• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kandydatura w konkursie Popularyzator Nauki 2011 - Klub Astronomiczny Almukantarat

  01.12.2011. 08:47
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Na letnich i zimowych obozach młodzież bawi się, odpoczywa i poznaje astronomię. Taki przepis na popularyzację nauki ma Klub Astronomiczny "Almukantarat". Przepis skuteczny, bo do udziału w obozach chętnych jest wielu. W 2011 roku wychowankowie klubu zdobyli złoto, srebro, 3 brązy i 2 wyróżnienia w Międzynarodowej Olimpiadzie Astronomii i Astrofizyki. Stowarzyszenie od 11 lat prowadzi portal internetowy AstroNET (www.astronet.pl), w którym zamieszczane są nowinki z dziedziny astronomii. "Almukantarat" jest kandydatem - w kategorii Dziennikarz/Redakcja/Instytucja nienaukowa - w VII edycji konkursu "Popularyzator Nauki", organizowanego przez serwis Nauka w Polsce PAP przy współpracy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Podstawową działalnością Almukantaratu jest organizacja astronomicznych obozów i seminariów. Obozy nawiązują m.in. do tradycji obozów harcerskich i odbywają się latem, pod namiotami. Klub skupia się na popularyzacji astronomii wśród młodzieży szkół średnich i gimnazjów. Uczniowie mogą brać udział w regularnych spotkaniach, a później także włączyć się w pracę organizacyjną. Nie ma tu etatowych pracowników, a wszystkie działania wykonywane są w formie wolontariatu.

  Uczestnicy obozów przez dwa tygodnie biorą udział w zajęciach, które prowadzą zawodowi astronomowie, miłośnicy astronomii oraz studenci tej dziedziny. Nie brak też miejsca na zagadnienia z matematyki, informatyki i fizyki. Poza tym młodzież może sprawdzić swoje zdolności dydaktyczne, jako że jednym z zadań jest wygłoszenie prelekcji. Wieczorami i w dni wolne odbywają się gry terenowe, wycieczki, ogniska, gry sportowe i konkursy.

  W ciągu roku organizowane są też krótsze spotkania: tygodniowe Zimowe Warsztaty Naukowe, które stawiają na współpracę z jednostkami naukowymi - obserwatoriami i planetariami, a także trzydniowe seminaria, które służą przy okazji celom turystycznym. Warunkiem uczestnictwa w nich jest zwykle przygotowanie referatu na samodzielnie wybrany temat związany z astronomią. Sporadycznie odbywają się też spotkania innego rodzaju, m.in. związane z międzynarodowymi wymianami młodzieży, a także zagraniczne wyjazdy na zaćmienia Słońca.

  Gdy spojrzy się na mapę Polski z zaznaczonymi miejscami obozów i spotkań, odnosi się wrażenie, że stoi za nimi wielka, ogólnopolska organizacja. Tymczasem Klub liczy sobie tylko około 50 członków - wolontariuszy. Wspiera go jednak wielu sympatyków, a osób, które kiedyś uczestniczyły w obozach astronomicznych, jest znacznie więcej, co łatwo policzyć: "Almukantarat" działa od 1985 roku, a na swój pierwszy obóz przyjeżdża co roku kilkadziesiąt osób. Liczba ta systematycznie rośnie - tego lata przygodę z Klubem rozpoczęło prawie 60 uczniów.

  Wielu wychowanków Klubu zostało laureatami olimpiad przedmiotowych (astronomicznych, fizycznych, informatycznych) albo wybrało nauki ścisłe jako swój kierunek studiów, a karierę naukową jako sposób na życie. Wśród osób związanych z "Almukantaratem" znaleźć można obecnych członków Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, pracowników naukowych na polskich i zagranicznych uczelniach, a także licznych laureatów krajowej i międzynarodowej olimpiady astronomicznej.

  Członkowie i sympatycy Klubu pojawiają się chętnie na różnego typu imprezach popularyzatorskich. "Almukantarat" jest stałym gościem warszawskiego Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik oraz festiwali nauki w różnych miastach. Członkowie i sympatycy Klubu prowadzą też różnego rodzaju imprezy podczas Nocy Naukowców. Od wielu lat "Almukantarat" bierze też udział w programie Zielonych Szkół w Załęczu Wielkim.

