• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • IV edycja Akademii Europejskiej czeka na maturzystów

  18.12.2009. 17:56
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Maturzyści, którzy chcą się przygotować do egzaminu dojrzałości z "Wiedzy o Społeczeństwie" mogą skorzystać z zajęć bezpłatnej Akademii Europejskiej. IV edycja Akademii po raz pierwszy odbędzie się na Uczelni Łazarskiego. Zajęcia rozpoczną się 27 lutego 2010 r., jednak rejestracja chętnych uczestników rozpoczęła się już w połowie listopada.

  Akademia Europejska, organizowana przez prof. Dariusza Rosatiego to największy w Polsce bezpłatny kurs przygotowawczy do matury z "Wiedzy o Społeczeństwie".

  Pierwsze spotkanie odbyło się w 2007 roku i od samego początku cieszyło się dużym zainteresowaniem maturzystów. Jednym z elementów decydujących o popularności zajęć jest lista nazwisk wykładowców Akademii Europejskiej.

  Znajdują się na niej m.in. obecni i byli politycy - Leszek Balcerowicz, Andrzej Olechowski, Aleksander Kwaśniewski,Włodzimierz Cimoszewicz oraz osoby związane z mediami: Tomasz Lis, Monika Olejnik, Jacek Żakowski, czy Jurek Owsiak.

  Poprzednie trzy edycje Akademii Europejskiej odbywały się w Szkole Głównej Handlowej. Gospodarzem czwartej będzie Uczelnia Łazarskiego.

  "Od bieżącego roku postanowiliśmy związać Akademię Europejską z jedną z najlepszych niepublicznych warszawskich placówek - Uczelnią Łazarskiego. Nie bez wpływu na te decyzję pozostawał fakt, że Uczelnia tworzy doskonałe warunki do rozwoju intelektualnych zainteresowań, rozbudza potrzebę kształcenia się przez całe życie i uczy młodzież umiejętności samodzielnego myślenia" - wyjaśnia prof. Dariusz Rosati.

  Spotkania Akademii Europejskiej mają formę cotygodniowych zajęć oraz warsztatów, trwających łącznie dwa miesiące. Podczas spotkań poruszane są tematy związane z polityką, organizacjami i instytucjami międzynarodowymi, społeczeństwem, stosunkami międzynarodowymi, demokracją, miejscem Polski w Europie i na świecie, ustrojem RP.

  Każdy uczestnik zajęćotrzyma zestaw pytań maturalnych z WOS-u, opracowany pod kątem wymogów egzaminu maturalnego, jak i materiały potrzebne podczas zajęć.

  Maturzyści, którzy chcą wziąć udział w Akademii Europejskiej, powinni zgłosić swój udział za pomocą formularza rejestracji dostępnego na stronie: www.akademiaeuropejska.eu

  Rejestracja będzie trwała do wyczerpania miejsc. Pierwsze zajęcia IV edycji Akademii odbędą się już 27 lutego 2010 roku. Po zakończeniu kursu maturzysta uzyskuje certyfikat ukończenia Akademii.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Europejska Akademia Dyplomatyczna (ang. European Diplomatic Academy lub College of European Diplomacy). W założeniu ma to być instytucja współpracująca z ośrodkami szkoleniowymi o profilu dyplomatycznym w państwach członkowskich. Projektowana Akademia ogrywałaby także ważną rolę w kwestii dalszego rozwoju służby zewnętrznej oraz przyczyniałaby się do tworzenia „wspólnej kultury” służby zewnętrznej i służb zagranicznych poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej. Przedmiotem nauczania w Akademii miałyby być m.in. negocjacje dyplomatyczne, stosunki międzynarodowe, międzynarodowe prawo publiczne, prawo Unii Europejskiej oraz zagadnienia związane z Wspólną Polityką Zagraniczna i Bezpieczeństwa. Jak do tej pory główną przeszkodą w rozpoczęciu działalności Akademii jest brak środków finansowych w budżecie UE przeznaczonych na ten cel. Członkowie Polskiej Akademii Nauk – jedno z najbardziej prestiżowych naukowych ciał kolegialnych w Polsce. Członków Akademii wybiera jej Zgromadzenie Ogólne spośród najwybitniejszych naukowców polskich i zagranicznych. Członkowie krajowi Akademii w liczbie nie większej niż 350 dzielą się na dwie grupy, członków rzeczywistych i członków korespondentów. Członkostwo w Akademii jest funkcją sprawowaną dożywotnio, przy czym po ukończeniu 70. roku życia członkowie otrzymują status członka-seniora. Skład Akademii podzielony jest na 5 wydziałów, grupujących naukowców według tematyki badań. Aktualny skład Polskiej Akademii Nauk zestawiono tabelarycznie. Akademia PISM - szkoła jest częścią Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Misją Akademii PISM jest rozwój zawodowy pracowników administracji publicznej oraz pracowników sektora prywatnego poprzez udział w szkoleniach, warsztatach oraz kursach z zakresu stosunków międzynarodowych i dyplomacji. Akademia PISM prowadzi Studium Polityki Zagranicznej(dziewięciomiesięczne szkolenie w trybie weekendowym), kursy z zakresu Protokołu Dyplomatycznego, specjalistyczne warsztaty w języku angielskim oraz inne szkolenia otwarte oraz na zamówienie. W Akademii wykładają: wysocy urzędnicy państwowi, dyplomaci, eksperci, dziennikarze i pracownicy nauki, którzy prowadząc zajęcia w formie wykładów i warsztatów.

  Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) – założona 11 maja 1927 r. honorowa organizacja zawodowa zajmująca się promowaniem sztuki i wiedzy filmowej. W jej skład wchodzi ponad 6 tysięcy osób związanych zawodowo z filmem. Akademia znana jest na całym świecie przede wszystkim poprzez doroczne uroczystości wręczania Oscarów – Nagród Akademii Filmowej. Przyznaje również Studencką Nagrodę Akademii Filmowej. Nagroda Akademii za najlepszy film (The Academy Award for Best Motion Picture) to jedna z Nagród Akademii Filmowej (Oscarów). Kategoria za najlepszy film jest jedyną kategorią Oscarów, w której uprawnienia do głosu posiada każdy członek Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej.

  Europejska olimpiada społeczno-prawna (EOSP) – olimpiada przedmiotowa z zakresu wiedzy o Unii Europejskiej, wiedzy o społeczeństwie oraz podstaw polskiego i europejskiego prawodawstwa. Oscar za najlepszy montaż (The Academy Award for Film Editing) jest jedną z nagród przyznawanych montażystom, pracującym w przemyśle filmowym, przez Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej; nominacje są przyznawane przez członków Akademii pracujących w branży montażowej. Zwycięzcy są wybierani przez wszystkich członków Akademii. Przyznawana jest od 1934 roku.

  Wojciech Staroń (urodzony 9 grudnia 1973 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim) – polski operator, reżyser filmów dokumentalnych. Członek Polskiej Akademii Filmowej i Europejskiej Akademii Filmowej (EFA). W 2014 roku ekspert Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Nagroda Akademii za najlepszą oryginalną piosenkę filmową (The Academy Award for Best Original Song) jest jedną z nagród, którą otrzymują ludzie pracujący w przemyśle filmowym, przyznawaną przez Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej (Academy of Motion Picture Arts and Sciences). Nominacje przyznawane są przez członków Akademii, którzy są kompozytorami lub autorami tekstów piosenek. Zwycięzcy są wybierani przez wszystkich członków Akademii. Bardzo ważną rzeczą jest to, że wygrywa twórca piosenki, a nie sam utwór, oraz że do tej kategorii nominowane są tylko oryginalne piosenki napisane do filmów. Oscar w tej kategorii pierwszy raz został przyznany w 1934 roku.

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi – publiczna szkoła wyższa o profilu medycznym, która rozpoczęła działalność 1 października 2002 roku. Uczelnia powstała po połączeniu - na mocy Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - dwóch łódzkich uczelni: Akademii Medycznej (zał. 1 stycznia 1950) oraz Wojskowej Akademii Medycznej (zał. 1 lipca 1958), kontynuując przy tym kilkudziesięcioletnią historię obu akademii.

  Jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk – sieć placówek naukowych oraz instytucji wspomagających ich funkcjonowanie, prowadzonych i nadzorowanych przez Polską Akademię Nauk. Podstawową formą placówki naukowej PAN jest instytut badawczy. Oprócz tej formy działalności funkcjonują również centra naukowe, zakłady naukowe, biblioteki oraz placówki doświadczalne. Zasadniczo jednostki naukowe podlegają Wydziałom Akademii. Istnieje również kilka jednostek pozawydziałowych, podległych bezpośrednio Prezydium Akademii.

  Rosyjska Akademia Gospodarki Narodowej i Służby Cywilnej przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej (ros. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)) to rosyjska uczelnia państwowa kształcąca kadry dla administracji publicznej. Akademia ma siedzibę w Moskwie. Powstała 20 września 2010 z połączenia założonej w 1977 Akademii Gospodarki Narodowej przy Rządzie Federacji Rosyjskiej (ros. Академиия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации (АНХ)) i Rosyjskiej Akademii Służby Cywilnej (Państwowej) przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej (ros. Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации, Rossijskaja akadiemija gosudarstwiennoj służby pri Priezdientie Rossijskoj Fiedieracyi). Ta ostatnia pod swoją nazwą działała od 6 czerwca 1994 a została pierwotnie powołana do życia dnia 2 sierpnia 1946 jako Akademia Nauk Społecznych przy KC KPZR [wówczas WKP(b)] (Академиия общественных наук при ЦК КПСС). W latach 1991-1994 nosiła nazwę Rosyjska Akademia Zarządzania (Российская академия управления). W Akademii Nauk Społecznych przy KC KPZR podstawowe studia dla pracowników aparatu partyjno-państwowego trwały 3 lata. Prowadzono je w następujących głównych specjalnościach: filozofia, ekonomia polityczna, historia KPZR, historia społeczeństwa radzieckiego, historia międzynarodowego ruchu robotniczego i komunistycznego, teoria literatury i sztuki. W 1964 przy Akademii powołano Insytut Ateizmu Naukowego.

  Dodano: 18.12.2009. 17:56  


  Najnowsze