• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Informatyka jakościowa - różne światy i praktyki badawcze, Istambuł, Turcja

  10.11.2010. 14:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 24-26 lutego 2011 r. w Istambule, Turcja, odbędzie się wydarzenie pt. "Informatyka jakościowa - różne światy i praktyki badawcze".

  Wydarzenie poświęcone będzie temu, w jaki sposób praktyki naukowe z rozmaitych dyscyplin naukowych wchodzą w interakcje z informatyką jakościową. Indywidualne praktyki badawcze analizowane będą z perspektyw metodologicznych, a w programie znajdą się również epistemologiczne korzenie poszczególnych, krajowych sposobów prowadzenia badań jakościowych.

  Wydarzenie potrwa trzy dni, a wśród poruszanych tematów znajdą się:
  - przypadki badawcze z różnych dyscyplin wykorzystujących metodologię jakościową;
  - możliwości i wyzwania związane z prowadzeniem badań jakościowych wspomaganych programistycznie;
  - metodologiczne refleksje na temat wykorzystywania oprogramowania w badaniach jakościowych;
  - procesy analizy odnoszące największe korzyści z oprogramowania jakościowego;
  - innowacyjne i nowe sposoby wykorzystywania narzędzi programistycznych;
  - przejrzystość w raportowaniu wyników badań jakościowych wspomaganych programistycznie;
  - doświadczenia i modele w zakresie nauczania oprogramowania jakościowego;
  - nowe narzędzia programistyczne i przyszłe badania jakościowe;
  - możliwości wykorzystania oprogramowania przez zespół badawczy;
  - internetowe badania naukowe, etyka i oprogramowanie jakościowe;
  - integracja jakościowych i ilościowych danych w mieszanych metodach badawczych i pojawiające się podejścia zapytaniowe.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Supplier Quality Assurance (SQA) (pol. zapewnienie jakości dostaw) - planowe i systematyczne działania niezbędne do zapewnienia i spełnienia wymagań jakości materiałów i półproduktów używanych do produkcji. Polega na prowadzeniu działań prewencyjnych poprzez systematyczną pracę z dostawcą. Monitorowaniu trendów jakościowych w procesie produkcji dostawcy (raporty, audyty). W celu wyegzekwowania oczekiwanej jakości komponentów stosuje się tzw. Incoming Inspection (Inspekcję Wejściową). Zarządzanie jakością oprogramowania (ang. Software Quality Assurance / Management) – proces mający na celu zapewnienie jakości tworzonego oprogramowania poprzez właściwe uruchomienie i zakończenie procesu testowania oprogramowania. CAQDAS (akronim angielskiego terminu Computer-Assisted Qualitative Data Analysis Software) lub krócej QDAS (Qualitative Data Analysis Software) – oprogramowanie wspomagające analizę danych jakościowych. Z oprogramowania tego rodzaju korzysta się w dużych badaniach socjologicznych stosujących metody jakościowe. Za pomocą CAQDAS analizuje się głównie dane tekstowe takie jak transkrypcje wywiadów, teksty prasowe czy notatki z obserwacji.

  Komputerowe wspomaganie sterowania jakością (CAQ) (ang.: Computer-aided quality assurance) – narzędzie informatyczne wspomagające procesy zarządzania jakością. Triangulacja, metoda stosowana w badaniach społecznych, mająca zapewnić wyższą jakość prowadzonych badań i ograniczenie błędu pomiaru. Polega na zbieraniu danych za pomocą dwóch lub większej liczby metod (np. obserwacja razem z sondażem czy analizą treści), a następnie porównywanie i łączenie wyników. Może też oznaczać łączenie metod jakościowych i ilościowych.

  Znak jakości Q – krajowy certyfikat nadawany produktom przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Przyznanie certyfikatu Q oznacza, iż wyrób spełnia ponadpodstawowe wymagania a jego jakość jest porównywalna z jakością renomowanych producentów światowych. Dotyczy nie tylko jakości ale również bezpieczeństwa używania i ochrony środowiska. Statystyka kwalifikatywna - dział statystyki matematycznej, dział ogólnej metodologii badań naukowych. Kładzie nacisk na metody jakościowe, różniące się od ilościowych badań statystyki powszechnej, kwantytatywnej.

  Sterowanie jakością to system zapobiegania wadom i brakom, to metoda i działanie systemowe stosowane w celu zapewnienia wymagań jakościowych klienta poprzez nadanie produktowi odpowiednich cech i właściwości w celu uzyskania efektywnego ekonomicznego sterowania jakością, obejmuje monitorowanie procesu jak i eliminowanie przyczyn niezadowalających wykonawcę. Klasy jakości wód – sposób oceny stanu jakościowego wód stosowany w Polsce. Klasyfikacja jakości wód podlegała zmianom, a różne typy wód są klasyfikowane w nieco odmienny sposób. Przez kilkadziesiąt lat wody powierzchniowe były dzielone na klasy czystości, a nie jakości. Wyróżniano trzy klasy czystości: I, II, III i wody pozaklasowe (NON). Równolegle istniały systemy klasyfikacji wód podziemnych (cztery klasy jakości) i wód powierzchniowych przeznaczonych do spożycia (trzy kategorie).

  Analiza chemiczna – badanie jakościowego (analiza jakościowa) i ilościowego (analiza ilościowa) składu chemicznego substancji.

  Dodano: 10.11.2010. 14:49  


  Najnowsze