• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Interakcje pomiędzy lekami a żywnością - wykład na SGGW

  15.02.2010. 15:48
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  17 lutego Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie organizuje wykład pt. "Interakcje pomiędzy żywnością a lekami". Prelekcję wygłosi dr inż. Katarzyna Wolnicka z Instytutu Żywności i Żywienia.

  Jak podkreślają organizatorzy spotkania, w ostatnich latach zwraca się większą uwagę na to, jak ważną rolę odgrywa żywność i sposób żywienia w procesie farmakoterapii. Składniki naszej diety (takie jak: błonnik, tłuszcze, flawonoidy, furanokumaryny, składniki mineralne, witaminy, kofeina i inne) mogą modyfikować etapy farmakokinetyki leku, tj. wchłanianie, metabolizm i jego wydalanie. Czasami dochodzi do synergicz­nego działania leku i składników żywności, przy czym siła działania leku może ulec zwielokrotnieniu.

  Niektóre z tych interakcji - podkreślają organizatorzy - są bardzo groźne i prowadzą do zaburzeń rytmu serca, gwałtownego wzrostu ciśnienia tętniczego krwi albo hipotomii ortostatycznej. Interakcje leków z żywnością mogą istotnie pogorszyć skuteczność leczenia, wydłużyć okres hospitalizacji oraz w konsekwencji zwiększyć jego koszty.Spotkanie rozpocznie się o godz. 17.15 w SGGW (ul. Nowoursynowska 159 C), na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, bud. nr 32, w auli II.

  Więcej informacji na stronie: http://wszechnica_zywieniowa.sggw.pl

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Agrobiznes – zespolone ze sobą działania człowieka mające na celu wytwarzanie finalnych produktów żywnościowych, począwszy od pozyskania surowców pierwotnych, a na gotowej żywności na stole konsumenta skończywszy. Maria Wiechetek (ur. 21 października 1946, zm. 3 lutego 2012) - inżynier zootechniki, profesor nauk weterynaryjnych, absolwentka Wydziału Zootechnicznego SGGW (dzisiejszy Wydział Nauk o Zwierzętach) w 1970 r, wieloletni kierownik Katedry Farmakologii i Toksykologii na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW, późniejszego Zakładu Farmakologii i Toksykologii na tymże wydziale, wychowawca wielu pokoleń lekarzy weterynarii, opiekun kół naukowych. Za swoje osiągnięcia naukowe otrzymywała nagrody ministerskie i rektorskie, uhonorowana Odznaką Honorową Za Zasługi dla SGGW. Codex Alimentarius (łac. książka żywności, kodeks żywności) – jest to zbiór przyjętych w skali międzynarodowej norm żywności, kodeksowych praktyk, zaleceń i wytycznych wykorzystywanych przez urzędowe służby kontroli, przemysł rolno-spożywczy oraz środowiska naukowe.

  Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła – instytut naukowo-badawczy zajmujący się wpływem żywności na zdrowie człowieka oraz wyznaczaniem polskich norm i zaleceń żywieniowych. Nina Baryłko-Pikielna (ur. 1930 w Warszawie) − polska specjalistka w dziedzinie badań jakości artykułów żywnościowych, a przede wszystkim sensorycznych analiz jakości, profesor nauk rolniczych, związana z Instytutem Żywności i Żywienia im. Prof. Aleksandra Szczygła i SGGW w Warszawie oraz Instytutem Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie.

  Dobra Praktyka Higieniczna - (ang. GHP - Good Hygienic Practice). Działania, które muszą być podjęte, i warunki higieniczne, które muszą być spełniane i kontrolowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności - zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 8 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225 Jerzy Marian Kita (ur. 19 kwietnia 1931 w Rączkach) – polski lekarz weterynarii, emerytowany profesor doktor habilitowany nauk weterynaryjnych, specjalista chorób zakaźnych zwierząt, wykładowca Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie oraz Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu, były dziekan warszawskiego wydziału oraz oraz kierownik Zakładu Chorób Zakaźnych na tymże wydziale, były członek zarządu i prezes Zarządu Głownego(1998-2000)Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, kierownik podyplomowych studiów specjalizacyjnych Epizootiologia i Administracja Weterynaryjna na wrocławskim wydziale.

  Tekstura żywności jest oznaką ogółu właściwości strukturalnych oraz reologicznych produktu, odbieranych przez człowieka za pomocą bodźców mechanicznych. Przykładowymi parametrami tekstury mogą być: twardość, adhezyjność, lepkość, sprężystość, gumowatość, tłustość, kruchość, ziarnistość, spójność itp. Włodzimierz Kluciński (ur. 12 października 1947 w Żyrardowie) – polski lekarz weterynarii, były rektor SGGW oraz dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW. Obecnie profesor nauk weterynaryjnych, kierownik Zakładu Weterynaryjnej Diagnostyki Laboratoryjnej i Klinicznej Katedry Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, przewodniczący Komitetu Nauk Weterynaryjnych PAN, przewodniczący Komisji do Spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii, kierownik specjalizacji lekarsko-weterynaryjnej Weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna.

  Chemia spożywcza – dział chemii zajmujący się składem chemicznym surowców, produktów, dodatków do żywności oraz metodami i chemizmem produkcji, związkami chemicznymi dodawanymi do żywności oraz analizą chemiczną surowców, produktów żywnościowych oraz dodatków do produktów spożywczych m.in. konserwantów, barwników, regulatorów kwasowości, antyutleniaczy, wzmacniaczy smaku i zapachu i innych. Chemia spożywcza wiąże się ściśle z: inżynierią chemiczną i biochemiczną, mkrobiologią techniczną, biochemią, technologią żywności, zdrową żywnością, toksykologią oraz wszelkimi normami (m.in. UE) dotyczącymi chemii produktów żywnościowych. A dotyczy: piekarstwa, mleczarstwa, przerobu mięs, cukrownictwa, przetwórstwa warzyw i owoców, zielarstwa, produkcji substancji zapachowych, gorzelnictwa, winiarstwa, piwowarstwa, spożywczych wód mineralnych, przerobu zbóż, krochmalnictwa i innych.

  Konserwacja żywności to różne sposoby przetwarzania i przechowywania żywności, których celem jest wydłużenie jej trwałości i zapewnienie bezpieczeństwa jej spożycia.

  Dodano: 15.02.2010. 15:48  


  Najnowsze