• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • IT w Służbie Zdrowia GigaCon - 3.02.2009, Hotel Airport Okęcie, Warszawa

  26.01.2009. 16:23
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Zapraszamy Państwa do udziału w BEZPŁATNEJ konferencji IT w Służbie Zdrowia GigaCon, poświęconej najnowszym rozwiązaniom w zakresie informatyzacji zakładów opieki zdrowotnej.

  3.02.2009, Hotel Airport Okęcie, Warszawa


  Szczegółowe informacje na stronie:

  http://www.sluzbazdrowia.sdcenter.pl/prt/view/sluz-zdr-09.html

  Patronat honorowy:
  Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Niepublicznych, Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Ratownictwa Medycznego

  Wykłady wygłoszą:
  "Od endoskopu Mikulicz-Radeckiego do robota Da Vinci " Era nowych technologii chirurgicznych" prof. Wojciech Witkiewicz, prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich,

  "Tuning mózgu" dr Michaela Pakszys, dyrektor EEG Instytut,

  "Radiologia cyfrowa " możliwości i ograniczenia" Ryszard Kowski, przewodniczący Sekcji Inżynierii Klinicznej Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego,

  "System nawigacji satelitarnej w ratownictwie medycznym" Jarosław Kalenik, Prezes Polskiego Towarzystwa Ratownictwa Medycznego,
  "Trzy lata doświadczeń wdrażania i eksploatacji Zintegrowanego Szpitalnego Systemu Informatycznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii" Ryszard Mężyk, kierownik Działu Informatyki Świętokrzyskiego Centrum Onkologi,

  Wykłady techniczne:
  "System elektronicznej rejestracji usług medycznych - SERUM" Hubert Nowak, Serum Software,
  "Zarządzaie dostępem do danych wrażliwych w systemie informatycznym służby zdrowia" Grzegorz Flak, Qumak-Sekom
  "Portal oraz elektroniczne formularze - panaceum dla Służby Zdrowia" Andrzej Olsztyński, IBM
  "Szpital w nowych realiach: a/ Informatyczne wsparcie rozliczania kosztów dla menedżerów placówek medycznych " SIMPLE-Medinet b/ Szpital przyszłości - science czy fiction - prezentacja najnowszych trendów zza oceanu " MICROSOFT" Andrzej Kuś SIMPLE, Adam Latocha SIMPLE,Łukasz Przybyłek Microsoft, Anna Barska Medinet
  Główny Sponsor Konferencji: IBM
  Sponsor Konferencji: Simple
  Partner Konferencji: iMed24
  Swoje rozwiązania zaprezentują: Eurosoft, Serum Software, Qumak-Sekom
   
  Patronat medialny:
  Medicina Futura, Medycyna Praktyczna, emedyk.pl, Ogólnopolski Przegląd Medyczny, Inżynieria Biomedyczna, Wydanictwo Medyczne Borgis, Magazyn Pielęgniarki i Położnej, nursing.pl, społeczeństwoinformacyjne.pl, softy.pl, MagazynIT.pl, SkutecznyProjekt.pl, ERP-view.pl, inwestycje.pl, decyzje-IT.pl, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, MedicalOnline.pl, WSHE w Łodzi, Monitor Zamówień Publicznych, Facility Manager, servis.pl
   
  Udział w konferencji jest BEZPŁATNY dla uczestników.


  Rejestracja: http://www.sluzbazdrowia.sdcenter.pl/prt/view/rejestr-sl-2009.html


  Zapraszam serdecznie:
  Ewa Cichocka
  tel. 022 427 32 82 fax. 022 244 24 59
  [email protected]

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Andrzej Robert Depko (ur. 24 października 1962) – doktor nauk medycznych, specjalista seksuolog, specjalista neurolog, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, certyfikowany seksuolog sądowy. Kierownik studiów podyplomowych ” Seksuologia kliniczna ” prowadzonych w Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Superwizor psychoterapii zaburzeń seksualnych Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. W roku 1987 ukończył Wojskową Akademię Medyczną w Łodzi. Do końca 2007 roku pracował jako biegły Sądu Okręgowego w Warszawie z zakresu seksuologii. Pracę doktorską pt. Ocena rozwoju psychoseksualnego sprawców przestępstw motywowanych seksualnie obronił w 2010 roku na Wydziale Wojskowo-Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Członek Europejskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej oraz Światowego Towarzystwa Medycyny Seksualnej. Prezes Fundacji Promocji Zdrowia Seksualnego im. dr. Stanisława Kurkiewicza. Redaktor naczelny kwartalnika ” Seksuologia po dyplomie” wydawanego przez Fundację Promocji Zdrowia Seksualnego. Pełni również funkcję szefa programu szkoleniowego Akademii Zdrowia Seksualnego – projektu propagującego wiedzę seksuologiczną realizowanego przez Fundację Promocji Zdrowia Seksualnego. SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów – szpital wybudowany w 1937 w Łodzi, którego działalność i tradycje są związane z działalnością wojskowej służby zdrowia, obecnie stanowiąc bazę dydaktyczną m.in. dla nauki studentów Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i szkolenia lekarzy wojskowych w ramach Centrum Szkolenia Wojskowych Służb Medycznych w Łodzi. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe – służba ratownictwa medycznego, wykonująca w polskim systemie opieki zdrowotnej zadania z zakresu lotniczego transportu ratowniczego i sanitarnego. Pogotowie powstało w 2000 roku jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej podległy Ministrowi Zdrowia. Dyrektorem LPR jest dr n. med. Robert Gałązkowski.

