• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja Acquacoltura Med nt. zrównoważonej akwakultury i owoców morza, Werona, Włochy

  03.07.2012. 17:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 22-23 października w Weronie, Włochy, odbędzie się konferencja Acquacoltura Med.

  Wydarzenie pt. "Budowanie rybnego łańcucha wartości od innowacji po rynek" poświęcone będzie zrównoważonej akwakulturze i produkcji owoców morza w rejonie Morza Śródziemnego.

  Presja populacji w południowych i wschodnich krajach śródziemnomorskich, potrzeba zracjonalizowania eksploatacji zasobów rybnych oraz konkurencja cenowa ze strony produktów spoza z basenu Morza Śródziemnego to zaledwie kilka czynników, które wpływają na współczesne, śródziemnomorskie hodowle ryb.

  W czasie konferencji poruszane będą następujące tematy:
  - czym jest śródziemnomorska hodowla ryb i jakie są jej przyszłe kierunki rozwoju;
  - specyfika śródziemnomorskiej hodowli ryb i jej wyjątkowe cechy w porównaniu z hodowlą ryb w krajach skandynawskich;
  - możliwość powiązania świadomości środowiskowej z trendami zwiększania produkcji w ciągu kilku następnych lat;
  - możliwości prowadzenia zrównoważonej, śródziemnomorskiej hodowli ryb.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Eurośródziemnomorska Fundacja Dialogu Kultur im. Anny Lindh to organizacja powołana do życia w 2005 r. podczas konferencji ministrów spraw zagranicznych Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego celem promocji dialogu w regionie Europy i Morza Śródziemnego. Fundacja powstała z inicjatywy Komisji Europejskiej i Komitetu EUROMED w ramach tzw. Procesu Barcelońskiego, który dąży do zbliżenia gospodarczego, politycznego i kulturowego państw Unii Europejskiej i Basenu Morza Śródziemnego, polityczno-ekonomicznej stabilizacji regionu, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w tej części świata, promowanie dialogu międzykulturowego i współpracy kulturalnej. Kuchnia śródziemnomorska - tradycje kulinarne obszaru Morza Śródziemnego. Pomimo regionalnych i narodowych różnic kuchnia tego terenu wykazuje szereg cech wspólnych związanych z warunkami geograficznymi, klimatem, wzajemnymi wpływami historycznymi i wymianą handlową. Do typowych składników należą ryby i owoce morza, różne rodzaje warzyw i owoców, oliwa z oliwek wykorzystywana zarówno do smażenia i jako dressing(ang.). Mięso gra rolę drugoplanową, zazwyczaj jest grillowane. Podstawowym napojem towarzyszącym posiłkom jest wino. Lekkoatletyczne rekordy igrzysk śródziemnomorskich – najlepsze wyniki w historii zawodów lekkoatletycznych organizowanych podczas igrzysk państw basenu Morza Śródziemnego.

  Archeologia śródziemnomorska zwana dawniej klasyczną jest wyspecjalizowaną gałęzią w naukach archeologicznych, mającą własne i odrębne metody naukowe podobnie jak filologia klasyczna czy orientalna na tle ogólnych nauk filologicznych. Przedmiotem badań archeologii śródziemnomorskiej jest kultura i sztuka grecko-rzymska basenu Morza Śródziemnego. Lawenda wąskolistna, l. lekarska (Lavandula angustifolia), zwana też czasami l. wonną, bławatką, czyszczeczem (nazwy ludowe) – gatunek rośliny z rodziny jasnotowatych. Pochodzi z basenu Morza Śródziemnego (Francja, Hiszpania, Andora,Włochy). Jest uprawiana w wielu krajach świata, również w Polsce.

