• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Innowacje w opiece zdrowotnej - od badań po rynek, Bruksela, Belgia

  16.12.2010. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 30 - 31 marca 2011 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się konferencja pt. "Innowacje w opiece zdrowotnej - od badań po rynek".

  Na konferencji spotkają się kluczowi interesariusze sektora opieki zdrowotnej w celu omówienia działań politycznych potrzebnych do wspierania prac badawczych i innowacyjnych w opiece zdrowotnej na szczeblach europejskim i krajowych w ramach Unii Innowacji oraz poza nią.

  W programie wydarzenia przewidziano sesje plenarne i równoległe oraz sporo miejsca na debatę uczestników z udziałem publiczności. Odbędą się także targi dla stowarzyszeń i struktur wspierających, w ramach których prowadzone będą rozmowy i nawiązywane nowe kontakty.

  Organizatorami konferencji są wspólnie Komisja Europejska (DG ds. Badań Naukowych, DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu oraz DG ds. Zdrowia i Konsumentów) w porozumieniu z większymi interesariuszami.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Lotnicze Pogotowie Ratunkowe – służba ratownictwa medycznego, wykonująca w polskim systemie opieki zdrowotnej zadania z zakresu lotniczego transportu ratowniczego i sanitarnego. Pogotowie powstało w 2000 roku jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej podległy Ministrowi Zdrowia. Dyrektorem LPR jest dr n. med. Robert Gałązkowski.

  Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – państwowa jednostka organizacyjna działająca na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Fundusz wypełnia w polskim systemie opieki zdrowotnej funkcję płatnika: ze środków pochodzących z obowiązkowych składek ubezpieczenia zdrowotnego, NFZ finansuje świadczenia zdrowotne udzielane ubezpieczonym i refunduje leki.

  Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – państwowa jednostka organizacyjna działająca na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Fundusz wypełnia w polskim systemie opieki zdrowotnej funkcję płatnika: ze środków pochodzących z obowiązkowych składek ubezpieczenia zdrowotnego, NFZ finansuje świadczenia zdrowotne udzielane ubezpieczonym i refunduje leki.

  Sanitariusz/sanitariuszka – pracownik opieki zdrowotnej wykonujący podstawowe, niezastrzeżone dla innych zawodów medycznych czynności w zakładach opieki zdrowotnej.

  Sanitariusz/sanitariuszka – pracownik opieki zdrowotnej wykonujący podstawowe, niezastrzeżone dla innych zawodów medycznych czynności w zakładach opieki zdrowotnej.

  Podstawowa opieka zdrowotna (POZ, lekarz pierwszego kontaktu) - to nazwa zasadniczego elementu opieki zdrowotnej w Polsce.

  Podstawowa opieka zdrowotna (POZ, lekarz pierwszego kontaktu) - to nazwa zasadniczego elementu opieki zdrowotnej w Polsce.

  Dodano: 16.12.2010. 17:17  


  Najnowsze