• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Komisja Europejska udziela wsparcia pomyslowi innowacyjnej wystawy

  21.07.2010. 01:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Pierwsza w dziejach Europejska Wystawa Badań i Innowacji odbędzie się w dniach 3-5 czerwca w Paryżu. Wystawa ta, będąca "dzieckiem" przedsiębiorcy i naukowca, zgromadzi badaczy, publiczne organizacje badawcze, partnerów finansowych oraz fundusze inwestycyjne, firmy wydawnicze, firmy międzynarodowe oraz nowe firmy innowacyjne.

  "Wystawa ta ma dwa główne cele", wyjaśnił Jean Audouze, francuski astrofizyk oraz przewodniczący wystawy, 3 marca na konferencji prasowej w Brukseli. "Chcemy zapewnić 'kluczowym działaczom' w Europie możliwość spotkania się, wymiany pomysłów oraz wspierania innowacji i chcemy zaprezentować opinii publicznej najnowsze odkrycia oraz oferty pracy w tej dziedzinie".

  W czasach gdy zainteresowanie młodych ludzi karierą naukową dramatycznie spada, Komisja Europejska, Senat Francuski oraz Ministerstwo Badań, a także rządy Włoch, Niemiec i Węgier szybko dostrzegły potencjał tego typu imprezy.

  Zgodnie ze słowami Michela Claessensa, pełniącego obowiązki przewodniczącego jednostki z Dyrekcji ds. Społeczeństwa Naukowego w DG ds. Badań Naukowych, nowe statystyki wskazują na dramatyczny spadek zainteresowania opinii publicznej badaniami naukowymi w ciągu ostatnich 13 lat. Przykładowo, zainteresowanie francuskiej opinii publicznej badaniami naukowym spadło o 8, a włoskiej o 22 procent.

  - Jest to poważna sprawa - stwierdził Claessens. "W sytuacji gdy Europa rozważa podwojenie nakładów na badania naukowe, nie możemy oczekiwać poparcia opinii publicznej, jeśli jej zainteresowanie a nawet zaufanie do tej dziedziny spada".

  Claessens twierdzi, że zwiększenie nakładów na badania naukowe w UE musi być poparte zwiększeniem wysiłków mających na celu usprawnienie komunikacji, ponieważ "społeczność naukowa nie jest uważana za zbyt komunikatywną". "Mało jest imprez organizowanych, aby usprawnić dialog pomiędzy opinią publiczną a naukowcami". "Wierzymy, że ta impreza jest jedyna w swoim rodzaju i warto ją propagować oraz wspierać".

  Program wystawy ma być encyklopedyczny oraz panoramiczny obejmując wszystkie dziedziny badań naukowych. Został on stworzony przez profesora Audouze z pomocą 80-osobowego komitetu naukowego i obejmuje przestrzeń wystawową podzieloną na sześć dziedzin tematycznych (badania naukowe w UE; rozwój badań; parki naukowe i technologiczne oraz dziedziny doskonałości; uniwersytety; finansowanie badań, badania stosowane; firmy międzynarodowe, firmy farmaceutyczne oraz nowe firmy innowacyjne zajmujące się zawansowaną technologią), wykłady, warsztaty oraz debaty przy okrągłym stole, a także naukowe animacje dla zwiedzających.

  Podczas wykładów omawiane będą nowe odkrycia oraz innowacje, które miały miejsce w UE w ciągu ostatnich dwóch lat. Tematyka obejmuje: podbój kosmosu od Marsa po Tytan, podróż do wnętrza Ziemi, trzęsienia ziemi i tsunami, nowości w wykorzystaniu nanotechnologii, lekarstwa przyszłości, ITER (międzynarodowy eksperymentalny reaktor termojądrowy), ogniwa wodorowe i energetyczne, przyszłość wody pitnej, różnorodność biologiczna, matematyczne badania naukowe, droga od patentu do powstania nowych firm oraz innowacji, dla kogo? Do czego?

  Dyskusje organizowane przez DG ds. Badań Naukowych będą obejmować następujące tematy: programy badawcze UE, rozpowszechnianie nauki w Europie, badania cywilne kontra badania wojskowe, Międzynarodowe Prawa Własności, podtrzymywanie rozwoju oraz europejskie i krajowe polityki dotyczące badań naukowych oraz innowacji.

  Co więcej, zademonstrowane będą różne animacje naukowe organizowane przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA), Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO) oraz czasopisma "Palais de la Découverte" oraz "La Recherche".

  - Celem tej wystawy jest zgromadzenie naukowców z wielu dziedzin, aby spotkali się ze społeczeństwem. Mamy również nadzieję, że młodzież także odwiedzi wystawę - powiedział profesor Audouze w wywiadzie dla CORDIS Wiadomości.

  - Jako, że po raz pierwszy organizujemy taka imprezę, zadajemy sobie sprawę, że nie wszystkich uda się zaprosić. Chcemy jednak pokazać, że badania i rozwój są wciąż potrzebne i my także potrzebujemy się nawzajem. Chcemy też pokazać, że badania naukowe nie są luksusem, lecz warunkiem naszego przetrwania - dodał profesor.

