• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kamień węgielny pod Centrum Badań Przedklinicznych WUM

  25.09.2010. 10:48
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wmurowanie kamienia węgielnego pod Centrum Badań Przedklinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w którym prowadzone będą badania nad chorobami cywilizacyjnymi, odbyło się w czwartek na warszawskim Kampusie Ochota przy ul. Księcia Trojdena.  Wmurowanie kamienia węgielnego było ważnym akcentem odbywającej się w dniach 22-24 września na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym międzynarodowej konferencji "Managing Innovation", poświęconej wyzwaniom związanym z rozwojem nowych technologii i ich wykorzystaniem w medycynie i farmacji oraz łączeniu sił świata nauki i biznesu. Przewodniczy jej prof. James Wood, wieloletni szef Rady Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

  Polską odpowiedzią na te wyzwania będzie Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii, wspólna inicjatywa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Biologii Doświadczalnej im. N. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk.

  Powstające Centrum jest kluczową inwestycją w ramach całego Projektu Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) - największego przedsięwzięcia biomedycznego i biotechnologicznego w Europie Środkowo-Wschodniej. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego finansuje tę inwestycję kwotą 360 mln złotych ze środków unijnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

  Centrum będzie nowoczesnym laboratorium środowiskowym, wspólnym dla wielu instytucji. "Jego budowa daje nadzieję na badania najwyższej jakości, które pomogą ludzkiemu życiu i zdrowiu. Wierzę, że powstanie jeden z wiodących ośrodków w kraju" - mówiła podczas uroczystości profesor Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

  Plac budowy poświecił metropolita warszawski abp Kazimierz Nycz.

  Jak zaznaczył rektor WUM, profesor Marek Krawczyk, w Centrum będą prowadzone badania nad najczęściej występującymi chorobami cywilizacyjnymi początku XXI stulecia - chorobami układu krążenia, układu nerwowego, nowotworami i problemami związanymi ze starzeniem się. "Placówka będzie otwarta na każdy projekt naukowca - czy to z naszej uczelni, czy instytucji z nią współpracujących" - mówił.

  Zgodnie z koncepcją architektów, dopasowana do otoczenia bryła budynku - dwa czterokondygnacyjne gmachy i szklany łącznik - ma się kojarzyć z wypływającym spomiędzy dwóch skał górskim źródłem. Jednocześnie wygląd fasady z pozornie chaotycznie rozmieszczonymi oknami ma przywodzić na myśl kod DNA, w którym zapisane są nasze cechy genetyczne. W budynku będzie mogło pracować 260 naukowców - fizjologów, farmakologów, patologów, biochemików, mikrobiologów. Będzie też miejsce dla niezbędnych do badań zwierząt doświadczalnych oraz strefy wypoczynku. Przewidywany termin oddania do użytku - grudzień 2012 r.

  "Badania nad lekami trwają długo, ale mogą dać ogromne korzyści - mówił prof. Sławomir Majewski, prorektor WUM. - Na przykład stworzenie jednego z leków opracowanych przez izraelski instytut Weizmanna trwało 16 lat, za to teraz przynosi ponad 2 miliardy dolarów zysku rocznie. Oczywiście są też badania, które dają wymierne zyski znacznie szybciej - na przykład po dwóch latach. Korzyści odnoszą wszyscy - naukowcy, przedsiębiorcy i społeczeństwo. Zyski z działalności Instytutu Weizmanna szacowane są ogółem na 20 miliardów dolarów rocznie" - zaznaczył prof. Majewski. PMW

  PAP - Nauka w Polsce

  abe/ jra/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Mirosław Kofta (ur. 3 stycznia 1945) – psycholog, profesor nauk humanistycznych, pracownik naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (kierownik Katedry Psychologii Osobowości) i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, członek zespołu Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW, kierownik Ośrodka Badań Psychologicznych Instytutu Studiów Społecznych UW. Zasiada w Radzie Narodowego Centrum Nauki, Radzie Naukowej Instytutu Psychologii PAN, jest członkiem Komitetu Psychologii PAN Polskiej Akademii Nauk. Brat Jonasza Kofty (poety), mąż Krystyny Kofty (pisarki). Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3.

