• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Impreza w kampusie Europa - łączenie talentów, tworzenie przyszłości, Madryt, Hiszpania

  17.03.2010. 17:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  W dniach 14-18 kwietnia 2010 r. odbędzie się w Madrycie, Hiszpania, wydarzenie pt. "Impreza w kampusie Europa - łączenie talentów, tworzenie przyszłości".

  Wydarzenie organizowane w ramach hiszpańskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, przy wsparciu Komisji Europejskiej, zgromadzi 800 młodych ludzi z 27 państw członkowskich, którzy wezmą udział w szerokim wachlarzu zajęć powiązanych z nauką, innowacją i kreatywnością cyfrową. Wydarzenie pomoże promować talenty i przedstawić osoby wyjątkowo kreatywne przedsiębiorcom i przedstawicielom administracji publicznej.

  Wszelkie koszty, w tym podróży, noclegu i pobytu zostaną pokryte przez instytucję organizującą.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Francisco Javier Solana Madariaga (ur. 14 lipca 1942 w Madrycie, Hiszpania) – hiszpański polityk, w latach 1999–2009 wysoki przedstawiciel do spraw wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa i sekretarz generalny Rady Unii Europejskiej. Grupa sześciu największych państw UE (tzw. G6) – powstała w maju 2003 r. z inicjatywy Hiszpanii początkowo jako G5, w 2006 roku powiększona o Polskę. Zrzesza 6 najpotężniejszych gospodarczo i najbardziej zaludnionych państw Unii Europejskiej. W ich obrębie znajduje się około 70% obywateli Unii. W przyszłości planowane jest przyłączenie do grupy Rumunii. Jej celem jest m.in. współdziałanie zrzeszonych w niej państw (poza ramami UE) w dziedzinach szczególnie istotnych dla bezpieczeństwa m.in.: Pytanie prejudycjalne – instytucja z obszaru prawa Unii Europejskiej regulowana przez art. 267 TFUE. Na tej podstawie sądy państw członkowskich Unii Europejskiej zwracają się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniami dotyczącymi „wykładni Traktatów, ważności i wykładni aktów przyjętych przez instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii”.

  Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa, fr.COPS, ang.PSC - instytucja pomocnicza Rady Unii Europejskiej powołana w 2000 roku. KPiB zastąpił poprzednio funkcjonujący Komitet Polityczny przejmując jego zadania. W jego skład wchodzą wyżsi urzędnicy lub ambasadorowie państw członkowskich, a przewodniczy mu kraj, który aktualnie sprawuje prezydencję w Radzie UE. Posiedzenia odbywają się dwa razy w tygodniu (wtorki i piątki) oraz w razie potrzeby organizuje się dodatkowe spotkania. KPiB obraduje w dwóch językach: francuskim i angielskim, nie korzysta przy tym z tłumaczy. Komitet wspierany jest przez Komitet ds. Cywilnych Aspektów Zarządzania Kryzysami, Sztab Wojskowy Unii Europejskiej oraz Komitet Wojskowy Unii Europejskiej. Do jego zadań należy: Wspólnotowa Agencja Kontroli Rybołówstwa, (CFCA ang. Community Fisheries Control Agency), jedna z niezależnych agencji Unii Europejskiej, utworzona w 2005 r na mocy rozporządzenia Rady Unii Europejskiej (WE) nr 768/2005 z 26 kwietnia 2005 r. Jej zadaniem jest koordynacja działań w zakresie kontroli i inspekcji połowów w państwach członkowskich, a także nadzór nad skutecznym i jednolitym stosowaniem zasad Wspólnej Polityki Rybołówstwa wszędzie, gdzie prowadzą działalność statki europejskie. Na siedzibę agencji wybrane zostało hiszpańskie miasto Vigo, które należy do najważniejszych portów rybackich w Europie. Obecnie siedzibą agencji jest jeszcze Bruksela.

  Bravo Airlines – hiszpańska linia lotnicza z siedzibą w Madrycie. Obsługuje połączenia długiego zasięgu na trasach Europa-Afryka. Ambasadorzy Unii Europejskiej – zagraniczni przedstawiciele Komisji Europejskiej w krajach i przy organizacjach międzynarodowych. Poniższe zestawienia zawierają obecnych ambasadorów Unii Europejskiej.

  Test Gallupa – metoda identyfikacji wrodzonych talentów stworzona w Instytucie Gallupa. W wyniku badania statystycznego Marcus Buckingham i Donald O. Clifton stworzyli teorię 34 talentów, z których 5 jest dominujących. Zgodnie z teorią Buckinghama i Cliftona osoby wykorzystujące te talenty działają najefektywniej. Konrad Niklewicz (ur. 19 grudnia 1975 w Warszawie) – polski dziennikarz prasowy i urzędnik państwowy, rzecznik polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, w 2012 wiceminister rozwoju regionalnego.

  Emilio Castelar y Ripoll (ur. 8 września 1832, Kadyks, zm. 16 stycznia 1899, Murcia), hiszpański historyk, pisarz i polityk, w latach 1858-1866 profesor uniwersytetu w Madrycie, minister spraw zagranicznych w 1873, prezydent Republiki Hiszpańskiej od 1873 do 1874. Autor Historia de Europa el siglo XIX (6 tomów, 1895-1901).

  Festiwal Młodych Talentów Gramy - współczesna edycja ogólnopolskiego konkursu muzycznego, nawiązującego do Festiwalu Młodych Talentów, który był organizowany w Szczecinie w latach sześćdziesiątych. Zasadniczą ideą festiwalu jest promocja twórczości młodych polskich twórców z rozmaitych gatunków muzycznych.

  Przyszłe potencjalne rozszerzenia Unii Europejskiej: Członkiem Unii Europejskiej może zostać tylko wolne, niepodległe, suwerenne, demokratyczne państwo europejskie o rozwiniętej gospodarce rynkowej, zdolnej do konkurowania na jednolitym, wspólnym rynku wewnętrznym. Wymogi te zostały spisane przez przywódców ówczesnej dwunastki podczas szczytu Rady Europejskiej w Kopenhadze z 1993 roku i znane są dzisiaj jako kryteria kopenhaskie. Ponadto w Madrycie w 1995 Rada Europejska nakazała zaakceptować w pełni i bez zastrzeżeń acquis communautaire oraz posiadać sprawnie działającą administrację i sądownictwo zdolne wyegzekwować unijne i wspólnotowe akty prawne (kryteria madryckie). Podana kolejność nie jest przypadkowa i uwzględnia: Museo Naval w Madrycie – muzeum morskie usytuowane przy Paseo del Prado w Madrycie. Gromadzi zbiory związane z historią hiszpańskich podróży morskich i rozwojem marynarki. Wśród eksponatów znajduje się m.in. mapa de Juan de la Cosa, relacje z podróży Krzysztofa Kolumba, liczne mapy, przyrządy nawigacyjne i modele statków.

  Sankcje Unii Europejskiej wobec krajów członkowskich - narzędzia, środki restrykcyjne, wywieranie wpływu i nacisku w celu zagwarantowania wspólnej, jednolitej polityki w ramach bezpieczeństwa, polityki zagranicznej krajów wspólnoty europejskiej. Komitet Stałych Przedstawicieli (fr. Comité des représentants permanents, COREPER, ang. Committee of Permanent Representatives) składa się ze stałych przedstawicieli krajów członkowskich Unii Europejskiej przy Radzie Unii Europejskiej w Brukseli w randze ambasadorów oraz ich zastępców.

  Dodano: 17.03.2010. 17:12  


  Najnowsze