• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kilkuset studentów-historyków spotyka się w Katowicach

  09.04.2012. 07:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  "Miasteczko historyczne", gra miejska w klimacie międzywojennych Katowic i wycieczki po zabytkach Górnego Śląska będą towarzyszyły XX Ogólnopolskiemu Zjazdowi Historyków Studentów. Między 11 do 14 kwietnia odbędzie się on na Uniwersytecie Śląskim.

  "To największa konferencja naukowa o tematyce historycznej ruchu studenckiego w Polsce. Zjazd, odbywający się od 20 lat w różnych ośrodkach akademickich w kraju, po raz pierwszy będzie mieć miejsce w Katowicach" - poinformował rzecznik UŚ Jacek Szymik-Kozaczko.

  W wydarzeniu weźmie udział kilkuset uczestników (studentów i doktorantów) z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych oraz zaproszeni goście - naukowcy, samorządowcy i przedsiębiorcy.

  Uroczysta inauguracja Zjazdu odbędzie się w środę 11 kwietnia w Sali Sejmu Śląskiego. Wykład inauguracyjny pt. "Władysław Opolczyk. W meandrach polityki środkowoeuropejskiej w drugiej połowie XIV wieku" wygłosi dr hab. Jerzy Sperka.

  W kolejnych dniach 12 i 13 kwietnia uczestnicy zjazdu wezmą udział w szeregu sesji naukowych poświęconych: pradziejom i archeologii; historii starożytnej; Kościołowi i duchowości w średniowieczu; historii nowożytnej; historii ziem polskich i Polaków w XIX wieku; historii 20-lecia międzywojennego; historii II wojny światowej; najnowszej historii świata po 1945 roku, a także historii wojskowości, Śląska, miejscu kobiety w historii; historii kuchni i wyżywienia.

  Ostatni dzień Zjazdu to czas wycieczek po Górnym Śląsku, których uczestnicy odwiedzą zamek w Pszczynie, Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek w Radzionkowie, Muzeum Odlewnictwa Artystycznego w Gliwicach. Podróż trasą węglową będzie okazją do poznania historii kopalnictwa węgla kamiennego i odwiedzin w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu oraz osiedlu robotniczym Fryna z monumentalnym kościołem św. Pawła w Rudzie Śląskiej.

  Spotkaniom naukowców będą towarzyszyły również konkurs dla licealistów "Wiedza o Śląsku" oraz gra miejska "Tajemnica modernistycznych Katowic", której uczestnicy będą rozwiązywali zagadkę morderstwa żydowskiego krawca Goldstaina z ulicy Mariackiej.

  Na deptaku przed rektoratem Uniwersytetu Śląskiego ustawione zostanie "miasteczko historyczne", w którym Grupy Rekonstrukcji Historycznej zaprezentują pokaz pt. "Katowice 1945", czyli umundurowanie, wyposażenie i uzbrojenie rekonstruowanych oddziałów.

  Pod budynkiem Wydziału Nauk Społecznych UŚ rozstawiony będzie namiot sklepu "Graki", specjalizującego się w sprzedaży gier planszowych. Można będzie poznać najbardziej popularne na rynku historyczne gry planszowe.

  Szczegółowy program wydarzenia jest dostępny na stronie: http://xxozhs.us.edu.pl/

  PAP - Nauka w Polsce

  ekr/ tot/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Janusz Gruchała (ur. 1949, zm. 21 listopada 2011) – polski historyk, prof. dr hab., wieloletni wykładowca w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Kierownik Zakładu Historii Nowożytnej XIX wieku w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego. Maria Wanda Wanatowicz (ur. 1941) – polski historyk profesor zw. dr hab., wykładowca w Uniwersytecie Śląskim kierownik Zakładu Historii Polski 1918 - 1945, członkini Instytutu Historii PAN. W latach 2002 - 2008 Dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego. Dariusz Andrzej Nawrot (ur. 1962 w Jaworznie) - historyk, profesor Uniwersytetu Śląskiego, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii, kierownik Zakładu Historii Nowożytnej XIX wieku w Instytucie Historii Uniwersytetu Ślaskiego w Katowicach od 2009 roku. Autor ponad 100 publikacji naukowych dotyczących dziejów ziem polskich u schyłku Rzeczypospolitej i w epoce napoleońskiej.

  Lech Szaraniec (ur. 1940) − organizator i twórca restytuowanego po latach Muzeum Śląskiego w Katowicach, jego emerytowany dyrektor, autor licznych publikacji dotyczących historii i kultury Górnego Śląska, malarz i poeta, doktor nauk humanistycznych, fotograf i zbieracz przedwojennych pocztówek. Wiesław Kaczanowicz (ur. 1949) - historyk, profesor w dziedzinie nauk humanistycznych (tytuł naukowy profesora nadany postanowieniem Prezydenta RP z 28 kwietnia 2000 r.), badacz dziejów historii starożytnej, szczególnie Cesarstwa rzymskiego. Profesor zwyczajny na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, kierownik Zakładu Historii Starożytnej. Od września 2008 roku pełni także funkcję dziekana tego wydziału.

  Mateusz Goliński (ur. 1960) – polski historyk, specjalizujący się w historii miast, historii średniowiecznej, historii wojskowości, średniowieczu Śląska. Muzeum Miejskie w Siemianowicach Śląskich – muzeum dotyczące historii Śląska i miasta Siemianowice Śląskie. Znajduje się ono w XVII-wiecznym spichlerzu, w Zespole Pałacowo-Parkowym. Muzeum organizuje wystawy stałe i tymczasowe, a także seminaria oraz spotkania o charakterze naukowo-oświatowym.