  Studia Europejskie - kwartalnik naukowy wydawany przez Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego i upowszechniający informacje na temat założeń, przebiegu oraz rezultatów procesów integracji europejskiej. Periodyk jest miejscem prezentacji aktualnego stanu badań w zakresie europeistyki i studiów europejskich. Stanowi forum wymiany myśli i poglądów dla środowisk zajmujących się w Polsce szeroko rozumianą problematyką europejską. Kwartalnik znajduje się w wykazie czasopism punktowanych sporządzonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Redaktorem naczelnym "Studiów europejskich" jest Dariusz Milczarek. Pi of the Sky – naukowy projekt badawczy powstały z inicjatywy prof. Bohdana Paczyńskiego służący do automatycznej obserwacji nieba w poszukiwaniu rozbłysków optycznych pochodzenia kosmicznego. Aparatura zainstalowana jest w obserwatorium Uniwersytetu Warszawskiego w Las Campanas Observatory na pustyni Atacama w Chile. W realizacji projektu uczestniczy zespół naukowców i inżynierów z Instytutu Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana, Instytutu Fizyki Doświadczalnej UW, Instytutu Systemów Elektronicznych Politechniki Warszawskiej, Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN i Centrum Badań Kosmicznych PAN. Program Pi of the Sky działa od 2004 roku.

  Centrum Nauki Kopernik – centrum nauki założone w 2005 w Warszawie, którego celem jest promowanie i popularyzacja nowoczesnej komunikacji naukowej. Zwiedzający mogą poznawać prawa przyrody poprzez samodzielne przeprowadzanie doświadczeń na interaktywnych wystawach. Centrum jest instytucją, powołaną i finansowaną przez Miasto Stołeczne Warszawa, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii UMK - toruński ośrodek badawczy, którego celem ma być badanie i rozwój nowoczesnych technologii. W zamyśle jego pomysłodawców ma się on przyczyniać do szybszego i sprawniejszego wdrażania innowacyjnych rozwiązań w regionie oraz do rozwijania konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarki lokalnej, jak również ma być on łącznikiem świata nauki ze światem biznesu. Do końca 2012 roku ośrodek będzie wyposażany w specjalistyczną aparaturę. Centrum ma zacząć funkcjonować w 2013 roku.

  Lista czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – lista czasopism naukowych, które są uwzględniane przy ocenie parametrycznej placówek naukowych, uczelni, instytutów, jednostek badawczo-rozwojowych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (a wcześniej jego poprzedników, czyli Ministerstwo Nauki i Informatyzacji oraz Komitet Badań Naukowych) i inne ministerstwa. Centrum Nauki Kopernik – centrum nauki znajdujące się przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 w Warszawie, którego celem jest promowanie i popularyzacja nowoczesnej komunikacji naukowej. Zwiedzający mogą poznawać prawa przyrody poprzez samodzielne przeprowadzanie doświadczeń na interaktywnych wystawach. Centrum jest instytucją, powołaną i finansowaną przez Miasto Stołeczne Warszawa, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

  Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego (ang. Polish Centre of Mediterranean Archaeology, w skrócie PCMA) - samodzielna placówka badawcza Uniwersytetu Warszawskiego. Pod obecną nazwą istnieje od 1990 roku. Do głównych celów Centrum należy organizacja oraz koordynacja badań archeologicznych, konserwatorskich i rekonstrukcyjnych w północno-wschodniej Afryce, na Bliskim Wschodzie oraz na Cyprze. Prace Centrum są prowadzone na stanowiskach obejmujących szeroki horyzont czasowy, od czasów prehistorycznych, poprzez wszystkie okresy historyczne starożytnych cywilizacji śródziemnomorskich, aż po późny antyk i arabskie wczesne średniowiecze. Oprócz prowadzenia badań terenowych do zadań Centrum należy kompleksowa dokumentacja znalezisk, publikacja wyników badań. Centrum zarządza Stacją Badawczą w Kairze.

  Dodano: 25.09.2010. 10:48  


  Najnowsze