• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja Bioconnect 2011

  10.05.2011. 08:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Integracji wielkopolskiej branży biotechnologicznej i wymianie doświadczeń ośrodków biotechnologicznych z zagranicy poświęcona jest rozpoczęta w poniedziałek w Poznaniu konferencja "Współpraca biznes-nauka w ramach europejskich bioregionów - Bioconnect 2011".

  Na dwudniowe wydarzenie zaproszonych zostało ok. 200 polskich i zagranicznych naukowców, przedsiębiorców i studentów, w tym przedstawiciele bioregionów z Niemiec, Finlandii i Węgier, oraz krajowe stowarzyszenia branży biotechnologicznej.

  Jak powiedział PAP dr Piotr Kwiatek z Nickel Technology Park Poznań, współorganizator wydarzenia, konferencja ma pomóc w budowaniu struktur regionalnego bioregionu w Wielkopolsce.

  "Branże biotechnologiczne są integrowane w ramach bioregionów, czyli regionalnych konglomeratów zawierających w sobie jednostki naukowe, firmy i jednostki wsparcia biznesu. W Wielkopolsce dzieje się dużo ciekawych rzeczy jeśli chodzi o branżę biotechnologiczną, ale jest ona mocno rozproszona. Naszą misją jest ułatwienie regionalnej integracji tego środowiska. Takie inicjatywy są już m.in. we Wrocławiu, Krakowie i Warszawie, chcemy by nasz bioregion współpracował z podobnymi, funkcjonującymi w kraju oraz z ośrodkami zagranicznymi" - powiedział.

  Jak dodał, jednym z założeń konferencji jest analiza doświadczeń zebranych przez zagraniczne bioregiony m.in. w zakresie transferu wiedzy i technologii, zarządzania własnością intelektualną pomiędzy sferą nauki a gospodarką, oraz organizacji współpracy międzynarodowej.

  Jak wyjaśnił Piotr Kwiatek, działające w regionie instytucje związane z biotechnologiami szczególnie zainteresowane są rozwojem inicjatyw związanych z medycyną i rozwojem farmaceutycznym, z rolnictwem, oraz z biologią molekularną. Zastrzegł, że jest zbyt wcześnie, by mówić o konkretnych osiągnięciach i rezultatach.

  "Mamy szereg inicjatyw na różnym etapie rozwoju. Perspektywy rozwoju biotechnologii w regionie wyglądają obiecująco - patrząc pod kątem inicjatyw podejmowanych w środowiskach naukowych. Jednak od pomysłu, badań naukowych do części rynkowej może upłynąć wiele lat. " - stwierdził.

  Bioregion Wielkopolska to stowarzyszenie powołane pod koniec 2010 r. przez Nickel Technology Park Poznań. Jego celem jest integracja oraz promocja wielkopolskiej branży biotechnologicznej i Life Science zarówno w sferze akademickiej, jak i biznesowej. RPO

  PAP - Nauka w Polsce

  ls/bsz  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)

  Nickel Technology Park Poznań – stworzony w 2006 r. przez dwie spółki Grupy Nickel: Przedsiębiorstwo Techniczno – Budowlane Nickel Sp. z o.o oraz Nickel Development Sp. z o.o. Prezesem zarządu jest Dagmara Nickel.

  Polskie Stowarzyszenie Fotoniczne (Photonics Society of Poland, PSP) - polska organizacja zrzeszająca naukowców, przedsiębiorców, administratorów nauki oraz studentów i doktorantów związanych z fotoniką i optoelektroniką. Celem stowarzyszenia jest upowszechnianie, fotoniki, rozwijanie więzi pomiędzy fizykami i inżynierami, naukowcami i praktykami pracującymi w tej dziedzinie, integracja i reprezentacja krajowego środowiska nauki i techniki. Powstało w dniu 18.10.2007 z przekształcenia Polskiej Sekcji SPIE działającej od 1988 roku. Współpracuje z pokrewnymi organizacjami zawodowymi: Sekcją Optyki Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Polskim Komitetem Optoelektroniki Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Sekcją Optoelektroniki Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk, Polską Sekcją IEEE oraz SPIE. Współdziała przy organizacji w kraju konferencji naukowych i przemysłowych z dziedziny optoelektroniki i fotoniki. PSP zrzesza ponad 300 członków w kraju i zagranicą.

  Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji (MISTiA) powstał 1 stycznia 1991 roku, na mocy porozumienia Wojewody Krakowskiego i Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Celem Instytutu jest wspomaganie rozwoju głównych sektorów państwa obywatelskiego a także krzewienie idei oraz metod ich partnerskiej współpracy w układach lokalnych i regionalnych. Cel ten jest realizowany głównie poprzez stwarzanie możliwości doskonalenia metod zarządzania w administracji publicznej, organizacjach pozarządowych, a także małych przedsiębiorstwach oraz pomaganie osobom chcącym rozpocząć działalność gospodarczą. Działalność MISTiA ma służyć nie tylko przekazywaniu wiedzy i doskonaleniu umiejętności, ale także wymianie doświadczeń, promowaniu sukcesów, porównywaniu efektywności zarządzania i podnoszeniu ich skuteczności.

  COST – Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science and Technology), jest międzyrządową instytucją europejską, powołaną w celu rozwijania międzynarodowej współpracy w zakresie badań naukowych prowadzonych w ramach poszczególnych krajowych programów. COST stanowi najstarszy europejski program w dziedzinie naukowej, gdyż został on utworzony już w 1971 r. Obecnie obejmuje on 36 członkowskich krajów Unii Europejskiej oraz krajów współpracujących.

  Wzmocniona współpraca – mechanizm pozwalający grupie co najmniej dziewięciu państw członkowskich Unii Europejskiej na pogłębienie współpracy w ramach kompetencji niewyłącznych Unii. Celem wzmocnionej współpracy jest "sprzyjanie realizacji celów Unii, ochrona jej interesów oraz wzmocnienie procesu jej integracji". Współpraca ma charakter otwarty - może w niej brać udział każde państwo członkowskie spełniające warunki określone w decyzji ustanawiającej współpracę oraz zobowiązujące się przestrzegać akty prawne już przyjęte w ramach tej współpracy. Współpraca nie może naruszać rynku wewnętrznego ani spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii, a także nie może wprowadzać dyskryminacji żadnego państwa członkowskiego w zakresie handlu ani naruszać zasad konkurencji.

  Polskie Towarzystwo Gleboznawcze (PTG) – organizacja propagująca osiągnięcia naukowe z zakresu badań środowiska glebowego oraz stymulująca rozwój gleboznawstwa, chemii rolnej i mikrobiologii rolniczej. Jej celem są również starania przyczyniające się do ochrony i racjonalnego gospodarowania gruntami. Towarzystwo realizuje swoje zadania poprzez organizowanie zjazdów i konferencji naukowych, zacieśnianie współpracy międzynarodowej, prowadzenie działalności wydawniczej, popularyzatorskiej i edukacyjnej oraz inicjowanie badań naukowych i współdziałanie w ich prowadzeniu.

  COST – Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science and Technology), jest międzyrządową instytucją europejską, powołaną w celu rozwijania międzynarodowej współpracy w zakresie badań naukowych prowadzonych w ramach poszczególnych krajowych programów. COST stanowi najstarszy europejski program w dziedzinie naukowej, gdyż został on utworzony już w 1971 r. Obecnie obejmuje on 36 członkowskich krajów Unii Europejskiej oraz krajów współpracujących.

  Dodano: 10.05.2011. 08:04  


  Najnowsze