  Drugim polem działania Klubu jest istniejący od 2000 roku portal internetowy AstroNET (www.astronet.pl , ISSN 1689-5592), w którym członkowie i sympatycy stowarzyszenia zamieszczają nowinki z dziedziny astronomii. Na portalu można znaleźć m.in. katalog wiadomości, galerię zdjęć i forum dyskusyjne.

  Latem 2011 roku "Almukantarat" zorganizował dwa obozy w Stanicy Harcerskiej "Biały Brzeg" w Rączkach. Pierwszy, w lipcu dla dotychczasowych uczestników, którzy chcieli ponownie spędzić wakacje z astronomią, a w sierpniu drugi - dla uczniów kończących gimnazja. Odbyły się też dwa spotkania zimowe - w Toruniu, dla starszych uczestników, chcących włączyć się w pracę Klubu i doskonalić umiejętności dydaktyczne, i w Rogalinku, dla młodszych. Na przełomie kwietnia i maja uczniowie, którzy ukończyli gimnazja w roku 2010, mogli uczestniczyć w seminarium w Jastrowiu, a ich starsi koledzy - w czerwcowym seminarium w Skale. We wrześniu "Almukantarat" zapraszał także na Dzień Otwarty w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika w Warszawie oraz na Noc Naukowców w Poznaniu. W październiku tego roku uczniowie będą mieli okazję spotkać się jeszcze na dwóch seminariach: w Suchej Beskidzkiej, dla tych, którzy w tym roku po raz pierwszy przyjechali na obóz, i w Krośnie.

  Rok 2012 rozpoczną Zimowe Warsztaty Naukowe, następnie odbędą się dwa seminaria wiosenne, a jesienią - kolejne dwa. Planowane jest również zwiększenie liczby obozów letnich do trzech. Oprócz corocznego uczestnictwa w festiwalach nauki, Klub chce też objąć patronat nad polską drużyną "gości" na Międzynarodowej Olimpiadzie Astronomii i Astrofizyki w Brazylii.

  Nazwa klubu, "Almukantarat", to inaczej almukantar, czyli koło na sferze niebieskiej, przechodzące przez punkty o tej samej wysokości od horyzontu.

  Witryna internetowa organizacji dostępna jest pod adresem www.almukantarat.pl, a portal prowadzony przez klub znajdziemy po wpisaniu w przeglądarce internetowej www.astronet.pl.

  PAP - Nauka w Polsce

  ast/ kol/ agt/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Klub Astronomiczny „Almukantarat" – klub astronomiczny działający w Polsce od 1983 roku. W roku 1995 został zarejestrowany jako stowarzyszenie (odtąd pełna nazwa to Stowarzyszenie Klub Astronomiczny „Almukantarat"). Głównym celem Klubu jest popularyzacja astronomii i pokrewnych dziedzin nauki, szczególnie wśród młodzieży. Słowo almukantarat w nazwie Klubu jest rzadko używanym terminem astronomicznym. Obecnie klub posiada ponad 50 członków oraz kilkuset sympatyków w całej Polsce. AstroNET – Polski Portal Astronomiczny – portal internetowy o tematyce astronomicznej, w szczególności poświęcony badaniom kosmosu, astronautyce i zjawiskom astronomicznym. Portal działa od 1 września 2000 i jest prowadzony przez redaktorów związanych z Klubem Astronomicznym Almukantarat. Opublikowano w nim ponad 5 tysięcy artykułów, 7 tysięcy zdjęć i skatalogowano ponad tysiąc stron internetowych o tematyce astronomicznej. Almukantarat – okręgi kół małych, których płaszczyzny są równoległe do płaszczyzny koła wielkiego poziomego, zwanego horyzontem. Przechodzą przez punkty o tej samej wysokości nad horyzontem. Almukantarat jest wykorzystywany we współrzędnych azymutalnych, które z kolei odnoszą się do wyznaczania położenia punktu w odwzorowaniach kartograficznych.

