• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kończy się przyjmowanie zgłoszeń do Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich

  16.04.2010. 19:49
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  We wrześniu w Warszawie odbedzie się Światowy Zjazd Inżynierów Polskich. Do 21 kwietnia są przyjmowane zgłoszenia uczestników - streszczenia referatów. Mogą one dotyczyć nowoczesnych technologii, projektów do realizacji i wymiany doświadczeń zawodowych z zakresu nanotechnologii, mechatroniki, transportu, infrastruktury, ochrony środowiska (w tym problematyki globalnego ocieplenia i zmian klimatycznych), inżynierii biomedycznej, energetyki konwencjonalnej i odnawialnej, energetyki jądrowej, telekomunikacji i informatyki, nowoczesnej agrotechniki i przemysłu spożywczego.

  Zjazd odbędzie się w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej i w Warszawskim Domu Technika Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w dniach 8-10 września. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Gościem honorowym ma być przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek.

  Tematyka sesji plenarnych obejmie kształcenie inżynierów w kontekście potrzeb gospodarki, transfer wiedzy i technologii jako podstawę dla biznesu, innowacyjność i badania naukowe jako warunek konkurencji, współpracę międzynarodową między uczelniami, biznesem i organizacjami pozarządowymi. Będzie omawiana przedsiębiorczość, współpraca międzynarodowa z uwzględnieniem roli polskich inżynierów za granicą. Przedstawiona zostanie działalność stowarzyszeń inżynierskich w kraju i za granicą - platforma integracyjna do wymiany doświadczeń i opiniowania decyzji o charakterze cywilizacyjnym, możliwości współpracy.

  Podstawowym językiem zjazdu jest język polski. Organizatorzy dopuszczają prezentacje w języku angielskim.

  Nadsyłanie streszczeń i referatów, jak również decyzji o przyjęciu referatu oraz informacja o kwalifikacji do prezentacji ustnej odbywa się elektronicznie. Streszczenie nie może przekroczyć 3 stron, a pełnej treści referat powinien mieć 4-10 stron i należy go nadesłać organizatorom do 16 maja.

  Zakwalifikowane referaty będą opublikowane w materiałach pokonferencyjnych. Po Zjeździe przewiduje się również możliwość publikacji wybranych referatów w odpowiednim czasopiśmie polsko- lub anglojęzycznym.

  W prezydium zjazdu znaleźli się m.in.: prof. Włodzimierz Kurnik - Rektor Politechniki Warszawskiej, Ewa Mańkiewicz-Cudny - Prezes FSNT-NOT, Waldemar Pawlak - wicepremier, minister gospodarki, prof. Barbara Kudrycka - minister nauki i szkolnictwa wyższego, Radosław Sikorski - minister spraw zagranicznych, Michał Kleiber - prezes Polskiej Akademii Nauk i prof. Andrzej Białas - Prezes Polskiej Akademii Umiejętności.

  Przewodniczącym komitetu programowego Zjazdu jest prezes Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej prof. Andrzej Nowak, koordynujący współpracę polonijnych organizacji technicznych skupiających głównie inżynierów i uczonych polskiego pochodzenia.

  Więcej informacji oraz formularze rejestracyjne stronie: www.szip.org.pl

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Dodano: 16.04.2010. 19:49  


  Najnowsze