• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Japońsko-unijne warsztaty pt. Podstawowe właściwości nowych superprzewodników, Waszyngton, USA

  15.06.2010. 18:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 1 sierpnia 2010 w Waszyngtonie, USA, odbędą się wspólne japońsko-unijne warsztaty pt. "Podstawowe właściwości nowych superprzewodników".

  Warsztaty organizowane przez Japońską Agencję Nauki i Technologii (JST) promować będą japońsko-unijną wymianę naukową w dziedzinie superprzewodników oraz stworzą okazję do poszukania możliwości skoordynowanych badań prowadzonych przez uczonych japońskich i europejskich.

  W trakcie spotkania podkreślona zostanie także praca wykonana przez Komisję Europejską i JST w związku ze skoordynowanym zaproszeniem do składania wniosków o wsparcie badań naukowych nad podstawowymi właściwościami nowoczesnych superprzewodników.

  Uczestnicy będą mieli okazję do nawiązania kontaktów z myślą o ewentualnym przygotowaniu wspólnej skoordynowanej propozycji projektu badawczego.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Właściwości metali: Poniższe zestawienie przedstawia parametry stosowane do określania właściwości metali i ich stopów, jednostki miary związane z właściwościami oraz metody badań. Program Brite (ang. Basic Resarch in Information Technologies for Europe) - Badania Podstawowe w Zakresie Technologii Informatycznych dla Europy - program Unii Europejskiej zainicjowany w 1985 r. celem wspierania badań naukowych w zakresie nowych technologii i ich wspierania. Został zaplanowany na 4 lata i zakończył się w 1989 r. Miał on stymulować współpracę pomiędzy różnymi gałęziami przemysłu w państwach Wspólnot Europejskich. Brite to akronim od pełnej angielskiej nazwy programu. Badania materiałowe – interdyscyplinarny obszar badań naukowo-technicznych, w którym jest prowadzona analiza wpływu chemicznej i fizycznej struktury materiałów na ich właściwości elektryczne, mechaniczne, optyczne, powierzchniowe, chemiczne, magnetyczne i termiczne (także rozmaite kombinacje tych właściwości) oraz są opracowywane sposoby wytwarzania materiałów o pożądanych właściwościach.

  Badania materiałowe – interdyscyplinarny obszar badań naukowo-technicznych, w którym jest prowadzona analiza wpływu chemicznej i fizycznej struktury materiałów na ich właściwości elektryczne, mechaniczne, optyczne, powierzchniowe, chemiczne, magnetyczne i termiczne (także rozmaite kombinacje tych właściwości) oraz są opracowywane sposoby wytwarzania materiałów o pożądanych właściwościach. Nagroda Japońska (jap. 日本国際賞 Nihon-kokusai-shō) - prestiżowa nagroda naukowa, zwana „japońską Nagrodą Nobla”, przyznawana badaczom z całego świata przez Japońską Fundację Nauki i Technologii.

  Innowacyjność gospodarki to zdolność i motywacja przedsiębiorców do prowadzenia badań naukowych polepszających i rozwijających produkcję, do poszukiwania nowych rozwiązań, pomysłów i koncepcji. Innowacje w gospodarce prowadzą do tworzenia nowych produktów, do ulepszania technologii, zwiększenia efektywności i tym samym do zwiększenia konkurencyjności gospodarki wobec innych krajów. Właściwość – w prawie formalnym fakt posiadania kompetencji przez organ władzy publicznej do rozstrzygnięcia powstałej przed nim sprawy. Właściwość organu regulują najczęściej osobne przepisy prawne normujące ogół instytucji procesowych. Sam fakt określania przez prawo właściwości organów urzeczywistnia zakaz prowadzenia postępowania w tej samej sprawie przez inne organy oraz ułatwia unikanie sporów o właściwość.

  Zwierciadła – Spotkania Teatralne organizowane w 2 Liceum Ogólnokształcącym im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie od 2004 roku. Festiwal przyjął formę konkursu dla amatorskich grup teatralnych, których członkowie są w wieku licealnym. Obecnie ma on zasięg wojewódzki. Oprócz części konkursowej organizowane są również warsztaty teatralne, występy zaproszonych grup teatralnych oraz spotkania z gośćmi specjalnymi. Tym, co wyróżnia Zwierciadła jest fakt, że organizowany jest wyłącznie przez wolontariuszy - uczniów 2 LO w Lublinie przy pomocy Fundacji Teatrikon.

  Dodano: 15.06.2010. 18:12  


  Najnowsze