  Polski Komitet Optoelektroniki (Polish Optoelectronics Committee), PKOpto - polska organizacja społeczna, przemysłowa i naukowo-techniczna o charakterze opiniotwórczym i doradczym, zrzeszająca decydentów, inżynierów, naukowców, przedsiębiorców, inwestorów, osoby finansujące naukę, administratorów nauki oraz nauczycieli akademickich związanych z optyką, fotoniką i optoelektroniką. PKOpto jest agendą Stowarzyszenia Elektryków Polskich o uprawnieniach dotyczących działalności międzynarodowej. Komitet powstał w roku 1985, pod przewodnictwem profesora Adama K. Smolińskiego - czł rzecz.PAN, w wyniku uzgodnień pomiędzy SEP i PAN. PKOpto zrzesza kilkadziesiąt osób z administracji, uczelni i przemysłu (XI 2010). Celem organizacji są działania lobbystyczne, koordynacyjne i integracyjne na naukowym i technicznym oraz przemysłowym, krajowym i międzynarodowym rynku optyki, optoelektroniki i fotoniki, współpraca między-stowarzyszeniowa – z organizacjami pokrewnymi tematycznie, a także współpraca przemysłowa. Polityka naukowa definiowana jest jako działalność państwa oraz innych instytucji publicznych mająca na celu takie wpływanie na naukę, które w sposób optymalny przyczyni się do wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego przy jak najlepszym wykorzystaniu środków na badania naukowe. Często do szeroko rozumianej polityki naukowej zalicza się także politykę innowacyjną, której zadaniem jest wprowadzanie wyników badań naukowych, wynalazków i usprawnień do praktyki gospodarczej. Jest to jedna z najmłodszych dziedzin polityki gospodarczej, ukształtowała się dopiero w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Przełomową datą jest rok 1935, kiedy to wydano pracę J.D.Bernala pt. "The Social Function of Science"("Społeczna funkcja nauki"), ujmującą całościowo problemy nauki we współczesnym świecie. W 1967r. we Frascati(Włochy) odbyła się konferencja przedstawicieli krajów skupionych w OECD, w trakcie której wypracowano wiele zaleceń i definicji dotyczących polityki naukowej, będących podstawą obecnego rozwoju tej dziedziny. Dzięki ustaleniom z 1967r. w wielu krajach, także w krajach rozwijających się, utworzono organy decyzyjne a szczeblu rządowym odpowiedzialne za politykę naukową.

  Lubelski Festiwal Nauki – największa impreza naukowa w Lublinie, mająca na celu popularyzację nauki w społeczeństwie (szczególnie wśród młodzieży), prezentację projektów badawczych realizowanych w uczelniach i jednostkach naukowych, promocję uczelni i jednostek badawczych oraz integrację lubelskiego środowiska naukowego. Festiwal ma także zachęcić do uprawiania i podglądania nauki oraz pracy naukowców, pokazać, że praca naukowca może być ciekawa, a studia mogą pomóc w realizacji marzeń. Jerzy Dobrzycki (ur. 8 kwietnia 1927, zm. 1 lutego 2004) – historyk nauki, specjalizował się w dziejach astronomii, profesor w Instytucie Historii Nauki PAN. Był jednym z jego twórców i pierwszym z wyboru dyrektorem (w latach 1989-1995). Od 1983 roku aktywnie działał w Towarzystwie Naukowym Warszawskim (w latach 1992-1995 jako sekretarz generalny, po 1995 roku jako sekretarz Wydziału III i członek Komisji Rewizyjnej). Był pochodzącym z wyboru członkiem Międzynarodowej Akademii Historii Nauki (Académie Internationale d’Histoire des Sciences), Międzynarodowej Unii Historii i Filozofii Nauki (International Union of the History and Philosophy of Science) oraz Międzynarodowej Unii Astronomicznej (International Astronomical Union). Jako członek komitetów redakcyjnych „Studi Galileani” (Castel Gandolfo) i „Journal for the History of Astronomy” (Cambridge) przyczynił się do trwałej obecności polskich badań z zakresu historii nauki w kręgu zachodnioeuropejskim. Przez wiele lat (1976-1997) wykładał historię nauki w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Był członkiem licznych komitetów naukowych: Komitetu Historii Nauki i Techniki, Komisji Neolatynistycznej Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej, następnie Komitetu Nauk o Kulturze PAN, Komitetu Astronomii, a także rad naukowych: Instytutu Historii Nauki, Archiwum i Muzeum Ziemi PAN.

