• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • IT-Medica Katowice 2009 - relacja z konferencji

  22.02.2009. 12:41
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  11 lutego, tym razem w Katowicach, odbyła się kolejna edycja konferencji IT-Medica, którą to Polski Serwis Naukowy już po raz trzeci objął patronatem. Warto przypomnieć iż jest to cykl imprez informatyczno-medycznych adresowany do menedżerów ośrodków ochrony zdrowia, informatyków, lekarzy (zwłaszcza radiologów) oraz wszystkich zainteresowanych szeroko rozumianą tematyką IT w medycynie.


  W budynku Wydziału Teologii Uniwersytetu Śląskiego, w którym zorganizowana została konferencja, zebrało się blisko 100 uczestników. Mieli oni możliwość zapoznania się z nowoczesnymi rozwiązaniami informatycznymi dla placówek ochrony zdrowia - w trakcie sesji plenarnej oraz trzech równoległych sesji warsztatowych (informatyczna, menedżerska oraz poświęcona systemom AutoID). Tematyka poruszana w trakcie wykładów mogła zainteresować zarówno osobę zarządzającą sporym szpitalem czy niewielką przychodnią " a pewna część wykładów także lekarza-praktyka.


  Grzegorz Siwiec (GaBoS) ukazał złożoność problemu rozliczeń z NFZ po wprowadzonych ostatnio systemu JGP czyli jednorodnych grupach pacjentów.

  Dr Wojciech Glinkowski (prezes Polskiego Towarzystwa Telemedycyny) zaprezentował kompendium telemedycyny, której to koncepcja zrodziła się w 1996 roku a obecnie niczym niezwykłym nie są już videokonferencje naukowe (październik 2008 " wspólna videokonferencja: Ukraina, Polska, USA, Australia) czy też video-tutoring (np. w chirurgii).


  Aktualność telemedycyny gwarantuje wykorzystanie niezwykle popularnej EBM czyli medycyny opartej na faktach (ang. evidence based medicine). Współpraca specjalistów z dziedzin politechnicznych oraz lekarzy nadaje telemedycynie wymiar interdyscyplinarny.

  Dość szeroko zobrazowane zostały także zastosowania (także te potencjalne) telemedycyny " m.in. teleedukacja medyczna, telekonsultacje, telemonitoring czy rozwijające się ostatnio teleopieka, telerehabilitacja.

  W trakcie prezentacji dr Glinkowski poruszył również zagadnienia eZdrowia oraz dość nowe jakim jest niewątpliwie pacjento-centryzm - czyli nowa wizja świadczenia usług medycznych (skupienie się na pacjencie czyli - "pacjent w centrum zainteresowania systemu opieki zdrowotnej").

  Swoiste "preludium" do wykładu dr Glinkowskiego - czyli wystąpienie dr Grażyny Kamińskiej-Winciorek, która umożliwiła zgromadzonym poznanie potencjalnych możliwości teledermatalogii.
  Systemy informatyczne stosowane w teleradiologii (RIS, PACS) oraz korzyści płynące z ich stosowania przedstawił Tomasz Adamczyk (Alteris).
  W programie konferencji znalazły się także m.in.: autoidentyfikacja pacjentów oraz prezentacja internetowych usług medycznych (platformę iMed24, targi medyczne online, rejestracja pacjentów online).

  Na zakończenie warto wspomnieć o stojącej na wysokim poziomie organizacji konferencji od strony logistycznej, rozbudowanej tematyce, braku opłat za uczestnictwo oraz unikalności (imprez tego typu jest w naszym kraju zaledwie kilka).

