• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • IX Konferencja Naukowa Konstrukcje Zespolone

  29.06.2011. 11:40
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Na Uniwersytecie Zielonogórskim rozpoczęła się w środę dwudniowa Konferencja Naukowa "Konstrukcje Zespolone". To już dziewiąte spotkanie naukowców z branży budowlanej organizowane przez wydział inżynierii lądowej i środowiska tej uczelni.

  Na tegorocznej konferencji swój udział zapowiedziało ok. 60 naukowców z wiodących ośrodków naukowych z Polski i zagranicy - poinformowała PAP rzecznik UZ Ewa Sapeńko.

  Obrady podzielono na kilka sesji tematycznych, m. in. "Teoria konstrukcji", "Badania", "Wzmacnianie konstrukcji", "Inżynierskie konstrukcje budowlane".

  Prócz naukowych dysput nie zabraknie prezentacji firm związanych z tematyką konferencji oraz tego rozmów w kuluarach.

  Temat główny tegorocznej konferencji związany jest konstrukcjami zespolonymi, czyli takimi, w których współpracują ze sobą co najmniej dwa zupełnie różne materiały np. beton i stal.

  "Nie tak dawno przeżyliśmy tragedię mieszkańców Osiedla Pomorskiego związaną z wybuchem gazu. Analizą szkód i projektami napraw zaistniałych tam uszkodzeń zajęli się właśnie inżynierowie. Badania naukowe w zakresie oddziaływania wybuchów na konstrukcje zespolone są zresztą aktualnie realizowane na naszym uniwersytecie" - powiedziała Sapeńko.

  Specjaliści zajmą się także innymi obiektami o konstrukcji zespolonej. Będą dyskutować m.in., jak budować mosty i wiadukty by bezawaryjnie służyły przez długi lata.

  W programie konferencji znalazła się także sesja wyjazdowa do Świebodzina, gdzie uczestnicy spotkania zapoznają się ze szczegółami projektowania i wznoszenia największego na świecie pomnika Chrystusa.

  Konferencja odbywa się w "winnym grodzie" cyklicznie co trzy lata. Po raz pierwszy obrady miały miejsce w 1986 r. Pomysłodawcą i głównym organizatorem jest prof. Tadeusz Biliński.

  Zarówno polskie jak i zagraniczne środowisko naukowe przyjęło jego inicjatywę bardzo przychylnie, a kolejne edycje konferencji cieszyły się coraz większą popularnością wśród specjalistów.

  PAP - Nauka w Polsce

  mmd/ agt/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Sesja plakatowa (sesja posterowa) – element konferencji naukowej polegający na dyskusji przy publicznie rozwieszonych plakatach naukowych. Sesje posterowe są zwykle planowane w programach konferencji naukowych w taki sposób, aby nie kolidowały z innymi formami prezentacji (na przykład sesjami wykładowymi). Konferencja naukowa – spotkanie grupy naukowców, praktyków i osób zainteresowanych pewnym działem nauki. W ramach spotkania referowane są wyniki badań naukowych lub odbywa się seria krótkich wykładów monograficznych i dyskusji na określony temat. Konferencje, obok publikacji, są jedną z dwóch podstawowych form prezentowania i dyskutowania wyników badań naukowych. Wystąpienia na konferencjach naukowych, w których prezentuje się swoje wyniki badań są nazywane prezentacjami, komunikatami, doniesieniami wstępnymi, referatami. Materiały konferencji mogą być publikowane. Microsoft Technology Summit (MTS) – cykl konferencji firmy Microsoft, organizowanych w wielu krajach świata. Edycja w Polsce jest jedną z największych konferencji tego rodzaju w Europie Środkowo-Wschodniej. Program konferencji MTS skierowany jest do menedżerów, programistów i specjalistów z branży IT. Konferencja co roku gromadzi blisko 3000 osób.

  Konferencja internetowa jest wykorzystywana do odbycia spotkania, przeprowadzenia szkolenia lub przedstawienia prezentacji na żywo poprzez internet. W przypadku konferencji internetowej każdy uczestnik siedzi przed swoim własnym komputerem i ma kontakt z innymi uczestnikami przez internet. Wzięcie udziału w konferencji jest możliwe, jeśli uczestnicy na swoich komputerach mają zainstalowane odpowiednie aplikacje. Może to być także aplikacja sieciowa, gdzie uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w spotkaniu po naciśnięciu linku rozprowadzanego pocztą e-mail (zaproszenie na spotkanie). Konferencja w Apalachin (z ang. Apalachin Conference lub Apalachin Meeting) – jedna z najważniejszych konferencji (obok Konferencji w Atlantic City i Konferencji Hawańskiej) z udziałem największych (ówczesnych) przedstawicieli (bossów) amerykańskiego świata przestępczości zorganizowanej.