  Wilbo – działalność spółki obejmuje produkcję i sprzedaż konserw rybnych (Neptun), owoców morza i ryb mrożonych (DalPesca) oraz konserw mięsnych (Przysmak)-ta ostatnia zaprzestana w 2005. Najbardziej znanym produktem firmy jest marka NEPTUN, ryba w puszce. Krewetka tygrysia (Penaeus monodon) – morski skorupiak z rzędu dziesięcionogów, największy gatunek krewetek z rodzaju Penaeidae, zaliczany do owoców morza, znany pod handlową nazwą "Black Tiger" i poławiany na dużą skalę. Również w hodowli w wodzie morskiej w Indonezji, Tajlandii, Indiach i Ameryce Południowej.

  Rada Państw Morza Bałtyckiego, CBSS (Council of the Baltic Sea States) – organizacja międzynarodowa powstała z inicjatywy rządów Niemiec i Danii, które w dniach 5–6 marca 1992 zorganizowały konferencję ministrów spraw zagranicznych w Kopenhadze. Powołano wówczas do życia Radę Państw Morza Bałtyckiego, początkowo jako forum współpracy międzyrządowej. Rada Państw Morza Bałtyckiego jest kolejnym etapem instytucjonalizacji stosunków międzynarodowych w regionie Morza Bałtyckiego po zimnej wojnie. Tuż po jej zakończeniu rządy Polski i Szwecji, wystąpiły z propozycją zwołania konferencji szefów rządów, poświęconej ochronie środowiska Morza Bałtyckiego. Na konferencji, która odbyła się w dniach 2–3 września 1990 roku w Ronneby w Szwecji, przyjęto Deklarację Morza Bałtyckiego. Rady Państw Morza Bałtyckiego nie należy mylić z Radą Bałtycką, która jest politycznym związkiem Litwy, Łotwy i Estonii. Tamaryszek francuski (Tamarix gallica L.) – gatunek roślin z rodziny tamaryszkowatych (Tamarixaceae). Pochodzi z zach. wybrzeży Morza Śródziemnego (Włochy, Francja, Hiszpania), rozprzestrzenił się także w Wielkiej Brytanii. Jest uprawiany w wielu krajach świata.

  Ryby konsumpcyjne, ryby jadalne – gatunki ryb poławiane przez człowieka w celu natychmiastowego spożycia lub do dalszego przetworzenia poprzedzającego spożycie przez ludzi. Są stosunkowo łatwym do pozyskania źródłem mięsa, wykorzystywanym przez około 60% populacji, zwłaszcza w krajach nadmorskich. Odrębnym produktem pozyskiwanym z ryb jest kawior. Pozyskiwanie ryb konsumpcyjnych i owoców morza (frutti di mare) jest głównym zadaniem rybołówstwa i rybactwa śródlądowego.

  Kraje śródziemnomorskie (Region Śródziemnomorski) - region geograficzny i historyczny, obejmujący obszar basenu Morza Śródziemnego, na styku trzech kontynentów Starego Świata: Europy, Azji i Afryki. Obszar ten od kilku tysiącleci połączony jest więzami historycznymi, kulturowymi, politycznymi, handlowymi i gospodarczymi.

  Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. - agencja przygotowująca i realizująca zasady zrównoważonej polityki energetycznej Polski, prowadząca działania zmierzające do racjonalizacji gospodarki energetycznej przy zachowaniu zasad ochrony środowiska oraz poprzez inicjowanie przedsięwzięć proekologicznych związanych z wytwarzaniem, przesyłaniem i użyciem energii. Pełni funkcję krajowego partnera i konsultanta w sprawach zrównoważonej polityki energetycznej. Siedziba agencji znajduje się w Warszawie. Empusidae - rodzina z rzędu modliszek. Zalicza się do niej 51 gatunków, zamieszkujących Afrykę, Azję oraz kraje basenu Morza Śródziemnego.

  Gałąź oliwna (gałązka oliwna) - symbol o wielorakim, pozytywnym znaczeniu. Powstały w krajach basenu Morza Śródziemnego, tj. w obszarze występowania upraw oliwki europejskiej.

  Dodano: 03.07.2012. 17:37  


  Najnowsze