• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Indeksy UJ nagrodą w konkursie dla maturzystów

  21.01.2010. 01:00
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Tegoroczni maturzyści mogą spróbować swoich sił w "Konkursie wiedzy o UJ". Na najlepszych czekają indeksy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zgłoszenia do XIV edycji konkursu można przesyłać do 31 stycznia.

  Organizatorem konkursu jest Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nagrodami dla najlepszych maturzystów oprócz indeksów są książki, albumy, programy komputerowe i inne cenne pomoce naukowe, które mogą się przydać przyszłym studentom.

  Maturzyści, którzy chcą wziąć udział w konkursie, muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.fundacja.uj.pl. Na stronie można również znaleźć listę lektur, na podstawie których układane są testy i pytania konkursowe.

  Pierwsza część konkursu - czyli eliminacje okręgowe - odbędzie się 27 lutego w trzech miastach: Krakowie, Gdańsku i Warszawie. W trakcie tego etapu uczniowie zmierzą się z godzinnym testem pisemnym, podczas którego będą musieli odpowiedzieć na 100 pytań. Osoby, które zdobędą największą liczbę punktów - spośród wszystkich uczestników eliminacji - wezmą udział w drugim, ostatnim etapie konkursu.

  Finał zmagań odbędzie się 15 kwietnia. Dzień później najlepsi maturzyści odbiorą indeksy Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim istnieje od 1996 roku. Po raz pierwszy zorganizowano go w wyniku porozumienia podpisanego w 1995 roku między Wszechnicą Jagiellońską i Fundacją dla UJ, a Podhalańskim Towarzystwem Przyjaciół UJ. Konkurs ma przybliżać młodzieży historię krakowskiej Alma Mater oraz historię oświaty polskiej i europejskiej, a także rolę, jaką spełnia polska nauka w rozwoju nauki europejskiej.

  "Intencją organizatorów jest również stworzenie uczniom z małych miejscowości oraz spoza granic Polski możliwości poznania oferty studiów na UJ oraz zrównanie szans na zdobycie indeksu tym, którzy ze względu na miejsce zamieszkania mają utrudniony start na studia wyższe w Krakowie" - podają organizatorzy.

  Szczegółowe informacje na temat konkursu są dostępne na jego stronie internetowej: www.fundacja.uj.pl/link_konkurs.php?lg=pl

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Jerzy Gadomski (ur. 1934 w Sosnowcu) – profesor, historyk sztuki. Ukończył studia na Wydziale Konserwacji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Laureat Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w 1996 roku, w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, przyznanej za trzytomowe dzieło "Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski". Centrum Języka i Kultury Chińskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego "Instytut Konfucjusza w Krakowie" – samodzielna jednostka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, zajmująca się propagowaniem wiedzy o kulturze chińskiej. Jest sto ósmą instytucją tego typu na świecie i pierwszą w Polsce. Znajduje się przy ul. Radziwiłłowskiej 4 w Krakowie, w gmachu Towarzystwa Lekarskiego. Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego (IH UJ) - jednostka organizacyjna Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, powołana do życia 24 kwietnia 1970. Jeden z 6 instytutów tworzących Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  Nagroda Architektoniczna im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego - polska nagroda architektoniczna przyznawana w konkursie dla młodych architektów i inżynierów budowlanych na projekt z dziedziny budownictwa społeczno-publicznego. Organizatorem konkursu jest Fundacja dla Polski. Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) powstało w 2003 roku. Rolą tej jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest wspieranie rozwoju nowoczesnej nauki m.in. poprzez marketing innowacji i badań naukowych, popularyzację wiedzy i promocję nowych metod komunikacji naukowej oraz aplikowanie o fundusze na rozwój uczelni.  Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (WMiI UJ) jest jednym z 15 wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Mieści się przy ul. Profesora Stanisława Łojasiewicza 6 na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Koło Przyrodników Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego (w skrócie KPStUJ, historyczne nazwy: Towarzystwo Biblioteki Uczniów Nauk Matematyczno-Przyrodniczych przy Uniwersytecie Jagiellońskim, Kółko Przyrodników Uczniów Uniwersytetu Jagiellońskiego) – jedno z najstarszych, studenckich kół naukowych w Polsce. Zostało założone 14 kwietnia 1884 roku w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim przez trzech asystentów Wydziału Filozoficznego UJ: Michała Siedleckiego, Jarosława Łomnickiego i Józefa Grzybowskiego. Koło działa do dnia dzisiejszego skupiając w swym gronie studentów zainteresowanych przyrodą i badaniami terenowymi.

  Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego - jeden z największych wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Istnieje od 1996 roku. W jego skład wchodzi osiem instytutów i trzy katedry. W roku akademickim 2009/2010 na WZiKS kształci około 5,5 tys. studentów. Od lutego 2009 jego siedziba znajduje się na Kampusie 600-lecia Odnowienia UJ przy ul. Łojasiewicza 4. Dziekanem wydziału jest dr hab. Jacek Ostaszewski, prof. UJ. Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego - jeden z wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Istnieje od 2004 roku. Powstał on po odłączeniu od Wydziału Filologicznego. W jego skład wchodzi 17 katedr, Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie oraz Centrum Badawcze Bibliografii Polskiej Estreicherów. Dziekanem wydziału jest prof. dr hab. Renata Przybylska.

  Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Uczniów Uniwersytetu Jagiellońskiego - organizacja samopomocowa założona w 1866 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim.

  Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego (TBSP, TBSP UJ) – najstarsze i największe koło naukowe w Polsce, działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

  LingVaria - półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego poświęcony językowi polskiemu i językoznawstwu. Pismo ukazuje się od roku 2006 a powstało po oddzieleniu się Instytutu Polonistyki (przekształconego następnie w Wydział Polonistyki) od Wydziału Filologicznego. Jest ono poniekąd spadkobiercą (ale nie kontynuatorem) Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Prace Językoznawcze), które wydawane są obecnie pod nazwą Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. LingVaria wydawane jest przez Wydział Polonistyki oraz Wydawnictwo "Księgarnia Akademicka". Archiwalne numery (obecnie do roku 2009) dostępne są na stronie czasopisma w formacie PDF. Krakowski Chór Akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego (od października 2006 roku jako skład męski Chóru Akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego) − najstarszy chór akademicki w Polsce i jeden z najstarszych w Europie, założony w 1878 roku przez Wiktora Barabasza i Józefa Walczyńskiego przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Śpiewakami Chóru są studenci i absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także innych krakowskich Uczelni. Obecnie skład koncertowy Chóru Męskiego liczy 18-20 osób.

  60. Konkurs Piosenki Eurowizji 2015 zostanie zorganizowany w 2015 roku przez austriackiego nadawcę publicznego Österreichischer Rundfunk (ORF), dzięki wygranej austriackiej reprezentantki, Conchity Wurst, z utworem „Rise Like a Phoenix” podczas konkursu w 2014 roku. Będzie to drugi konkurs organizowany przez Austrię, po konkursie w 1967 roku. Organizatorzy nie zdecydowali jeszcze, gdzie odbędą się koncerty konkursowe – o prawo do organizacji stara się siedem austriackich miast. Chociaż początkowo ogłoszono, że konkurs odbędzie się 12, 14 i 16 maja, w informacji dla potencjalnych gospodarzy telewizja ORF zasugerowała, że koncerty odbędą się tydzień później, tj. 19, 21 i 23 maja. Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego – muzeum mieszczące się w budynku Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, na rogu ulicy św. Anny i Jagiellońskiej w Krakowie. Wywodzi się z Gabinetu Archeologicznego Uniwersytetu, założonego w 1867 roku przez prof. Józefa Łepkowskiego.

  Koło Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego im. Ludomira Sawickiego (KGUJ) - studenckie koło naukowe działające przy Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

  Dodano: 21.01.2010. 01:00  


  Najnowsze