• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • IX Festiwal Nauki w Dąbrowie Górniczej już w marcu!

  04.03.2013. 20:19
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Czy można włamać się do mózgu? Co mówi o osobie jej charakter pisma? Czy jesteśmy całkowicie zależni od genów? Jak wygląda życie po drugiej stronie świata, czyli w Australii i Nowej Zelandii? Dlaczego nie lubimy polityków? I dokąd zmierza świat i Polska? Na te oraz wiele innych pytań odpowiedź uzyskają uczestnicy IX Festiwalu Nauki, który w dniach 18-24 marca organizowany jest w Dąbrowie Górniczej. W ramach wydarzenia zaplanowano blisko 60 wykładów, warsztatów oraz wydarzeń towarzyszących.

  "Każdy miłośnik nauki, niezależnie od wieku i zainteresowań, w trakcie Festiwalu znajdzie coś dla siebie"- zapowiada p. Magdalena Kot-Radojewska, Koordynator dąbrowskiego Festiwalu Nauki, kierownik Biura Karier i Promocji Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. "Miłośników podróży przyciągnąć mogą wykłady dotyczące życia na Antypodach lub Uzbekistanu, pasjonatów inżynierii " wykład O niesamowitym połączeniu człowieka i komputera, warsztaty logistyczne Nowoczesne systemy komisjonowania lub eksperymenty fizyczne w trakcie pokazu Co nieco o wodzie. Nie zabraknie także ciekawych spotkań z psychologii i nauk społecznych " w programie przewidziano m.in. warsztaty "Grafologia " co mówi o Tobie charakter pisma?, Stres życiowy i zawodowy " trening relaksacyjny oraz wykład prof. dr hab. Grzegorza Kołodko Dokąd zmierza świat i Polska?"" wymienia p. Magdalena Kot-Radojewska.

  IX Festiwal Nauki w Dąbrowie Górniczej oficjalnie zainauguruje wykład "Dlaczego nie lubimy polityków?" jednego z najbardziej znanych i wybitnych polskich socjologów " prof. Andrzeja Rycharda.

  W programie Festiwalu (m.in. warsztaty z twórczego pisania, warsztaty artystyczne, ortograficzne, literackie i matematyczne, wykłady z zakresu bankowości i innowacji oraz techniki). przewidziano też zajęcia dla dzieci i młodzieży Dąbrowski Festiwal Nauki od 2005r. organizuje Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej. Co roku honorowy patronat nad inicjatywą obejmuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska Akademia Nauk, Polska Akademia Umiejętności, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Marszałek Województwa Śląskiego oraz Prezydent Dąbrowy Górniczej.

  Z roku na rok Festiwal Nauki w Dąbrowie Górniczej przyciąga coraz więcej pasjonatów nauki. We wszystkich ośmiu edycjach Festiwalu udział wzięło ponad 60 tys. uczestników. Czy IX Festiwal Nauki okaże się jeszcze bardziej popularny? Wszystko na to wskazuje.

  "Do tegorocznej edycji Festiwalu Nauki udało nam się zaprosić wielu znakomitych prelegentów " pracowników naukowych i ekspertów z całej Polski. Gościć będziemy m.in. prof. Grzegorza Kołodko, prof. Danutę Strahl, prof. Rościsława Bunia, prof.

  Marka Walancika i red. Krzysztofa Michalskiego " " zapowiada p. Magdalena Kot-Radojewska. "Dzięki temu uczestnicy wykładów i warsztatów mogą być pewni, że omawiane zagadnienia prezentowane są z uwzględnieniem najnowszych trendów i osiągnięć z danej dziedziny" " dodaje.

  Tradycją stało się, że w organizację Festiwalu Nauki włączają się inne dąbrowskie instytucje, współgospodarze wybranych warsztatów, wykładów, towarzyszących wystaw i turniejów. W tym roku są to: Szkolne Obserwatorium Astronomiczne w Zespole Szkół Nr 1, Muzeum Miejskie "Sztygarka" w Dąbrowie Górniczej, Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej, Centrum Sportu i Rekreacji oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej.

  Udział we wszystkich spotkaniach Festiwalu Nauki w Dąbrowie Górniczej jest całkowicie bezpłatny. Na niektóre warsztaty obowiązkowa jest rezerwacja miejsca. Z programem Festiwalu można się zapoznać na stronie internetowej: www.wsb.edu.pl/ festiwalnauki . Informacja telefoniczna: 32 295 93 14.


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Maciej Mikołaj Geller (ur. 6 grudnia 1941 w Warszawie) – polski fizyk, wykładowca akademicki, działacz opozycji w okresie PRL, popularyzator nauki, dyrektor Warszawskiego Festiwalu Nauki. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej powstała w 1995 r., uzyskując uprawnienia do prowadzenia studiów licencjackich na kierunku zarządzanie i marketing. Obecnie prowadzi studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe i MBA. W roku 2012 WSB w Dąbrowie Górniczej otrzymała uprawnienie do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. W 2008 przyznano szkole Srebrny Medalem Jana Masaryka. W 2013 roku w wyniku kompleksowej oceny działalności naukowej i badawczo-rozwojowej jednostek naukowych przeprowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej uzyskał kategorię A . Akademia PISM - szkoła jest częścią Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Misją Akademii PISM jest rozwój zawodowy pracowników administracji publicznej oraz pracowników sektora prywatnego poprzez udział w szkoleniach, warsztatach oraz kursach z zakresu stosunków międzynarodowych i dyplomacji. Akademia PISM prowadzi Studium Polityki Zagranicznej(dziewięciomiesięczne szkolenie w trybie weekendowym), kursy z zakresu Protokołu Dyplomatycznego, specjalistyczne warsztaty w języku angielskim oraz inne szkolenia otwarte oraz na zamówienie. W Akademii wykładają: wysocy urzędnicy państwowi, dyplomaci, eksperci, dziennikarze i pracownicy nauki, którzy prowadząc zajęcia w formie wykładów i warsztatów.

  Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej (CBiESM) – inicjatywa edukacyjna skierowana dla studentów zorganizowana przy Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych rozpoczęło swoją działalność 1 grudnia 2011. Lubelski Festiwal Nauki – największa impreza naukowa w Lublinie, mająca na celu popularyzację nauki w społeczeństwie (szczególnie wśród młodzieży), prezentację projektów badawczych realizowanych w uczelniach i jednostkach naukowych, promocję uczelni i jednostek badawczych oraz integrację lubelskiego środowiska naukowego. Festiwal ma także zachęcić do uprawiania i podglądania nauki oraz pracy naukowców, pokazać, że praca naukowca może być ciekawa, a studia mogą pomóc w realizacji marzeń.

  Karolina Targosz (ur. 22 września 1938 w Krakowie) - historyk, historyk nauki. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego - mgr historii (1961), mgr historii sztuki (1962), dr nauk humanistycznych w zakresie historii kultury (1965), od 1962 pracownik naukowy w Zakładzie, obecnym Instytucie Historii Nauki PAN – dr habilitowany z zakresu historii nauki, prof. nadzwyczajny (1988), prof. PAN (1997), długoletni członek Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN i Komisji Historii Nauki PAU. Dąbrowski Uniwersytet Dziecięcy (używany skrót DUD) – inicjatywa edukacyjna skierowana dla dzieci zorganizowana przy Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Rozpoczął swoją działalność w październiku 2008 r.

  Inżynieria materiałowa - interdyscyplinarna dziedzina nauki, działająca w obszarze nauk technicznych i dziedzinie nauk technicznych wymienionych w wykazie będącym załącznikiem do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych. Dolnośląski Festiwal Nauki, do 2000 Wrocławski Festiwal Nauki – coroczna impreza odbywająca się pod koniec września i w październiku na Dolnym Śląsku, mająca za cel popularyzację nauki w społeczeństwie. Festiwal organizowany jest od 1998 roku, a obecną nazwę ma od 2001. Pierwszy festiwal z 1998 obejmował imprezy naukowe we Wrocławiu (3 dni), Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu (1 dzień). Kolejne edycje stawały się z reguły coraz dłuższe i obejmujące więcej miast, tak że XV Festiwal w 2012 trwał 22 dni i oprócz w/w miast odbywa się także w Zgorzelcu, Dzierżoniowie, Głogowie, Bystrzycy Kłodzkiej i Ząbkowicach Śląskich. Organizatorami są uczelnie dolnośląskie i lokalne jednostki PAN, przy współudziale różnych instytucji kultury i firm. Inicjatorką powstania i głównym koordynatorem Festiwalu w pierwszych latach była prof. Aleksandra Kubicz z Uniwersytetu Wrocławskiego. W edycji w 2011 roku odbyło się przeszło 1200 imprez naukowych, które łącznie odwiedziło ponad 110 tys. osób.

  Nauki społeczne - nauki badające strukturę i funkcje dziejów społeczeństwa, jego kulturę, prawa i prawidłowości jego rozwoju. Obok nauk przyrodniczych i nauk humanistycznych zaliczają się do nauk empirycznych. Nauki społeczne odróżniają się od nauk humanistycznych naukowymi metodami poznania oraz tym, że stosują ścisłe kryteria.

  Komitet Historii Nauki i Techniki PAN powstał w maju 1952 jako element organizacji Wydziału I Polskiej Akademii Nauk. W czasie kilkudziesięcioletniej historii zmieniała się nazwa, struktura i funkcje Komitetu. Początkowo był to Komitet Historii Nauki Polskiej, liczący zaledwie osiem osób, reprezentujących nauki społeczne. Pierwszym przewodniczącym został prof. Bogusław Leśnodorski. Nieco ponad rok później posiadał już 5 sekcji (Historii Nauk Społecznych; Historii Nauk Przyrodniczych; Historii Nauk Technicznych i Techniki; Podsekcję Historii Nauk Medycznych; Podsekcję Historii Urbanistyki i Architektury), stanowił organizację międzywydziałową, usytuowaną przy Prezydium PAN i skupiał przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych. W 1956, podczas VIII Międzynarodowego Kongresu Historii Nauki (FlorencjaMediolan), Komitet Historii Nauki PAN został członkiem Międzynarodowej Unii Historii i Filozofii Nauki/Oddział Historii Nauki i Techniki (International Union of History and Philosophy of Science/Division of History of Science and Technology).

  Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wyniki w nauce – nagroda przyznawana corocznie przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego studentom posiadającym wysoką średnią ocen oraz wykazującym się aktywnością i osiągnięciami naukowymi.

  Dodano: 04.03.2013. 20:19  


  Najnowsze