  Muzeum Uniwersytetu Medycznego – dawne Muzeum Polskiej Wojskowej Służby Zdrowia (w skrócie MuzeUM Polskiej Wojskowej Służby Zdrowia lub MuzeUM, inna nazwa – Muzeum Historii Medycyny UM) – muzeum w Łodzi poświęcone historii medycyny i Polskiej Wojskowej Służby Zdrowia oraz polskiego szkolnictwa wojskowo-medycznego. Funkcjonuje przy Zakładzie Historii Nauk i Medycyny Wojskowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Simple SA – polski producent rozwiązań informatycznych oferujący systemy SIMPLE.ERP, SIMPLE.CRM, SIMPLE.BPM, eSIMPLE.HRM i eSIMPLE.BI.

  Microsoft Technology Summit (MTS) – cykl konferencji firmy Microsoft, organizowanych w wielu krajach świata. Edycja w Polsce jest jedną z największych konferencji tego rodzaju w Europie Środkowo-Wschodniej. Program konferencji MTS skierowany jest do menedżerów, programistów i specjalistów z branży IT. Konferencja co roku gromadzi blisko 3000 osób. Centrum Egzaminów Medycznych (CEM) — państwowa jednostka budżetowa podległa Ministrowi Zdrowia. Została utworzona zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2001 r. Mieści się w Łodzi w kompleksie budynków Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki.

  Andrzej Kulig (ur. 11 grudnia 1932 w Krakowie) – profesor dr hab. nauk medycznych, patomorfolog, kierownik Zakładu Patomorfologii Klinicznej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Delta – matematyczno-fizyczno-informatyczno-astronomiczny miesięcznik popularny wydawany przez Uniwersytet Warszawski przy współpracy towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Polskiego Towarzystwa Astronomicznego i Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

  Andrzej Bochenek (ur. 21 czerwca 1949 w Zabrzu) - profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk medycznych; polski kardiochirurg; kierownik I Kliniki Kardiochirurgii GCM Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach; członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, współzałożyciel sieci klinik American Heart of Poland.

  Witold Rudowski (ur. 17 lipca 1918 w Piotrkowie Trybunalskim, zm. 2001), doktor habilitowany nauk medycznych, polski chirurg i transfuzjolog, specjalista leczenia oparzeń, profesor zwyczajny Akademii Medycznej w Warszawie,.dyrektor Instytutu Hematologii w Warszawie, wieloletni kierownik Kliniki Chirurgii Instytutu Hematologii w Warszawie, członek rzeczywisty PAN, prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich, Prezes Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (1995-2001).

  Szpitalny oddział ratunkowy (w skrócie SOR) – jednostka organizacyjna szpitala i systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, utworzona w celu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobie w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Stowarzyszenie Pacjentów "Primum Non Nocere" – stowarzyszenie udzielające pomocy pacjentom systemu opieki zdrowotnej, walczące o wysoki poziom szpitalnictwa, przestrzeganie etyki lekarskiej i domagające się udzielania natychmiastowej pomocy osobom poszkodowanym w wyniku błędów i wypadków medycznych. Stowarzyszenie powstało w 1998 roku. Założycielem i przewodniczącym do 2009 roku był Adam Sandauer. Po jego rezygnacji z funkcji przewodniczącego, od połowy 2009 roku Stowarzyszeniem kieruje Zbigniew Dudko, zaś Adam Sandauer pozostał przewodniczącym honorowym.

  Pielęgniarka w rozumieniu prawa polskiego (stosownie do art. 8 pkt. 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej w odniesieniu do mężczyzn stosuje się formę pielęgniarz) – samodzielny zawód z grupy specjalistów do spraw zdrowia. Sprawuje opiekę medyczną nad pacjentem (m.in. pielęgnacja pacjenta, podawanie leków, wykonywanie iniekcji, wlewów dożylnych), asystuje lekarzowi w czasie zabiegów, operacji, wypełnia zlecenia lekarskie w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, a także zajmuje się szeroko rozumianą edukacją zdrowotną i promocją zdrowia. Dawniej posiadała wykształcenie średnie (liceum medyczne, medyczne studium zawodowe), a obecnie wyższe pierwszego stopnia (licencjat pielęgniarstwa), drugiego stopnia (magister pielęgniarstwa) lub trzeciego stopnia (doktor nauk o zdrowiu) uzyskiwany na wydziałach zdrowia publicznego lub pielęgniarstwa i położnictwa uczelni medycznych. Włodzimierz Januszewicz (ur. 30 listopada 1927) – prof. dr hab. med., polski internista, wieloletni kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego Akademii Medycznej w Warszawie, honorowy prezes Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności, doctor honoris causa Śląskiej Akademii Medycznej i Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, honorowy członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą, Towarzystwa Internistów Polskich.

  Ratownictwo Medyczne (Państwowe Ratownictwo Medyczne) – system, powołany w Polsce w celu ratowania życia i zdrowia ludzkiego przez niesienie ratownictwa medycznego.

  Dodano: 26.01.2009. 16:23  


  Najnowsze