• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kadry dla Europy; Spotkanie z Prof. Dr hab. Danutą Hübner ! (Warszawa)

  13.05.2009. 07:33
  opublikowane przez:

  Dziekan Wydziału Prawa serdecznie zaprasza na spotkanie z Prof. Dr hab. Danutą Hübner Komisarz ds. Polityki Regionalnej w Komisji Europejskiej
  Termin: 18 maja 2009 r. godz. 9.00 sala 130 Temat: Kadry dla Europy,
  Spotkanie przybliży możliwości kariery w strukturach europejskich, konieczne aspekty wykształcenia oraz potencjał funduszy strukturalnych
  Tej wiedzy nie może Ci zabraknąć! Przyjdź i dowiedz się z pierwszej ręki.

  Uczelnia Łazarskiego " WSH i P im. Ryszarda Łazarskiego przy ul. Świeradowskiej 43, Warszawa ( w pobliżu Metra Wilanowska)

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Uczelnia Łazarskiego (d. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie) – uczelnia niepubliczna założona przez Ryszarda Łazarskiego w 1993 roku. Komitet Działania na rzecz Europejskiej Demokracji, nieoficjalnie grupa Amato - grupa powołana w celu opracowania traktatu reformującego instytucji Unii Europejskiej po nieudanej próbie wprowadzenia Konstytucji dla Europy. Jej prace odbywały się w nieformalnym tonie. Szefem grupy został Giuliano Amato, były włoski premier oraz wiceprzewodniczący Konwentu Europejskiego. Jej skład złożony był z wybitnych byłych polityków krajów europejskich oraz dwóch obecnych delegowanych z Komisji Europejskiej (Danuta Hübner i Margot Wallström). Raport Barki – (oficj. "Program dla zreformowanej polityki spójności. Podejście terytorialne w osiąganiu celów i oczekiwań Unii Europejskiej") - niezależny raport napisany przez zespół ekspertów pod przewodnictwem Fabrizio Barki (org. Barca) (dyrektora generalnego we włoskim Ministerstwie Gospodarki i Finansów) na prośbę Danuty Hübner, Komisarz ds. Polityki Regionalnej. Wydany w kwietniu 2009 roku.

  Instytut Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej - instytut naukowo–badawczy z siedzibą w Warszawie, który powstał przy Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego. Celem instytutu jest działanie na rzecz wzrostu świadomości obywatelskiej oraz demokratyzacji życia publicznego i ekonomicznej transformacji w Polsce i krajach ościennych. Jerzy Andrzej Wojtczak-Szyszkowski – pracownik z tytułem profesora Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Katedry Prawa Rzymskiego Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Członek korespondent Wydziału I Językoznawstwa i Historii Literatury Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.

  Danuta Maria Hübner z domu Młynarska (ur. 8 kwietnia 1948 w Nisku) – polska ekonomistka i polityk, była minister ds. europejskich w rządzie Leszka Millera i była szefowa UKIE, pierwszy polski komisarz w Unii Europejskiej (ds. polityki regionalnej), posłanka do Parlamentu Europejskiego VII kadencji. Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007–2013 (MRPO) – regionalny program operacyjny dla województwa małopolskiego na lata 2007–2013, który został podpisany przez komisarz Danutę Hübner na Forum Ekonomicznym w Krynicy 6 września 2007 r. Głównym jego celem jest wzrost gospodarczy i wzrost zatrudnienia w Małopolsce.

  Strategia dla Polski - średniookresowy program rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, który powstał w 1994 roku. Strategię opracował Grzegorz Kołodko przy współpracy z licznym gronem ekspertów m.in. Danutą Hübner i Jerzym Hausnerem. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP) to polska uczelnia medyczna mająca swoją siedzibę w Warszawie prowadząca studia specjalizacyjne dla lekarzy, lekarzy dentystów, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów i dla dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, zapewniająca możliwość kształcenia ustawicznego oraz prowadząca studia doktoranckie. Uczelnia jest organem założycielskim dla dwóch szpitali: Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Witolda Orłowskiego w Warszawie oraz Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy w Otwocku.

  Dodano: 13.05.2009. 07:33  


  Najnowsze