• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Inauguracja polskich obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa w Maurzycach

  02.03.2012. 00:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W Skansenie w Maurzycach - Muzeum w Łowiczu (woj. łódzkie) obędzie się 8 września ceremonia otwarcia krajowych obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa - poinformował PAP Dariusz Bogacz, rzecznik prasowy Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

  Decyzję o lokalizacji uroczystości podjął minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski.

   

  Polska już po raz dwudziesty weźmie udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa. To największe w Europie wydarzenie promujące zabytki. Miejsce inauguracji tegorocznych obchodów EDD jest ściśle związane z hasłem przewodnim wydarzenia, które brzmi: "Tajemnice codzienności". Hasło ma przywołać spojrzenie na dziedzictwo niematerialne, które jest kwintesencją bycia tu i teraz. Ma również pokazać kreatywność ludzi, wspólnotę kulturową i historyczną. Jak informują organizatorzy, "Tajemnice codzienności" mają zachęcać do ciekawego rozglądania się wokół - odkrywania nieznanego, przywoływania zapomnianego.

  Skansen w Maurzycach znajduje się na terenie gminy Zduny, ok.7 km od Łowicza. Historia placówki sięga lat 70. XX w., kiedy opracowano plan koncepcyjny obiektu. Na teren obejmujący ponad 17 ha, przeniesiono do chwili obecnej 39 zabytków architektury reprezentujących XIX- i XX-wieczne budownictwo z obszarów dawnego Księstwa Łowickiego. Wśród prezentowanych obiektów znajduje się 12 chałup, 8 stodół, 4 lamusy, 5 obór, 3 konstrukcje brogowe, strażnica, wiatrak i kuźnia, 3 kapliczki, piec chlebowy oraz zespół sakralny: kościół i dzwonnica. Obiekty przeniesiono z tzw. wsi księżackich, zamieszkałych niegdyś przez grupę etnograficzną zwaną Księżakami Łowickimi lub Łowiczanami. Ziemie dawnego księstwa, dziś określane jako Region Łowicki, obecnie leżą na terenach powiatów łowickiego i skierniewickiego.

  W skansenie w Maurzycach zwiedzający mogą poznać kulturę materialną i niematerialną Księżaków oraz dawną sztukę i rzemiosło ludowe.

  Szczegółowe informacje na temat tegorocznych EDD są dostępne na oficjalnej stronie: www.edd2012.pl

  PAP - Nauka w Polsce

  szz/ agt/bsz


  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Łowicki Park Etnograficzny prezentuje dawną zabudowę wsi łowickiej z terenu dawnego Księstwa Łowickiego. Udostępniony do zwiedzania w połowie lat 80. Obecnie w skansenie znajduje się ok. 40 obiektów, które zlokalizowane są według planu zakładającego ukazanie dwóch układów przestrzennych: tzw. starej wsi występującej do poł. XIX w., o kształcie zbliżonym do owalnicy z centralnym placem wioskowym oraz nowej wsi - ulicówki, powszechnej w II poł. XIX w. W obrębie starej wsi znajdują się trzy gospodarstwa. Pierwszym z nich jest zagroda zamknięta - tzw. okólnik, typowy dla wsi łowickiej od poł. XIX w. W skład zagrody wchodzi budynek mieszkalny z II poł. XIX w., przeniesiony ze Złakowa Borowego. Mieszkała w nim słynna wycinankarka łowicka, Justyna Grzegory. Chałupa posiada zrębową konstrukcję ścian, krokwiowy dach czterospadowy kryty strzechą. Równolegle do chałupy usytuowana jest obora kamienna, będąca rekonstrukcją obiektu znajdującego się w Złakowie Kościelnym. Uzupełnieniem gospodarstw w skansenie są przykłady tzw. małej architektury (studnie, kapliczki przydrożne) oraz budynki związane z wiejskimi rzemiosłami: kuźnia i wiatrak. W skansenie znajdują się także budynki związane ze strażą pożarną: zrekonstruowana kamienno - ceglana strażnica ze Złakowa Borowego oraz bróg, gdzie przygotowano ekspozycję sprzętu strażackiego. Skansen w Maurzycach jest miejscem "Biesiad Łowickich" - corocznych spotkań o charakterze rodzinnym, odbywających się w ostatni weekend sierpnia. W trakcie imprezy występują zespoły reprezentujące różnorodną i bogatą kulturę ze wszystkich stron Polski. Skansen położony w odległości ok. 7 km od Łowicza, przy trasie Warszawa - Poznań. Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”. Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” – polski medal nadawany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego osobie lub instytucji wyróżniającej się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego. Medal nadawany jest w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