  Następna edycja konferencji z cyklu IT-Medica odbędzie się 15 kwietnia w Łodzi.


  patronat honorowy nad konferencją objęli: Piotr Uszok Prezydent Miasta Katowice, Bogusław Piotr Śmigielski Marszałek Województwa Śląskiego, prof. Ryszard Tadeusiewicz Przewodniczący Międzywydziałowej Komisji Nauk Technicznych Polskiej Akademii Umiejętności, Polskie Towarzystwo Telemedycyny oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne Oddział Górnośląski

  firmy sponsorujące konferencję:
  Gabos (sponsor główny), KonceptL, iMed24, Alteris, Fortinet/NBIT, Simple, DNV, COIG

  patroni medialni: Medyczni.pl, Infor-Med - Informacja Medyczna, Borgis - Wydawnictwo Medyczne , Centrum Informacji o Leku, targi medyczne.pl, Eurofirma,Służba Zdrowia, Polski Serwis Naukowy, Medicina Futura, Softy.pl

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (skrót nazwy aktualnej: SUM, d. Śląska Akademia Medyczna im. Ludwika Waryńskiego w Katowicach) – publiczna szkoła wyższa o profilu medycznym, kształcąca lekarzy różnych specjalności oraz szeroko pojętego personelu medycznego (farmaceutów, pielęgniarki, położne, fizjoterapeutów, menedżerów ochrony zdrowia i in.), prowadząca działalność dydaktyczną, naukową i kliniczną. Microsoft Technology Summit (MTS) – cykl konferencji firmy Microsoft, organizowanych w wielu krajach świata. Edycja w Polsce jest jedną z największych konferencji tego rodzaju w Europie Środkowo-Wschodniej. Program konferencji MTS skierowany jest do menedżerów, programistów i specjalistów z branży IT. Konferencja co roku gromadzi blisko 3000 osób. Centrum Medyczne w Teksasie (ang. Texas Medical Center, hiszp. Centro Médico de Texas) – największe centrum medyczne w Stanach Zjednoczonych oraz na świecie. Siedziba centrum znajduje się w Houston, w stanie Teksas, niemniej jednak kilka placówek badawczych znajduje się Galveston, na terenie tamtejszego uniwersytetu. W skład kompleksu wchodzi 49 instytucji zajmujących się różnymi dziedzinami medycyny, 13 szpitali specjalistycznych, dwie szkoły medyczne, 4 centra stomatologiczne, centrum nauk farmaceutycznych oraz zdrowia publicznego. Cały obszar, które zajmuje centrum medyczne jest łącznie większy niż centrum miasta Dallas. Corocznie Texas Medical Center jest odwiedzane przez 5 milionów pacjentów, w tym ponad 10 tysięcy wizyt pacjentów spoza Stanów Zjednoczonych. W 2010 roku Centrum Medyczne Uniwersytetu stanu Teksas w Galveston stało się oficjalnie częścią Texas Medical Center, a zarazem pierwszą instytucją tego typu w kraju włączaną w skład centrum znajdującą się poza granicami miasta Houston.

  Gospodarka Poznania: Poznań jest ośrodkiem produkcji, handlu, logistyki oraz turystyki biznesowej. Międzynarodowe Targi Poznańskie są największym w kraju organizatorem imprez targowych, a także konferencji i kongresów. Szacuje się, że ok. 20-40% potencjału gospodarczego miasta skupione jest w otaczających je gminach powiatu poznańskiego. Andrzej Bochenek (ur. 21 czerwca 1949 w Zabrzu) - profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk medycznych; polski kardiochirurg; kierownik I Kliniki Kardiochirurgii GCM Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach; członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, współzałożyciel sieci klinik American Heart of Poland.

  Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach – zakład opieki zdrowotnej znajdujący się w katowickiej dzielnicy Ochojec, w skład którego wchodzą Górnośląski Ośrodek Kardiologii (GOK) oraz Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Janusz Bohosiewicz (ur. w 1945 w Dynowie) – polski chirurg dziecięcy, profesor. Kierownik Oddziału Chirurgii Dziecięcej w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach oraz kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

