• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • IT-medica 2008 Gdańsk

  06.11.2008. 17:26
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnej konferencji dla menedżerów i informatyków placówek ochrony zdrowia IT-medica 2008 Gdańsk.

  Nowoczesne rozwiązania zarządcze i informatyczne dla placówek ochrony zdrowia; informacje na witrynie: www.IT-Medica.pl

  Główne tematy:

  1. Wdrożenia systemów zarządzania jakością ISO … oraz ich certyfikacja
  2. Usprawnienia organizacyjne " różne aspekty, min. kontroling
  3. Systemy wspomagające zarządzanie (ERP) dla placówek dużych, małych i średnich
  4. Nowoczesne rozwiązania diagnostyki obrazowej, kalibracja monitorów, telemedycyna
  5. Nowe, atrakcyjne cenowo, formy rozliczenia z NFZ
  6. Budowa marki w branży OZ, promocja i public relations - dla gabinetu i szpitala
  7. Fundusze europejskie dla OZ - użyteczne informacje z ostatniej chwili

  Ważne informacje organizacyjne: 

  Czas i miejsce Konferencji:
  - 26 listopada 2008 (środa), początek godz. 9.00 " 17.00
  - miejsce " Filharmonia Bałtycka, Gdańsk

  Udział bezpłatny, warunkiem jest rejestracja, której można dokonać:
  poprzez witrynę www.IT-Medica.pl (zakładka "zapisy(rejestracja"))
  telefonicznie, na numer: 888 - 425 - 079
  faksem, na numer (32) 757-07-26

  Zapewniamy:
  - doskonałych, komunikatywnych prelegentów (zapraszamy do dyskusji także uczestników!)
  - interesujący program: m.in. pokazy filmowe, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami
  - dużą porcję użytecznej wiedzy (bez kosztownych opłat szkoleniowych!)

  Warto wziąć udział w tej imprezie!


  Konferencja IT Medica 2008 Gdańsk
  ... dla tych, którzy marzą o stworzeniu doskonałego ośrodka zdrowia!


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Gdański Areopag – cykl dyskusji, konferencji, seminariów i koncertów, organizowanych w Gdańsku w latach od 2008 do 2012 przez Forum Dialogu Gdański Areopag, Duszpasterstwo Dziennikarzy oraz Duszpasterstwo Środowisk Twórczych, podczas których poruszane były tematy etyczne i religijne. Spotkaniom towarzyszyły wystawy, prezentacje oraz akcje charytatywne. Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku (ZTM) – organ samorządu Gdańska zajmujący się organizacją i zarządzaniem pasażerskim zbiorowym transportem miejskim. Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku jest jednostką budżetową Miasta Gdańska. Został powołany decyzją Rady Miasta Gdańska w dniu 17 lutego 2005 r. Do zadań jednostki należy organizacja przewozów komunikacji miejskiej w Gdańsku oraz na mocy porozumień – w gminach sąsiednich. Decyzja o powołaniu ma związek z tendencjami w Polsce i na świecie do rozdzielania funkcji organizacyjnych od przewozowych. Doświadczenia zbierane podczas wprowadzania takich rozwiązań pokazują, że ten proces sprzyja poprawie funkcjonowania komunikacji miejskiej. Master Data Management (ang. zarządzanie danymi referencyjnymi) – termin określający rozwiązania informatyczne i działania podejmowane przez przedsiębiorstwa w celu zapewnienia wysokiej jakości, wiarygodności, aktualności i dostępności najważniejszych danych referencyjnych, wykorzystywanych w różnych procesach biznesowych, przez różne jednostki organizacyjne.