  Muzeum PRL-u – instytucja mieszcząca się w budynku dawnego kina „Światowid” w Nowej Hucie, współprowadzona przez gminę miejską Kraków oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum Dawnej Wsi "Domek Tkaczki" to prywatne muzeum założone przez Urszulę Jędrzejczyk oraz jej męża Grzegorza, znajdujące się w Bliżynie. Muzeum działa na podstawie regulaminu uzgodnionego z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdanem Zdrojewskim, 25 czerwca 2012 roku.

  Międzynarodowa Nagroda Literacka im. Janusza Korczaka - nagroda międzynarodowa, ufundowana w 1979 r. w setną rocznicę urodzin pisarza, dzięki staraniom polskiej sekcji Międzynarodowej Izby ds. Książek dla Młodych IBBY (Board of Books for Young People). Była finansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Europejskie Dni Dziedzictwa – wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, mająca na celu promowanie zabytków. W projekcie uczestniczą wszystkie państwa członkowskie Rady Europy, w tym także Polska, która włączyła się do akcji w 1993 roku. Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, a także najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu. Głównym celem EDD jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego. Co roku we wrześniu kraje, w których odbywa się to wydarzenie, udostępniają do zwiedzania szerokiej publiczności liczne zabytki i miejsca kultury, a także organizują wykłady, wystawy i inne imprezy towarzyszące skierowane do różnorodnej grupy odbiorców, co nadaje wydarzeniu uniwersalnego wymiaru.

  Muzeum Obrony Wybrzeża Stowarzyszenia "Przyjaciele Helu" (MOW) – muzeum zlokalizowane w Helu, otwarte wiosną 2006 roku, jego regulamin zatwierdził Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski 27 lutego 2009 roku. (istnieje Muzeum o podobnej nazwie: Muzeum Obrony Wybrzeża w Świnoujściu - także nadzorowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) Instytut Książki – narodowa instytucja kultury otwarta 11 stycznia 2004 w Krakowie przy ul. Szczepańskiej, której powstanie zainicjował minister kultury Waldemar Dąbrowski. Jej celem jest popularyzacja książek i czytelnictwa oraz promocja polskiej literatury i języka polskiego na świecie. Od 1 kwietnia 2010 Instytut przejął wydawanie czasopism patronackich Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  Państwowy Rejestr Muzeów – rejestr publiczny wybranych muzeów w Polsce prowadzony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie ustawy o muzeach z 1996; rejestr prowadzony jest dla muzeów gromadzących zbiory o wyjątkowym znaczeniu dla dziedzictwa kultury i spełniających wysokie kryterium działalności merytorycznej; muzeum wpisane do rejestru uzyskuje numer rejestracyjny i uprawnione jest do używania nazwy „muzeum rejestrowane”; rejestr prowadzony jest od 1998.

  Polityka kulturalna stanowi obszar polityki społecznej obejmujący działania władz publicznych czy organizacji pozarządowych w zakresie sztuki i kultury. Sprzyja ona procesom, instytucjom i działaniom prawnym, które promują różnorodność i dostępność kultury czy upowszechniają artystyczną, etniczną, socjolingwistyczną czy literacką ekspresję osobom reprezentującym dziedzictwo kulturowe danego kraju. Na szczeblu państwowym polityka kulturalna obejmuje różnorodne działania od organizowania lekcji tańca przez wystawy sztuki po ustanawianie odpowiednich przepisów prawnych (uregulowania dot. przekazania podatku na organizacje non-profit) czy instytucji politycznych (ministerstwa kultury – polskie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, amerykańskie National Endowment for the Humanities i National Endowment for the Arts, brytyjskie Department for Culture, Media and Sport (DCMS) i Arts Council England).

  Dodano: 02.03.2012. 00:19  


  Najnowsze