• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Internet a społeczeństwa, Bruksela, Belgia

  09.05.2011. 18:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 7 - 9 września 2011 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się wydarzenie pt. "Internet a społeczeństwa".

  W ciągu zaledwie kilku lat Internet stał się częścią codziennego życia w Europie i na świecie. Choć posiada moc długofalowego oddziaływania na społeczeństwa i przekształcania ich, Internet powinien również być dostosowywany do potrzeb społeczeństw jutra. Dotyczy to w szczególności sytuacji przesunięć w paradygmacie społecznym i wizji prawdziwie zrównoważonej przyszłości.

  Organizatorem wydarzenia będą partnerzy finansowanego ze środków unijnych projektu Paradiso (Internet dla przyszłości). W ciągu ostatnich trzech lat analizowano w ramach tego projektu przewidywalne interakcje między Internetem a rozwojem społecznym w kolejnych dekadach, identyfikując nowe ścieżki innowacji i sugerując zalecenia dotyczące badań, jakie powinny się znaleźć w kolejnym programie ramowym Unii Europejskiej.

  Konferencja poświęcona będzie poznawaniu możliwych i prawdopodobnych interakcji między Internetem a rozwojem społecznym w najbliższej przyszłości, na podstawie których można wywieść zalecenia dotyczące innowacyjnych obszarów badań i zastosowań do wykorzystania. Wykład wygłosi również Neelie Kroes, Komisarz ds. Agendy Cyfrowej KE.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)

  Społeczeństwo otwarte – pojęcie wprowadzone przez francuskiego filozofa Henri Bergsona. W społeczeństwie otwartym polityka rządu podlega ocenie społecznej i zmienia się pod jej wpływem. U podstaw społeczeństwa leżą prawa jednostki i wolność stowarzyszeń, sprawy dotyczące społeczności nie są skrywane, a wiedza na ich temat jest ogólnie dostępna.

  Państwo liberalno-demokratyczne - polityczna organizacja społeczeństwa kapitalistycznego zapewniająca minimum demokracji dla społeczeństwa oraz minimum wolności jednostek. Charakteryzuje się wykształceniem struktur społeczeństwa obywatelskiego lub inaczej mówiąc społeczeństwa otwartego.

  Społeczeństwo globalne – typ społeczeństwa posiadający pewne charakterystyczne i powtarzalne formy życia społecznego, które występują jedne po drugich, np. w określonych państwach lub narodach. Najbardziej do społeczeństwa globalnego zbliżają się państwa i narody.

  Państwo liberalno-demokratyczne - polityczna organizacja społeczeństwa kapitalistycznego zapewniająca minimum demokracji dla społeczeństwa oraz minimum wolności jednostek. Charakteryzuje się wykształceniem struktur społeczeństwa obywatelskiego lub inaczej mówiąc społeczeństwa otwartego.

  Społeczeństwo acefaliczne (inaczej: społeczeństwo najprostsze) - spójna grupa o znacznym rozproszeniu, nie posiadająca stałych ośrodków decyzyjnych. Najczęściej spotykane wśród społeczeństw małych w których istnieje bezpośredni kontakt jednostki z pozostałymi członkami grupy. Społeczeństwo acefaliczne przeciwstawia się ludom, które wykształciły scentralizowaną władzę (zob. wodzostwo).

  Społeczeństwo produkcyjne - to społeczeństwo, którego struktura społeczna, system wartości, charakter społeczny jednostek kształtowane są przez działalność nieantagonistyczną: produkcję i handel.

  Społeczeństwo masowe – typ współczesnego społeczeństwa biernych odbiorców kultury masowej. Powstaje jako skutek oddziaływania negatywnych procesów związanych z industrializacją i urbanizacją. Następuje dezintegracja tradycyjnych struktur społecznych wraz z ich wartościami, normami i kontrolą społeczną, upadek religii, zmiana stylu pracy na zmechanizowaną i monotonną. Społeczeństwo masowe jest zatomizowane.

  Dodano: 09.05.2011. 18:17  


  Najnowsze