  François-Denis Poitrinal - przewodniczący wystawy oraz prawnik, który stał się przedsiębiorcą, podczas rozmowy z serwisem CORDIS Wiadomości powiedział, że chce zmienić ten projekt w "naukowe Davos", gdzie zaproszonych byłoby tylko około 1000 osób dyskutujących na temat strategicznych problemów.

  Około 150 wystawców potwierdziło już swą obecność, a organizatorzy oczekują 25 000 zwiedzających. Wystawę odwiedzi także Komisarz UE ds. Nauki i Badań Janez Potocnik oraz francuski Minister Przemysłu Patrick Devedjian, jeśli jego napięty harmonogram na to pozwoli.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Sopockie Towarzystwo Naukowe (STN) – polskie towarzystwo naukowe z siedzibą w Sopocie. Celem STN jest zapoczątkowywanie, organizowanie i popieranie badań naukowych bez względu na dziedzinę, upowszechnianie wyników badań naukowych i wiedzy, przedstawianie władzom potrzeb i inicjatyw naukowych, rozwijanie życia naukowego regionu, działanie na rzecz wiązania nauki z potrzebami gospodarczymi i społecznymi. Obecnie składa się z trzech sekcji: Nauk Humanistycznych i Społecznych, Nauk Przyrodniczych i Nauk Ścisłych. Ostforschung (pol. Badania wschodnie) – interdyscyplinarny nurt naukowy łączący metody naukowe, wywiadowcze oraz praktyczne cele polityczne Niemiec zwiazane z niemiecką ekspansją w Europie wschodniej. Nazwa używana w Niemczech od XVIII wieku do opisania ogółu badań na terenach wschodnich Niemiec od XIX wieku także Europy środkowej. Nazwa obejmowała instytucje naukowo-badawcze oraz organizacje zajmujące się studiowaniem problemów państw położonych na wschód od Niemiec w Europie środkowej oraz wschodniej. OFBOR (Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku) założona w 1997 roku polska organizacja zawodowa zrzeszająca pracodawców, dla których głównym przedmiotem działalności gospodarczej są badania opinii i rynku (w przeciwieństwie do Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii skupiającego badaczy opinii jako osoby indywidualne). OFBOR za swój podstawowy cel przyjęła budowę i umacnianie publicznego zaufania do badań opinii i rynku, stanowienie i propagowanie standardów profesjonalizmu w procesie badawczym oraz tworzenie warunków niezależnej i obiektywnej oceny przestrzegania tych standardów. OFBOR przyjmuje jako obowiązujące dla swoich członków zalecenia “Międzynarodowego Kodeksu postępowania w badaniach rynkowych i społecznych" Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) i Europejskiego Stowarzyszenia Badaczy Opinii i Rynku (ESOMAR), a jednocześnie w oparciu o nie przygotowuje własne zbiory zasad profesjonalnego postępowania przeznaczone dla rynku polskiego oraz kontroluje ich przestrzeganie. OFBOR jest twórcą oraz administratorem Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów mającym na celu podniesienie jakości zbierania danych w badaniach rynku i opinii publicznej. Ponadto od września 2005 roku OFBOR realizuje program „Twoja Opinia ma znacznie” mający na celu wzmocnienie publicznego zaufania do badań rynku i opinii oraz zachęcenie Polaków do uczestnictwa w badaniach opinii i rynku poprzez zobrazowanie wpływu, jaki ich wyniki wywierają wpływ na rzeczywistość, społeczeństwo, gospodarkę.

  Polityka naukowa definiowana jest jako działalność państwa oraz innych instytucji publicznych mająca na celu takie wpływanie na naukę, które w sposób optymalny przyczyni się do wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego przy jak najlepszym wykorzystaniu środków na badania naukowe. Często do szeroko rozumianej polityki naukowej zalicza się także politykę innowacyjną, której zadaniem jest wprowadzanie wyników badań naukowych, wynalazków i usprawnień do praktyki gospodarczej. Jest to jedna z najmłodszych dziedzin polityki gospodarczej, ukształtowała się dopiero w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Przełomową datą jest rok 1935, kiedy to wydano pracę J.D.Bernala pt. "The Social Function of Science"("Społeczna funkcja nauki"), ujmującą całościowo problemy nauki we współczesnym świecie. W 1967r. we Frascati(Włochy) odbyła się konferencja przedstawicieli krajów skupionych w OECD, w trakcie której wypracowano wiele zaleceń i definicji dotyczących polityki naukowej, będących podstawą obecnego rozwoju tej dziedziny. Dzięki ustaleniom z 1967r. w wielu krajach, także w krajach rozwijających się, utworzono organy decyzyjne a szczeblu rządowym odpowiedzialne za politykę naukową. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3.

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3. Docomomo (także pisownia: DoCoMoMo) - międzynarodowa organizacja, której celem jest wspieranie tworzenia dokumentacji i badań naukowych na temat modernizmu w architekturze, a także rozpowszechnianie wśród opinii publicznej informacji na temat jego znaczenia kulturowego. Nazwa stowarzyszenia, będąca skrótem od International Working Party for Document and Conservation of Buildings, Sites and Neighbourhoods of the Modern Movement oznacza dosłownie Międzynarodowe Zrzeszenie na rzecz Dokumentacji i Konserwacji Obiektów Budowlanych Modernizmu.

  Dodano: 21.07.2010. 01:12  


  Najnowsze