• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Innowacja innowacji poprzez badania naukowe - 100 lat po Schumpeterze, Wiedeń, Austria

  20.04.2011. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 19 - 21 września 2011 r. w Wiedniu, Austria, odbędzie się wydarzenie pt. "Innowacja innowacji poprzez badania naukowe - 100 lat po Schumpeterze".

  Program konferencji oprze się na serii sesji, która potrwa trzy dni, rozpoczynając od debaty na temat polityki a kończąc sieciowaniem oraz uczestnictwem w Siódmym Programie Ramowym.

  Nacisk zostanie położony również na giełdę kontaktów, w czasie której podane zostaną informacje na temat zaproszenia do składania wniosków FP7-SSH-2012, które ma zostać ogłoszone latem 2011 r. Naukowcy i interesariusze z dziedziny nauk społeczno-ekonomicznych i humanistycznych (SSH) (z uczelni wyższych, instytutów naukowych, organizacji społecznych oraz małych i średnich przedsiębiorstw) będą mogli spotkać się z potencjalnymi koordynatorami i partnerami projektów podczas zorganizowanych sesji kontaktowych.

  Współorganizatorem wydarzenia jest finansowany ze środków unijnych projekt Net4society (Sieć krajowych punktów kontaktowych nauk społeczno-ekonomicznych i humanistycznych). Inicjatywa aktywnie wspiera sieciowanie społeczności naukowej SSH, oferując narzędzia do wyszukiwania partnerów i giełdy kooperacyjne, aby umożliwiać nawiązywanie kontaktów przez potencjalnych partnerów projektów w ramach zaproszeń SSH.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Sopockie Towarzystwo Naukowe (STN) – polskie towarzystwo naukowe z siedzibą w Sopocie. Celem STN jest zapoczątkowywanie, organizowanie i popieranie badań naukowych bez względu na dziedzinę, upowszechnianie wyników badań naukowych i wiedzy, przedstawianie władzom potrzeb i inicjatyw naukowych, rozwijanie życia naukowego regionu, działanie na rzecz wiązania nauki z potrzebami gospodarczymi i społecznymi. Obecnie składa się z trzech sekcji: Nauk Humanistycznych i Społecznych, Nauk Przyrodniczych i Nauk Ścisłych.

  Peter Wagner - niemiecki teoretyk społeczny. Jego badania skupiają się na teorii społecznej oraz politycznej filozofii współczesnej Europy. Prowadzi badania z dziedziny historii nauk społecznych.

  Nauki o obronności – jedna z dyscyplin naukowych wchodzących w skład obszaru nauk społecznych i dziedziny nauk społecznych, utworzona uchwałą Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 28 stycznia 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (M.P. 2011 nr 14 poz. 149).

  Nauki o obronności – jedna z dyscyplin naukowych wchodzących w skład obszaru nauk społecznych i dziedziny nauk społecznych, utworzona uchwałą Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 28 stycznia 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (M.P. 2011 nr 14 poz. 149).

  CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych – Fundacja Naukowa – prywatna instytucja badawcza działająca na zasadach non-profit, powstała we wrześniu 1991. Głównym celem CASE jest rozwijanie i upowszechnianie wiedzy o gospodarce, a także tworzenie i propagowanie propozycji rozwiązań z dziedziny polityki gospodarczo-społecznej.

  Badania terenowe (ang. field work) to termin odnoszący się do wszelkiego rodzaju badań z zakresu nauk społecznych, w których badacz "rusza zza biurka" i przeprowadza swój projekt w analizowanej społeczności.

  Alumniportal Deutschland (od Alumnus, (l.mn.) Alumni - łac.: wychowanek, od alere - wychowywać, żywić; niem. Deutschland - Niemcy) jest portalem społecznościowym umożliwiającym osobom, które studiowały lub dokształcały się w Niemczech, nawiązanie i utrzymywanie kontaktów ze sobą oraz z Niemcami. Korzystanie z portalu jest bezpłatne. Jest to wspólny projekt pięciu niemieckich organizacji z obszaru współpracy międzynarodowej. Projekt jest finansowany przez Federalne Ministerstwo Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

  Dodano: 20.04.2011. 16:37  


  Najnowsze