  Międzynarodowy Dzień Astronomii (ang. Astronomy Day) – święto obchodzone przez 137 państw mające na celu upamiętnienie wydarzeń astronomicznych i popularyzację samej nauki, jaką jest astronomia. Obchody odbywają się w sobotę przypadającą w okresie od połowy kwietnia do połowy maja tuż przed 1.kwadrą księżyca. Hospitality Club to społecznościowy portal internetowy, dostępny w kilkudziesięciu językach, skupiający osoby, które mogą zaoferować nocleg, zaprosić na obiad lub pokazać swoje miasto lub też które chcą skorzystać z takiej możliwości. Ponadto często w różnych miejscach na świecie odbywają się spotkania członków Hospitality Club - HC Meetings. W portalu zarejestrowanych jest obecnie ponad 300 000 użytkowników z ponad 200 krajów.

  www.scenamysli.eu – portal internetowy wydawany od 2007 roku. Linia programowa portalu zakłada promocję tematyki „małych ojczyzn” i edukacji regionalnej, promocję debiutów literackich, wspieranie inicjatyw kulturalnych oraz tworzenie przestrzeni dla integracji twórców kultury, nauki i życia publicznego. Portal skierowany jest zwłaszcza do liderów społeczności lokalnych, twórców i odbiorców kultur lokalnych, osób zaangażowanych w trzeci sektor oraz lokalne struktury samorządowe. Znajdują się pośród nich nauczyciele, studenci i młodzież, mały i średni biznes, ludzie nauki oraz wszyscy, którym bliska jest idea zaangażowania i propagowania wartości małych ojczyzn.

  Nagroda im. Grzegorza Białkowskiego – nagroda przyznawana za najwybitniejsze prace doktorskie w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, astronomii i chemii, obronione w poprzedzających trzech latach kalendarzowych. Przyznawana jest wspólnie przez Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk oraz Fundację na rzecz Nauki Polskiej od 1995. Dziedzinę uwzględnianą w konkursie w danym roku oraz termin nadsyłania prac określają corocznie organizatorzy. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników odbywa się w końcu roku kalendarzowego.

  Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne (OMSA) – finał wojewódzkich konkursów wyłaniający najlepszy referat z zakresu astronomii i astronautyki. Odbywa się on w Grudziądzu. Konkurs skierowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej zainteresowanej astronomią lub astronautyką. W czasie seminarium uczestnicy mają możliwość przedstawienia swojej pracy profesjonalnemu jury oraz rówieśnikom biorącym w nim udział. Patronat nad konkursem sprawuje Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii oraz Polskie Towarzystwo Astronomiczne Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA) – stowarzyszenie naukowe, założone w 1923 r., z siedzibą w Warszawie. Zrzesza astronomów zawodowych, członkiem stowarzyszenia może zostać osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów astronomicznych, albo opublikowała co najmniej jedną pracę naukową z dziedziny astronomii.

  Olimpiada chemiczna – coroczny konkurs organizowany od 1954 roku zaliczany do grona ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych. Działa pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Chociaż olimpiada jest przeznaczona głównie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, to mogą w niej brać udział również uczniowie klas gimnazjalnych. Stanowi też krajowe eliminacje na międzynarodową olimpiadę chemiczną. W skład drużyny na olimpiadę międzynarodową wchodzą 4 osoby – zwycięzca i 3 osoby które uzyskały najwięcej punktów obliczonych według wzoru L = 3NIII + NII + Pm + Pl + Pw, gdzie L to całkowita liczba punktów, N - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi uzyskanemu odpowiednio w III i II etapie, Pm – punkty za medalowe miejsce w poprzednich olimpiadach międzynarodowych (20 punktów za każdy medal), Pl – punkty za tytuł laureata w poprzednich olimpiadach (20 punktów za każdy tytuł), Pw – punkty za tytuł wyróżnionego w poprzednich olimpiadach (10 punktów za każdy tytuł).

  Dodano: 01.12.2011. 08:47  


  Najnowsze