• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kończy się przyjmowanie zgłoszeń na konferencję naukową w warszawskiej APS

  29.06.2011. 12:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  30 czerwca jest ostatnim dniem przyjmowania zgłoszeń na międzynarodową konferencję naukową "Ruch, wzrok, słuch - podstawa uczenia się", która odbędzie się 17 września w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Współorganizatorami konferencji są zajmujące się indywidualną symulacją słuchu Centrum Johansena JIAS Polska oraz Wydawnictwo Naukowe PWN.

  Impreza jest adresowana do pracowników nauki, specjalistów terapii pedagogicznej, terapeutów, pedagogów specjalnych, pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów.

  Podczas spotkania polscy i zagraniczni specjaliści omówią m.in. takie zagadnienia, jak rola ruchu, wzroku i słuchu w realizacji zadań rozwojowych dziecka, integracja odruchów warunkujących prawidłowy rozwój dziecka, dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego, miejsce metod sensomotorycznych w terapii pedagogicznej w Polsce.

  Szczegóły na stronie: www.wnp.aps.edu.pl

  Konferencji będzie towarzyszyć prezentacja najnowszej książki Sally Goddard Blythe pt. "Jak osiągnąć sukcesy w nauce?: Wydawnictwa Naukowego PWN. Praca napisana przez wybitnych specjalistów z USA i Wielkiej Brytanii prezentuje nowoczesne, interdyscyplinarne i potwierdzone naukowo podejście do uczenia się. Autorzy wyjaśniają w niej, dlaczego zakłócenia umiejętności sensomotorycznych negatywnie wpływają na rozwój ruchowy, poznawczy i emocjonalny dziecka.

  PAP - Nauka w Polsce

  wp/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Edyta Gruszczyk-Kolczyńska (ur. 1940) – polski pedagog, publicysta, profesor zwyczajny doktor habilitowany, wykładowca Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Kierownik Katedry Wspomagania Rozwoju i Edukacji Dzieci, wykładowca w Katedrze Pedagogiki Małego Dziecka na tejże uczelni, członek senatu Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi, były wykładowca Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w Ekumenicznej Sekcji Pedagogicznej. Autorka podręczników, książek, artykułów i skryptów akademickich. Glottodydaktyka - edukacja językowa - to innowacyjna metoda przygotowująca dziecko do nauki czytania i pisania. Metoda ta pozwala inaczej spojrzeć na wychowanie i nauczanie dziecka, na jego rozwój emocjonalny i społeczny. Odpowiednio wydłuża czas przygotowania dziecka do nauki czytania i pisania, aby skrócić do minimum czas opanowania płynnego czytania i pisania. Konferencja naukowa – spotkanie grupy naukowców, praktyków i osób zainteresowanych pewnym działem nauki. W ramach spotkania referowane są wyniki badań naukowych lub odbywa się seria krótkich wykładów monograficznych i dyskusji na określony temat. Konferencje, obok publikacji, są jedną z dwóch podstawowych form prezentowania i dyskutowania wyników badań naukowych. Wystąpienia na konferencjach naukowych, w których prezentuje się swoje wyniki badań są nazywane prezentacjami, komunikatami, doniesieniami wstępnymi, referatami. Materiały konferencji mogą być publikowane.

  Natural First Steps® – metoda nauczania małych dzieci języka obcego stosująca zasadę nauczania „przy okazji”, bazująca na naturalnych zainteresowaniach dziecka oraz mechanizmach uczenia się i zapamiętywania charakterystycznych dla wieku dziecka, z uwzględnieniem właściwych dlań zainteresowań oraz ekspresji zachowań. Wydawnictwo Harmonia Józef Częścik – polskie wydawnictwo z siedzibą w Gdańsku, założone w 1993 roku. Wespół z Harmonią Universalis i Wydawnictwem Józef Częścik wchodzi w skład Grupy Wydawniczej Harmonia. Właścicielem i redaktorem naczelnym jest Józef Częścik. Wydawnictwo publikuje książki z zakresu nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, terapii pedagogicznej, logopedii, dysleksji, wspomagania rozwoju dziecka zarówno pełnosprawnego, jak i niepełnosprawnego, psychologii oraz pedagogiki.