  Komputerowe wspomaganie sterowania jakością (CAQ) (ang.: Computer-aided quality assurance) – narzędzie informatyczne wspomagające procesy zarządzania jakością. e-zdrowie- narzędzia lub rozwiązania obejmujące produkty, systemy i usługi wychodzące poza zakres prostych aplikacji internetowych. Wiążą się one z narzędziami dla organów i pracowników służby zdrowia oraz dostosowane do indywidualnych potrzeb systemy opieki zdrowotnej dla pacjentów i obywateli. Są to na przykład sieci informacji o zdrowiu, elektroniczne książeczki zdrowia, usługi świadczone w ramach opieki telemedycznej, osobiste przenośne systemy komunikacji, portale poświęcone zdrowiu oraz wiele innych narzędzi na bazie technologii informacyjno-komunikacyjnych, pomagających zapobiegać, diagnozować i leczyć choroby, monitorować stan zdrowia, prowadzić odpowiedni tryb życia.

  PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością - Wymagania (z ang. EN ISO 9001:2008 Quality management systems - Requirements) - międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji. Telematyka - rozwiązania telekomunikacyjne, informatyczne i informacyjne oraz rozwiązania automatycznego sterowania dostosowane do potrzeb obsługiwanych systemów fizycznych – wynikających z ich zadań, infrastruktury, organizacji, procesów utrzymania oraz zarządzania – i zintegrowane z tymi systemami.

  Kontrola zarządcza – specyficzne rozwiązanie organizacyjne, tj. koncepcja teoretyczna, którą urzeczywistnia się w praktyce organizacyjnej, aby przezwyciężyć określone problemy w organizacji i osiągać zakładane rezultaty. W ujęciu Józefa Płoskonki, kontrola zarządcza to system procedur, instrukcji, zasad i mechanizmów, które wspomagają zarządzanie zmierzając do uzyskania – przez kierownictwo – pewności, że cele jednostki zostaną osiągnięte. Kongres Public Relations — spotkanie przedstawicieli branży public relations w Polsce, które odbywało się w Rzeszowie w latach 20032010. Organizatorami edycji w roku 2010 byli Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Agencja RPR Group oraz Marketingowe Forum Naukowe działające przy WSIiZ. W trakcie trzydniowej konferencji corocznie prezentowano około 40 wystąpień przedstawicieli branży oraz zorganizowano sesję naukową. Podczas konferencji w roku 2009 opublikowany został list otwarty, przeciwko zrównywaniu public relations z propagandą i tym samym deprecjonowaniu public relations w debacie publicznej. Od roku 2011 zamiast Kongresu Public Relations organizowany jest Kongres Profesjonalistów Public Relations we Wrocławiu. W roku 2012 organizatorami są Uniwersytet Wrocławski, Związek Firm Public Relations oraz Newsline Sp. z o.o..

  Meritum Bank ICB S.A. (dawniej Bank Współpracy Europejskiej S.A., BWE) – bank komercyjny z siedzibą w Gdańsku, specjalizujący się w obsłudze małych i średnich firm. Pod obecną nazwą funkcjonuje od 1 października 2009 roku. Meritum Bank działa w ramach ponad 140 placówek własnych oraz partnerskich, które zlokalizowane są na terenie całego kraju. Prezesem zarządu banku od września 2010 roku jest Piotr Urbańczyk.

  Ekonomika zdrowia dziedzina ekonomii zajmująca się gospodarowaniem zasobami w systemie opieki zdrowotnej. W szerszym znaczeniu jest to dziedzina obejmująca zarządzanie niedostatkiem środków finansowych w stosunku do nieograniczonego zapotrzebowania na rynku usług zdrowotnych. W Polsce rozwój ekonomiki zdrowia nastąpił w latach 70 - tych XX wieku - kiedy w krajach rozwiniętych wzrosły koszty związane z opieką zdrowotną. Do podejmowania działań w obszarze ochrony zdrowia niezbędne są narzędzia - ekonomiczne analizy i oceny.

  Andrzej Ceynowa (ur. 22 listopada 1951 w Gdańsku) – doktor habilitowany, profesor UG, filolog języka angielskiego, literaturoznawca. W latach 20022008 rektor Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1 września 2008 dziekan nowo utworzonego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. System Informacji Miejskiej (SIM) w Gdańsku – system jednolitego oznakowania ulic, budynków i innych obiektów na terenie miasta Gdańska wprowadzany przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku od lipca 2006 r.

  Dodano: 06.11.2008. 17:26  


  Najnowsze