  Konferencja sztokholmska ONZ obradowała w 1972 pod hasłem: "Mamy tylko jedną ziemię". Podczas tej konferencji ochrona środowiska podniesiona została do rangi podstawowej funkcji państwa. Pojawił się termin polityka ochrony środowiska. Konferencja wskazała na konieczność powołania wyspecjalizowanej agencji przy ONZ zajmującej się zagadnieniami ochrony środowiska. Tak oto powstał UNEP. Podczas Konferencji ustalono także Deklarację Konferencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Naturalnego Środowiska Człowieka. Deklaracja ta składa się ze Wstępu i 26 Zasad. Wydawnictwo KIRIN – polskie wydawnictwo literackie, specjalizujące się w publikacjach związanych z Japonią. Wydawca magazynu Torii od 4 numeru (listopad 2009). Publikuje pozycje naukowe, popularnonaukowe, jak i beletrystykę. Oprócz działalności wydawniczej Kirin jest współorganizatorem imprez kulturalnych, konferencji naukowych i Dni Kultury Japońskiej. 23 listopada 2013 roku wydawnictwo zorganizowało pod honorowym patronatem Ambasady Japonii konferencję naukową „Odkrywając Japonię”, poświęconą wyjazdom turystycznym do Kraju Kwitnącej Wiśni.

  Konferencja hawańska (ang. Havana Conference) – jedna z najważniejszych konferencji (obok konferencji w Atlantic City w 1929 roku i konferencji w Apalachin w 1957 roku) z udziałem najważniejszych (ówczesnych) bossów amerykańskiego świata przestępczego tzw. Syndykatu. Konferencja jałtańska (od 4 do 11 lutego 1945), zwana także krymską – spotkanie przywódców koalicji antyhitlerowskiej (tzw. Wielkiej Trójki): przywódca ZSRR Józef Stalin, premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill oraz prezydent USA Franklin Delano Roosevelt. Była to jedna z konferencji wielkiej trójki, miała miejsce po konferencji teherańskiej (listopad-grudzień 1943) a przed konferencją poczdamską (lipiec-sierpień 1945). Wielka trójka odbyła wiele konferencji, jednak na konferencjach teherańskiej, jałtańskiej oraz poczdamskiej zapadły decyzje najwyższej wagi.

  Plakat naukowy (żargonowo poster) – forma prezentacji naukowej, dla odróżnienia od plakatu reklamowego zachowuje w kręgach naukowych żargonową nazwę wywodzącą się z języka angielskiego – poster. Forma prezentacji graficznej, powstała w II połowie XX w. Spopularyzowała się na dużych konferencjach naukowych, obecnie jedna z popularniejszych form prezentowania wyników badań w trakcie konferencji naukowych.

  Konferencja w Rambouillet – konferencja przeprowadzona pod auspicjami Grupy Kontaktowej w lutym i marcu 1999 roku, w celu zakończenia wojny w Kosowie i wynegocjowania planu pokojowego dla prowincji. W konferencji wzięły udział delegacja państwa Jugosławii oraz reprezentacja kosowskich Albańczyków. Rozmowy, prowadzone za pośrednictwem dyplomatów zagranicznych, zakończyły się fiaskiem i odrzuceniem przez stronę serbską zaproponowanego dokumentu. Bezpośrednim skutkiem niepowodzenia konferencji było rozpoczęcie zbrojnej interwencji NATO w Jugosławii.

  "Media Student" to inicjatywa powstała w 2004 roku, mająca na celu zintegrowanie środowiska polskich mediów studenckich. Zamierzeniem projektu jest stworzenie warunków i zasad współpracy młodych dziennikarzy oraz doskonalenie umiejętności. Jest to realizowane poprzez organizowanie corocznych konferencji oraz warsztatów, podczas których uczestnicy mają możliwość dyskusji na interesujące ich tematy oraz spotykają się i uczą od znanych i cenionych profesjonalistów. Do tej pory zawsze odbywały się zimowe Warsztaty Prasowe Media Student oraz wiosenna Ogólnopolska Konferencja Media Student, która jest większym wydarzeniem i uczestniczą w niej również stacje radiowe. Wszystkie edycje Media Studenta to imprezy darmowe, odbywające się dzięki sponsorom i dofinansowaniu uczelni warszawskich. Światowa Konferencja Radiokomunikacyjna (ang World Radiocommunication Conference, skrót WRC) organizowana jest przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) do przeglądania, i w razie konieczności korygowania regulacji radiowych czyli międzynarodowych umów kontrolujących użycie widma częstotliwości radiowych, orbit satelitów geostacjonarnych i niegeostacjonarnych. Konferencja odbywa się co dwa do czterech lat. Przed rokiem 1993 konferencja nazywana była Światową Administracyjną Konferencją Radiową (WARC). W roku 1992 na dodatkowej konferencji w Genewie, ITU została zrestrukturyzowana i w wyniku tego od 1993 konferencja zmieniła nazwę na Światową Konferencję Radiokomunikacyjną.

  Teoria naukowa to całość logicznie spoistych uogólnień, wywnioskowanych na podstawie ustalonych faktów naukowych i powiązanych z dotychczasowym stanem nauki. Ma na celu wyjaśnienie przyczyny lub układu przyczyn, warunków, okoliczności powstawania i określonego przebiegu danego zjawiska. Jest podsumowaniem wyników szczegółowych pracy naukowej. Wieńczy badania naukowe.

  Dodano: 29.06.2011. 11:40  


  Najnowsze