• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Interakcje człowiek-maszyna, Beskidy, Polska

  15.07.2011. 17:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 6 - 9 września 2011 r. w Beskidach, Polska, odbędzie się wydarzenie pt. "Interakcje człowiek-maszyna".

  Maszyny stały się nieodzowną częścią życia, począwszy od komputerów po wszelkie technologie towarzyszące nam na co dzień, np. w samochodach. Konferencja poświęcona będzie analizie całego spektrum teorii i praktyki dotyczącego interakcji człowiek-maszyna, z naciskiem na automatyczne nabywanie wiedzy i przetwarzanie wykorzystywane w systemach wsparcia procesu decyzyjnego, technikach obliczeniowych, specjalistycznych interfejsach użytkownika i metodach sztucznej inteligencji.

  Wydarzenie skierowana jest do naukowców zainteresowanych wszelkimi aspektami teorii i praktyki interakcji człowiek-maszyna.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Test Turinga to sposób określania zdolności maszyny do posługiwania się językiem naturalnym i pośrednio mającym dowodzić opanowania przez nią umiejętności myślenia w sposób podobny do ludzkiego. W 1950 roku Alan Turing zaproponował ten test w ramach badań nad stworzeniem sztucznej inteligencji - zamianę pełnego emocji i w jego pojęciu bezsensownego pytania "Czy maszyny myślą?" na pytanie lepiej zdefiniowane. Test wygląda następująco: sędzia – człowiek – prowadzi rozmowę w języku naturalnym z pozostałymi stronami. Jeśli sędzia nie jest w stanie wiarygodnie określić, czy któraś ze stron jest maszyną czy człowiekiem, wtedy mówi się, że maszyna przeszła test. Zakłada się, że zarówno człowiek, jak i maszyna próbują przejść test zachowując się w sposób możliwie zbliżony do ludzkiego. Narzędzie – przedmiot lub urządzenie służące do bezpośredniego oddziaływania w procesie pracy na przedmiot pracy stanowiące wyposażenie człowieka lub maszyny. Większość prostych narzędzi jest maszynami prostymi. Narzędzie pozwala wykonać to, czego przeciętny człowiek nie byłby w stanie wykonać "gołymi rękami", lub ułatwia to, co może wykonać sam. Narzędziami posługują się też niektóre gatunki zwierząt. Maszyna torowa - maszyna lub zespół maszyn do budowy, utrzymania i naprawy nawierzchni kolejowej. Wyróżnia się maszyny torowe:

  Kombajn rolniczy – (z ang. to combine – łączyć) – maszyna rolnicza służąca do zbioru zbóż i roślin okopowych, wykonująca jednocześnie pracę kilku wcześniej używanych maszyn lub maszyny i brygady roboczej. Osprzęt maszyny to część maszyny zakończona narzędziem, która może być wymieniana na inną część w celu zwiększenia zakresu zastosowania maszyny.

  Centrum obróbkowe – maszyna umożliwiająca szybkie i precyzyjne wykonanie skomplikowanych elementów przy użyciu wielu narzędzi. Maszyna energetyczna (zasileniowa) – maszyna, której zadaniem jest przekształcanie (transformowanie, przetwarzanie) zasilenia – energii (choć niezbędny do jej działania jest także przepływ informacji). Rozpatrywana jako źródło zasilenia (energii) jest nazywana generatorem, maszyną napędową lub silnikiem, gdy istotne jest pobieranie przez nią zasilenia i wykonanie pracymaszyną roboczą. W technice określa się też tak zdefiniowaną maszynę zasileniową (energetyczną), jako po prostu "maszynę" (z dodatkowym warunkiem sztucznego pochodzenia), wyłączając z zakresu pojęcia "maszyna" przetworniki informacji i zawężając zakres pojęcia maszyna energetyczna do maszyn przetwarzających energię mechaniczną na inne rodzaje energii lub przetwarzających inne rodzaje energii na energię mechaniczną (maszyny napędowesilniki).

  Sprzęt mechaniczny – urządzenie stałe lub ruchome, które nie będąc maszyną, mechanizmem lub narzędziem umożliwia wykonanie potrzebnej czynności przez maszynę. Kod bajtowy Perla używany w Perlu 5 jest maszyną stosową z operacjami umiarkowanie wysokiego poziomu. Perl 6 używać będzie maszyny wirtualnej Parrot.

  Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR), zwana również paszportem maszyny, jest opracowana dla każdej maszyny lub urządzenia osobno i powinna zawierać:

  Maszyna informacyjna – maszyna, której zadaniem jest przekształcanie (transformowanie, przetwarzanie) informacji (choć niezbędny do jej działania jest także przepływ zasilenia – energii). Rozpatrywana jako źródło informacji jest nazywana nadajnikiem informacji, gdy istotne jest pobieranie przez nią informacji – odbiornikiem informacji

  Inżynieria mechaniczna - całość wiedzy dotyczącej projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn, wyjąwszy z tego maszyny elektryczne i energetyczne, które są domeną inżynierii elektrycznej i inżynierii energetycznej oraz maszyn matematycznych, które są domeną inżynierii elektronicznej. W teorii obliczalności o maszynie lub języku programowania mówimy, że jest kompletny w sensie Turinga lub zupełny, jeśli można za jego pomocą rozwiązać identyczną klasę problemów obliczeniowych, jak na uproszczonym modelu programowalnego komputera zwanego maszyną Turinga. W praktyce oznacza to, że jeśli dany język lub maszyna potrafi wykonać lub wyrazić każdy algorytm, określany jest mianem zupełnego, przy czym nie jest wymagane, by algorytm ten realizowany był prosto, wydajnie bądź efektywnie.

  Maszyna energetyczna – maszyna przetwarzająca energię mechaniczną na inne rodzaje energii lub przetwarzająca inne rodzaje energii na energię mechaniczną (maszyna napędowa, silnik). Maszynami energetycznymi są np.: maszyna parowa, silnik spalinowy, sprężarka, sprężarka termiczna, turbina wodna, turbina wiatrowa, turbina parowa, turbina gazowa, pompa, silnik elektryczny, prądnica itp. Zwierzę, człowiek wykonujący pracę fizyczną jest rozpatrywany jako silnik żywy. Obrabiarka to maszyna do mechanicznej obróbki przedmiotów w celu nadania im określonych kształtów, wymiarów i chropowatości powierzchni. Obróbka realizowana jest za pomocą narzędzi.

  Dodano: 15.07.2011. 17:49  


  Najnowsze