  Metoda Felicji Affolter - metoda stosowana w terapii osób niepełnosprawnych i autystycznych, której konstrukcja wynika z wnikliwych obserwacji dzieci o prawidłowym rozwoju, a konkretnie kolejności osiągania przez nie umiejętności motorycznych. Wiedza zdobyta podczas tych obserwacji pozwoliła Félicie Affolter na stworzenie metody, której celem jest pomoc dziecku w osiąganiu tychże umiejętności. Metoda jest skierowana przede wszystkim do dzieci, które ze względu na niepełnosprawność mają szczególne trudności w tym względzie. Późny okres dzieciństwa (okres szkolny) – (dziewczęta 7-10, chłopcy 7-12 lat), w okresie wczesnoszkolnym, w miejsce zabawy wchodzi stopniowo nauka. Następuje szybki rozwój mowy, pamięci, która staje się trwała. Kształtuje się umiejętność myślenia logiczno - abstrakcyjnego i rozwija się wiedza o świecie. W tym okresie dziecko staje się częścią grupy formalnej, jaką jest szkolna klasa. Pod wpływem rówieśników, rodziców, nauczycieli przedszkola i nauczania początkowego następuje socjalizacja. Dziecko uczy się uczestnictwa w życiu zbiorowym i przygotowuje się do samodzielnego odgrywania ról społecznych, oraz rozmaitych zabaw i gier wspomagający rozwój dziecka. Następuje wymiana zębów mlecznych na stałe. Okres ten niesie ze sobą wiele nowych zadań i zmian rozwojowych, które dziecko musi zrealizować, aby poradzić sobie z oczekiwaniami nauczycieli oraz rodziców.

  Lubelski Festiwal Nauki – największa impreza naukowa w Lublinie, mająca na celu popularyzację nauki w społeczeństwie (szczególnie wśród młodzieży), prezentację projektów badawczych realizowanych w uczelniach i jednostkach naukowych, promocję uczelni i jednostek badawczych oraz integrację lubelskiego środowiska naukowego. Festiwal ma także zachęcić do uprawiania i podglądania nauki oraz pracy naukowców, pokazać, że praca naukowca może być ciekawa, a studia mogą pomóc w realizacji marzeń. Prawa dziecka – przedmiot traktatów międzynarodowych, w szczególności Konwencji o prawach dziecka z 1989. Rzecznikiem praw dziecka w Polsce jest Marek Michalak.

  Centrum nauki (oboczne nazwy: muzeum edukacyjne lub muzeum nauki) – instytucja promująca nowoczesną komunikację naukową. Jej celem jest m.in. rozbudzanie zainteresowania nauką w społeczeństwie, inicjowanie debaty na związane z nauka tematy, wspomaganie samodzielnego uczenia się oraz wspieranie systemu szkolnictwa.

  Alienacja rodzicielska (ang. parental alienation, PA) – zespół świadomych, bądź nieświadomych zachowań wywołujących zaburzenia w relacji pomiędzy dzieckiem, a drugim rodzicem na skutek niewłaściwych postaw jednego lub obojga głównych opiekunów, najbliższego otoczenia dziecka i funkcjonowania prawa rodzinnego i jego instytucji, w sytuacji rozchodzenia się rodziców. Stosowane metody alienacji rodzicielskiej to manipulowanie strachem i lękami dziecka, szantaż emocjonalny, utrudnianie kontaktów oraz inne negatywne działania. Podczas niej indukowane są dziecku negatywne emocje, postawy i przekonania wobec drugiego rodzica. Może przyczyniać się do powstawania zaburzeń emocjonalnych, rozwojowych, osobowościowych i psychicznych u dziecka. Często stosowana jest przez głównego opiekuna w działaniach mających doprowadzić do wykluczenia z życia dziecka drugiego rodzica. Alienacja rodzicielska jest formą przemocy emocjonalnej.

  Praca grupowa – forma współpracy naukowej. Ma ona na celu odkrycie różnic indywidualnych uczniów, kształtowanie ich wiedzy, umiejętności ogólnych (m.in. umięjętność współpracy, umiejętność komunikacji interpersonalnej, umiejętność krytycznego myślenia), postawy, jak również uczenia się od siebie i łączenia umiejętności poszczególnych uczniów do określonego zadania Dydaktyka to jedna z głównych gałęzi nauk pedagogicznych, która zajmuje się procesami nauczania i uczenia się, wszelkimi przedmiotami na kolejnych poziomach tych procesów, od przedszkola do studiów wyższych, a także mających miejsce poza instytucjami oświatowymi, przy zwykłych czynnościach. Jest to zatem nauka o systemie poprawnie uzasadnionych twierdzeń i hipotez dotyczących procesu, zależności i prawidłowości nauczania a uczenia się oraz sposobów kształtowania tego procesu przez człowieka

  Dodano: 29.06.2011. 12:19  


  Najnowsze