polish Electrical Engineers. Należy do krajowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w Polsce oraz do europejskiej organizacji EUREL.

  KAFLA (Konkurs Amatorskich Filmów Licealnych), to festiwal filmowy organizowany przez Grupę Twórczą Afis, w której działają uczniowie XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie. Pierwsza edycja Festiwalu odbyła się w 2007 roku i była skierowana do uczniów szkół średnich z Warszawy. Druga edycja KAFLI odbyła się 12 maja 2008 roku i była skierowana dla uczniów szkół średnich z całego województwa mazowieckiego. Obecnie Konkurs KAFLA skierowany jest do wszystkich osób, które nie ukończyły 25 roku życia i nie są studentami na kierunku reżyseria. Celem konkursu jest promowanie niezależnej twórczości filmowej, możliwość zaprezentowania filmów stworzonych przez uczestników szerszej publiczności oraz ocenienia ich przez profesjonalistów. Dla autorów najlepszych filmów czekają zawsze interesujące nagrody. Kongres w Akwizgranie - konferencja międzynarodowa, która odbyła się jesienią 1818 roku. Było to pierwsze spotkanie przedstawicieli państw Świętego Przymierza po kongresie wiedeńskim. Kongres zakończył wojskową okupację Francji i ponowił postanowienia przeciw ruchom rewolucyjnym. W spotkaniu udział wzięli:

  Chór Nowodworski – instytucja działająca przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie, szkole o najdłuższej tradycji spośród wszystkich polskich świeckich szkół średnich. Znany jest z tej racji również jako Chór I LO w Krakowie. Dyrygentem od września 1992 jest Ryszard Źróbek; przejął on kierownictwo z rąk Zbigniewa Toffla. Zespół nie posiada jednolitych uniformów. Znakiem rozpoznawczym są niegdyś białe, teraz biało-niebieskie szale, zakładane przez chórzystki na czarne suknie. Co roku do zespołu przyjmowani są uczniowie klas pierwszych. Chór zrzesza ok. 100 młodych śpiewaków, w ciągu roku szkolnego daje ok. 30 mniejszych i większych koncertów. W repertuarze chóru znajduje się muzyka z różnych epok, różnych stylów muzycznych: utwory sakralne, pieśni patriotyczne, ludowe, gospel oraz muzyka popularna. Kongres Stanów Zjednoczonych dwudziestej siódmej kadencji – federalna władza ustawodawcza, składająca się z Izby Reprezentantów i Senatu, zebrał się po raz pierwszy 4 marca 1841, rozpoczynając tym samym kadencję trwającą do 4 marca 1843. Kongres 27. kadencji obradował w czasie, gdy urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych sprawował William Henry Harrison oraz przez pierwsze dwa lata rządów jego następcy – Johna Tylera.

  Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego (WMFiI UO) - jeden z 8 wydziałów Uniwersytetu Opolskiego powstały 1 września 2008 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii poprzez wydzielenie z jego struktur Instytutu Chemii i przekształcenia go w samodzielny Wydział Chemii. Kształci studentów na trzech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk ścisłych matematycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. The Asia Institute (Instytut Azji) to niezależny osrodek badawczy znajdujący się w Seulu i prowadzący oraz wspierający badania nad Azją przy udziale specjalistów z zakresu nauk politycznych, humanistycznych oraz technicznich, a także organizacji rządowych, organizacji międzynarodowych oraz młodzieży z krajow azjatyckich. Badania prowadzone przez Instytut obejmują przemiany technologiczne, kwestie ochrony środowiska oraz stosunki międzynarodowe. Instytut Azji koncentruje się na szeroko zakrojonej współpracy z młodzieżą, uczniami szkół średnich i wyższych, uznając za niezbędne zaangażowanie młodych ludzi w debaty polityczne dotyczące edukacji, relacji międzynarodowych oraz zman klimatycznych. Badania poświęcone są nadziejom i zagrożeniom jakie niesie rozwój technologiczny oraz kryzysowi ekologicznemu. Kryzys środowiskowy był tematem debaty na Forum ds. Środowiska w Daejeon, zorganizowanym przez Instytut przy wpółpracy z KAIST. W 2012 roku Instytut Azji opublikował wybór raportów, materiałów seminaryjnych, esejów i artykółów przy współpracy wybitnych badaczy, takich jak Benjamin Barber, Noam Chomsky, Francis Fukuyama, Haun Saussy oraz Larry Wilkerson. Obecnie dyrektorem Instytutu jest Emanuel Pastreich, profesor na Uniwersytecie Kyung Hee w Seulu.

  Dodano: 15.09.2010. 01:12  


  Najnowsze