  Pielęgniarka (stosownie do art. 8 pkt. 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej w odniesieniu do mężczyzn stosuje się formę pielęgniarz) – samodzielny zawód z grupy specjalistów do spraw zdrowia. Sprawuje opiekę medyczną nad pacjentem (m.in. pielęgnacja pacjenta, podawanie leków, wykonywanie iniekcji, wlewów dożylnych), asystuje lekarzowi w czasie zabiegów, operacji, wypełnia zlecenia lekarskie w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, a także zajmuje się szeroko rozumianą edukacją zdrowotną i promocją zdrowia. Dawniej posiadała wykształcenie średnie (liceum medyczne, medyczne studium zawodowe), a obecnie wyższe pierwszego stopnia (licencjat pielęgniarstwa), drugiego stopnia (magister pielęgniarstwa) lub trzeciego stopnia (doktor nauk o zdrowiu) uzyskiwany na wydziałach Zdrowia Publicznego lub Pielęgniarstwa i Położnictwa uczelni medycznych. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP) to polska uczelnia medyczna mająca swoją siedzibę w Warszawie prowadząca studia specjalizacyjne dla lekarzy, lekarzy dentystów, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów i dla dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, zapewniająca możliwość kształcenia ustawicznego oraz prowadząca studia doktoranckie. Uczelnia jest organem założycielskim dla dwóch szpitali: Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Witolda Orłowskiego w Warszawie oraz Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy w Otwocku.

  Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy (TPN) – organizacja pozarządowa założona 20 kwietnia 1959 r. w Legnicy, skupiająca ok. 100 członków (stan na rok 2006), zajmująca się popularyzacją nauki poprzez m.in. organizowanie wystaw, odczytów, wykładów, konferencji i sympozjów naukowych (o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym), sesji popularnonaukowych adresowanych do wszystkich zainteresowanych tematyką naukową i regionalną, prezentacji i spotkań autorskich, wykładów Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

  e-zdrowie- narzędzia lub rozwiązania obejmujące produkty, systemy i usługi wychodzące poza zakres prostych aplikacji internetowych. Wiążą się one z narzędziami dla organów i pracowników służby zdrowia oraz dostosowane do indywidualnych potrzeb systemy opieki zdrowotnej dla pacjentów i obywateli. Są to na przykład sieci informacji o zdrowiu, elektroniczne książeczki zdrowia, usługi świadczone w ramach opieki telemedycznej, osobiste przenośne systemy komunikacji, portale poświęcone zdrowiu oraz wiele innych narzędzi na bazie technologii informacyjno-komunikacyjnych, pomagających zapobiegać, diagnozować i leczyć choroby, monitorować stan zdrowia, prowadzić odpowiedni tryb życia.

  Prawo medyczne – zespół norm prawnych z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, karnego oraz procedur regulujących prawa i obowiązki pacjenta, lekarza (w tym lekarza dentysty), pielęgniarki, diagnosty laboratoryjnego i innych pracowników ochrony zdrowia oraz sposób funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej i innych podmiotów świadczących usługi medyczne. Andrzej Robert Depko (ur. 24 października 1962) – doktor nauk medycznych, specjalista seksuolog, specjalista neurolog, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, certyfikowany seksuolog sądowy. Kierownik studiów podyplomowych ” Seksuologia kliniczna ” prowadzonych w Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Superwizor psychoterapii zaburzeń seksualnych Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. W roku 1987 ukończył Wojskową Akademię Medyczną w Łodzi. Do końca 2007 roku pracował jako biegły Sądu Okręgowego w Warszawie z zakresu seksuologii. Pracę doktorską pt. Ocena rozwoju psychoseksualnego sprawców przestępstw motywowanych seksualnie obronił w 2010 roku na Wydziale Wojskowo-Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Członek Europejskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej oraz Światowego Towarzystwa Medycyny Seksualnej. Prezes Fundacji Promocji Zdrowia Seksualnego im. dr. Stanisława Kurkiewicza. Redaktor naczelny kwartalnika ” Seksuologia po dyplomie” wydawanego przez Fundację Promocji Zdrowia Seksualnego. Pełni również funkcję szefa programu szkoleniowego Akademii Zdrowia Seksualnego – projektu propagującego wiedzę seksuologiczną realizowanego przez Fundację Promocji Zdrowia Seksualnego.

  Dodano: 22.02.2009. 12:41  


  Najnowsze