• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Interdyscyplinarność przyszłością nauki - konferencja na UW

  29.11.2009. 14:12
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  O interdyscyplinarności nauki będą rozmawiać uczestnicy konferencji, która odbędzie się 30 listopada na Uniwersytecie Warszawskim. Spotkanie pt. "Interdyscyplinarność przyszłością nauki" odbywa się w ramach święta uczelni.

  Konferencję organizują: Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych UW (MISMaP) i Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UW (MISH).

  Spotkanie rozpoczną wystąpienia: prof. Andrzeja Twardowskiego, dyrektora Kolegium MISMaP i dr Agaty Zalewskiej, dyrektor Kolegium MISH, poświęcone ogólnej idei interdyscyplinarności we współczesnych badaniach, wzajemnego przenikania się nauk, a także idei szkolnictwa interdyscyplinarnego.

  W programie konferencji znalazło się też pięć popularnonaukowych wykładów, osób, które - jak informuje Piotr Gońda z MISMaP - w swojej pracy korzystają więcej niż z jednej dziedziny nauki. Wykłady będą dotyczyć m.in. związków biologii molekularnej i archeologii, fizyki teoretycznej z impresjonizmem oraz prób pogodzenia nauk humanistycznych takich jak socjologia, psychologia i antropologia.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce, Waldemar Pławski

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego (Kolegium MISMaP) - międzywydziałowa jednostka organizacyjna stworzona przez wydziały: Biologii, Chemii, Fizyki, Geografii i Studiów Regionalnych, Geologii, Psychologii oraz Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Kolegium MISMaP organizuje bezpłatne studia dzienne, które umożliwiają interdyscyplinarne wykształcenie. Są one prowadzone w indywidualnym toku przez jednostki Uniwersytetu Warszawskiego. Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne (MISH) - to kolegium na prawach wydziału istniejące na niektórych uniwersytetach w Polsce, które umożliwia studentom studiowanie na kilku kierunkach jednocześnie. Antropologia (gr. άνθρωπος anthropos – człowiek, λόγος logos – nauka) – interdyscyplinarna dziedzina nauki na pograniczu nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych. Zajmuje się badaniem człowieka jako jednostki w społeczeństwie w kontekstach historycznej zmienności, różnorodności, etniczności, struktur władzy czy płci kulturowej (gender). Ma dwa podstawowe nurty:

  Inżynieria materiałowa - interdyscyplinarna dziedzina nauki, działająca w obszarze nauk technicznych i dziedzinie nauk technicznych wymienionych w wykazie będącym załącznikiem do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych. Nauki społeczne - nauki badające strukturę i funkcje dziejów społeczeństwa, jego kulturę, prawa i prawidłowości jego rozwoju. Obok nauk przyrodniczych i nauk humanistycznych zaliczają się do nauk empirycznych. Nauki społeczne odróżniają się od nauk humanistycznych naukowymi metodami poznania oraz tym, że stosują ścisłe kryteria.

  Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (ING UJ) - jednostka dydaktyczna będąca częścią Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagielońskiego oraz Międzywydziałowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych. Nauki formalne, także: nauki aprioryczne, nauki dedukcyjne – w klasyfikacji nauk grupa nauk wyróżniona ze względu ma kryterium przedmiotowe. przeciwstawiająca się naukom realnym (nazywanym też empirycznymi).

  Aleksander Kopiński (ur. 24 grudnia 1974 roku w Warszawie) – polski eseista, historyk kultury i krytyk literacki. Absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Główny obszar jego zainteresowań stanowią dzieje kultury polskiej XX wieku, szczególnie lata 30. i okres II wojny światowej oraz literatura współczesna, szeroko pojęta varsavianistyka, genealogia, a także zagadnienia cywilizacyjne i religijne. Nauki matematyczno-przyrodnicze to grupa nauk, do której zalicza się nauki przyrodnicze (lub w węższym zakresie definiowania silnie zmatematyzowane ich elementy) oraz matematykę i nauki w stosunku do niej pokrewne.

  Dodano: 29.11.2009. 14:12  


  Najnowsze