  Roman Maciuszkiewicz (ur. 1955 r. w Katowicach) – studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Grafiki w Katowicach. Dyplom uzyskał w 1980 r. Malarz, grafik, autor tekstów o sztuce publikowanych m.in. w „Opcjach”, „Exicie”, „Śląsku”, „Dysonansach”. Wykładowca (prof. UŚ) w Instytucie Sztuki, na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego, w latach 2002-09 wykładał w ASP w Katowicach. W latach 19932001 współredaktor „Opcji”. W 2010 r. opublikował zbór esejów pt. „Obrazy, intuicje, imaginacje” (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego). Autor 38 wystaw indywidualnych, brał udział w ok. 90 prezentacjach sztuki w kraju i za granicą. na których otrzymał nagrody i wyróżnienia. Jego prace znajdują się m.in. w zbiorach: Muzeum Śląskiego, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, BWA w Katowicach, Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu, Muzeum Historii Katowic, Rozgłośni Polskiego Radia w Katowicach, Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach oraz w kolekcjach prywatnych. Jest także autorem opowiadań publikowanych w pismach literackich: „Fraza”, „FA-art.”, „Dekada Literacka”, „Akant” oraz słuchowisk radiowych (Radio Katowice, 2001 r. – udział w II Festiwalu Teatru Radia i Telewizji, Sopot 2002; Radio Rzeszów – wyróżnienie w konkursie na słuchowisko, 2001 r.) Antoni Steuer (ur. 10 czerwca 1954 roku w Rudzie Śląskiej) – polski historyk, specjalizuje się głównie w historii sportu na Górnym Śląsku, a także w biografistyce.

  Małgorzata Świder - polska historyk specjalizująca się w historii Niemiec po 1945 roku, stosunkach polsko-niemieckie w XX wieku, najnowszej historii Śląska, nauczycielka akademicka związana z Uniwersytetem Opolskim.

  Kazimierz Bobowski (ur. 1939) – polski historyk, specjalizujący się w historii prawa i administracji, historii średniowiecznej, integracji europejskiej, naukach pomocniczych historii, średniowieczu Śląska.

  Andrzej Otton Szefer (właśc. Otton Andrzej Schäffer, ur. 1 listopada 1930 w Bitkowie w powiecie nadwórniańskim, zm. 3 października 1990 w Katowicach) – historyk, prof. dr hab., absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, badacz historii Śląska okresu II wojny światowej. Dyrektor Biblioteki Śląskiej w latach 1972–1982, wykładowca w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego w latach 1968–1981. Członek Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Katowicach Instytutu Pamięci Narodowej, pracownik Śląskiego Instytutu Naukowego w Katowicach. Autor wielu książek i opracowań historycznych. Rościsław Żerelik (ur. 27 marca 1956 r. w Środzie Śląskiej) – polski historyk, specjalizujący się w historii średniowiecza, naukach pomocniczych historii, historii Śląska w średniowieczu, nauczyciel akademicki.

  Jerzy Sperka – profesor UŚ, dr hab., polski mediewista, pracownik naukowy Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Rejencja opolska (niem. Regierungsbezirk Oppeln) − pruska i niemiecka jednostka administracyjna funkcjonująca w latach 1815−1945 na terenie części Górnego Śląska oraz części Dolnego Śląska (Nysa, Grodków, Kluczbork) Rejencję opolską zwyczajowo nazywano "Śląskiem Górnym" (Oberschlesien), mimo że nie obejmowała całości ziem górnośląskich (w różnych okresach historii znajdowały się one także na terenie Austrii, Polski i Czechosłowacji).

  Władysław Zieliński (ur. 17 grudnia 1939 w Słomnikach - zm. 16 listopada 1987 r. w Katowicach) - polski historyk specjalizujący się w dziejach najnowszych, w tym historii Śląska i biografistyce. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach. Stopień doktora nauk humanistycznych (1969) oraz doktora habilitowanego (1978) nauk humanistycznych uzyskał w Uniwersytecie Śląskim. Od 1964 pracował w Śląskim Instytucie Naukowym, gdzie zajmował kolejno stanowiska asystenta, adiunkta i docenta, dwukrotnie pełnił funkcję wicedyrektora. Usunięty z pracy w stanie wojennym (1982). Pracował ponadto w katowickim Oddziale Polskiej Akademii Nauk oraz w Instytucie Śląskim w Opolu. W latach 1984-1987 pełnił funkcję zastępca dyrektora do spraw naukowych Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich - Instytutu Pamięci Narodowej. Współtwórca i redaktor (wraz z Janem Kantyką) Śląskiego słownika biograficznego (wydano 3 tomy) oraz współwydawca Źródeł do dziejów powstań śląskich. Piotr Dobrowolski (ur. 26 kwietnia 1938 w Borowinie, zm. 6 sierpnia 2005 w Katowicach) - polski politolog, profesor zwyczajny dr hab. nauk politycznych, nauczyciel akademicki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i prodziekan tegoż wydziału, członek Polskiej Akademii Nauk oraz zespołu ekspertów przy Ministerstwie Edukacji Narodowej. Jest autorem publikacji i opracowań z dziedziny stosunków polsko-niemieckich, historii Górnego Śląska. Po jego śmierci Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych ustanowiło konkurs o Nagrodę im. prof. Piotra Dobrowolskiego.

  Idzi Panic (ur. 1952 w Wodzisławiu Śląskim) – polski historyk, prof. zw. dr hab., pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego. Kierownik Zakładu Historii Średniowiecznej w Instytucie Historii UŚ. Slezský sborník - czeskie czasopismo naukowe założone w 1878, poświęcone głównie historii Śląska. Wydawcą jest Muzeum Ziemi Śląskiej w Opawie.

  Dodano: 09.04.2012. 07:04  


  Najnowsze