• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Już wkrótce kolejna edycja Europejskich Dni Dziedzictwa

  25.08.2010. 00:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  "Od pomysłu do przemysłu" to hasło tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa (EDD). Uroczyste otwarcie ogólnopolskiej imprezy odbędzie się 11 września w Żyrardowie - mieście słynącym z osady fabrycznej, uważanej obecnie za jedyny w Europie zachowany w całości, zespół urbanistyczny miasta przemysłowego z XIX i początków XX wieku. Patronat nad odchodami EDD objął minister kultury i dziedzictwa narodowego.

  Celem tegorocznych obchodów jest ukazanie wartości zabytków techniki i ich znaczenia dla narodowego dziedzictwa kulturowego, szerzenie wiedzy na ich temat oraz zaprezentowanie, jak niegdyś wyglądała produkcja przemysłowa.

  Organizatorzy polskiej edycji EDD pragną zwrócić uwagę na architekturę poprzemysłową, polską myśl techniczną, dzieła polskich wynalazców i projektantów, przykłady naszego oryginalnego wzornictwa, a także przypomnieć ginące zawody oraz związane z działalnością produkcyjną, obecnie często już zapomniane tradycje, święta i obrzędy.

  W tym roku przygotowano m.in. konkurs dla dzieci i młodzieży "Dorzuć swoje! Atlas zabytków przemysłowych". Hasło konkursu ma zachęcać do zainteresowania się dziedzictwem przemysłowym znajdującym się w najbliższej okolicy, w tym ginącymi zawodami czy obrzędami związanymi z produkcją. Uczestnicy konkursu mają za zadanie stworzyć Zespoły Badawcze, poznać przedmiot własnych badań, a następnie wypromować i przedstawić całość w formie reportażu.

  Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczny i edukacyjny. Pretenduje do miana najważniejszego święta zabytków Starego Kontynentu.

  Idea imprezy narodziła się 3 października 1985 r. w Granadzie w Hiszpanii, podczas II Konferencji Rady Europy, na której minister kultury Francji zaproponował zorganizowanie w całej Europie święta na wzór zainicjowanych w 1984 r. Dni Otwartych Zabytków. Wówczas po raz pierwszy bezpłatnie udostępniono zwiedzającym obiekty, do których dostęp był dotychczas ograniczony. Przedsięwzięcie to cieszyło się tak dużym zainteresowaniem, że w 1991 r. zainspirowało Radę Europy do ustanowienia Europejskich Dni Dziedzictwa.

  W Polsce organizatorzy i koordynatorzy EDD przygotowują co roku przeszło 1500 imprez. Z możliwości uczestniczenia w nich korzysta kilkaset tysięcy Polaków. Wszyscy mają niepowtarzalną okazję bezpłatnie, pod opieką przewodników, zwiedzić miejsca, które na co dzień są niedostępne, odkryć historię swojego regionu, poznać jego często nieznane i niedoceniane bogactwo kulturowe oraz dowiedzieć się, jak wyglądało życie naszych przodków.

  Ogólnopolskim koordynatorem Projektu EDD jest Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków.

  Szczegółowy program i szersze informacje dostępne na stronie internetowej projektu: www.edd2010.pl.

  SZZ

  PAP - Nauka w Polsce

  agt/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Europejskie Dni Dziedzictwa – wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, mająca na celu promowanie zabytków. W projekcie uczestniczą wszystkie państwa członkowskie Rady Europy, w tym także Polska, która włączyła się do akcji w 1993 roku. Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, a także najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu. Głównym celem EDD jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego. Co roku we wrześniu kraje, w których odbywa się to wydarzenie, udostępniają do zwiedzania szerokiej publiczności liczne zabytki i miejsca kultury, a także organizują wykłady, wystawy i inne imprezy towarzyszące skierowane do różnorodnej grupy odbiorców, co nadaje wydarzeniu uniwersalnego wymiaru. Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”. Architektura Krakowa: Zespół architektoniczno-urbanistyczny starego Krakowa zaliczany jest do grona najważniejszych zabytków dziedzictwa kulturowego w Polsce i na świecie. Stare Miasto w Krakowie zaliczane było do najwyższej w skali krajowej "0" klasy zabytków. Historyczne centrum Krakowa znajduje się obecnie na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

  Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego – organizowane od 1999 roku przedsięwzięcie kulturalne województwa małopolskiego. Powstały z inicjatywy Zarządu Województwa Małopolskiego, a realizowane są przez Małopolski Instytut Kultury. Ideą organizowania Dni Dziedzictwa jest promowanie zabytków Małopolski oraz ukazywanie ich różnorodności i atrakcyjności. Przedsięwzięcie wpisuje się w program Rady Europy "Europa Wspólne Dziedzictwo". Generalny Konserwator Zabytków – najwyższy organ ochrony zabytków (zwierzchnik służby konserwatorskiej) w Polsce. Działa zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  Rada Ochrony Zabytków – istniejący od początku lat 90. XX w. organ opiniodawczo-doradczy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, od 2003 r. powoływany i działający na mocy art. 97 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zgodnie z ustawą do zadań Rady należy wydawanie opinii w sprawach dotyczących: założeń do projektu krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, oceny realizacji zadań wynikających z koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju w odniesieniu do zabytków, ochrony pomników historii, projektów aktów prawnych dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Departament Ochrony Zabytków (DOZ) – jeden z departamentów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) odpowiedzialny za obsługę zadań Generalnego Konserwatora Zabytków (GKZ) wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Departament (DOZ) powstał 1 marca 2002 r. w miejsce zlikwidowanego Urzędu Generalnego Konserwatora Zabytków zmieniając faktycznie jedynie nazwę, bez zmiany siedziby (ul. Ksawerów 13, Warszawa) i z nieznaczymi jedynie redukacjami personelu.

  Archeologiczne Zdjęcie Polski to nazwa realizowanego na terenie całej Polski od 1978 r. przedsięwzięcia poszukiwania, rejestrowania i nanoszenia na mapy stanowisk archeologicznych. Celem przedsięwzięcia jest uzyskanie informacji potrzebnych do celów naukowych i konserwatorskich (związanych z ochroną zabytków). Przedsięwzięcie jest koordynowane przez poszczególnych wojewódzkich konserwatorów zabytków, a centralna baza danych przechowywana jest w Narodowym Instytucie Dziedzictwa w Warszawie. Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego (ang. European Route of Industrial Heritage, ERIH) – sieć łącząca ponad 850 europejskich obiektów dziedzictwa przemysłowego takich jak krajobrazy postindustrialne, nieczynne kompleksy przemysłowe czy pojedyncze zakłady.

  Industriada - coroczne święto Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego mające na celu promocję turystycznego szlaku samochodowego, skupiającego 36 historycznych obiektów przemysłowych z całego regionu. Industriada to okazja do poznania historii dziedzictwa przemysłowego licznie występującego na terenie województwa śląskiego. Pomysł Industriady został zainspirowany niemieckim wydarzeniem o nazwie "ExtraSchicht", organizowanym od 2001 roku w Zagłębiu Ruhry. Wydarzenie to rokrocznie przyciąga rzesze turystów. W 2009 roku ich liczba sięgała 160 tysięcy, natomiast w roku 2010 ich liczba była już bliska 200 tysięcy.
  Na potrzeby kampanii promocyjnej stworzono tzw. zoboty, będące bohaterami tego święta.

  Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa (ZBC) - biblioteka cyfrowa tworzona przez Bibliotekę Uniwersytetu Zielonogórskiego, Bibliotekę Sztuki UZ, Instytut Historii UZ oraz Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Zielonej Górze. Umożliwia szeroki zdalny dostęp do źródeł wiedzy, zasobów edukacyjnych, cyfrowych kopii najcenniejszych zabytków kultury piśmienniczej, kolekcji dzieł sztuki oraz materiałów regionalnych. Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa należy do tej grupy bibliotek akademickich, którą wyróżnia połączenie idei biblioteki edukacyjnej z biblioteką dziedzictwa kulturowego i biblioteką regionalną. Podstawowym celem projektu jest zapewnienie powszechnego i bezpłatnego dostępu do zasobów cyfrowych. Plan zakłada rozbudowę infrastruktury dla regionalnej platformy elektronicznej, która będzie umożliwiała szybki dostęp do zasobów wiedzy oraz zabezpieczała i popularyzowała cenne dokumenty regionu i piśmiennicze zabytki kultury polskiej i europejskiej. Koordynatorem projektu jest Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego a biorą w nim udział instytucje naukowe, kulturalne i oświatowe z miasta i regionu (biblioteki, archiwa, muzea, placówki naukowo-badawcze). Uniwersytet Zielonogórski wnosi do projektu infrastrukturę sprzętową, oprogramowanie i szkolenia. Jest jednocześnie pomysłodawcą idei i liderem grupy. ZBC działa w oparciu o oprogramowanie dLibra opracowane i rozwijane przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS).

  Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” – polski medal nadawany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego osobie lub instytucji wyróżniającej się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego. Medal nadawany jest w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

  Dodano: 25.08.2010. 00:04  


  Najnowsze