• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja: Ewolucja - Inżynier Natury

  16.03.2009. 17:37
  opublikowane przez:

  Konferencja popularnonaukowa "Ewolucja - Inżynier Natury" w 200 rocznicę urodzin Karola Darwina i 150 rocznicę wydania dzieła "O powstawaniu gatunków drogą naturalnego doboru"

  Organizatorzy:
  Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów
  Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

  Współpraca:
  Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN
  Muzeum Ziemi PAN  Niedziela, 22 marca 2009 r.
  Konferencja: Wydział Biologii UW, Warszawa, ul. Miecznikowa 1, sala 103B

  Powitanie, Konkursy
  11:30-11:45 - otwarcie konferencji przez organizatorów - prof. dr hab. Joanna Pijanowska, Dziekan Wydziału Biologii UW i Mariusz Agnosiewicz, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów
  11:45-12:15 - "Od bakterii do 'Lucy' - korzenie człowieka w Muzeum Ewolucji" - prezentacja Muzeum Ewolucji - doc. dr Marcin Machalski, kierownik Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN
  12:15-13:00 - ogłoszenie wyników konkursów PSR dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na plakat i esej propagujący ewolucję i myśl darwinowską - Katarzyna Tarnowska, PSR

  Sesja 1 - "Ewolucja - Inżynier Życia"
  13:00-13:35 - "Darwin i Wallace w sprawie człowieka", dr Marcin Ryszkiewicz, Muzeum Ziemi PAN
  13:35-13:45 - dyskusja
  13:45-14:20 - "Poszukiwanie genów człowieczeństwa", dr hab. Paweł Golik, Wydział Biologii UW
  14:20-14:30 - dyskusja
  14:30-15:05 - "Umysł - sukces ewolucji biologicznej i kulturowej", dr Maciej Trojan, Wydział Psychologii UW
  15:05-15:15 - dyskusja

  15:15-16:00 - przerwa (kawa, herbata i ciastka dla gości)

  Sesja 2 - "Ewolucja - Inżynier Świata"
  16:00-16:35 - "Darwin i rewolucje światopoglądowe", dr hab. Krzysztof Spalik, Wydział Biologii UW
  16:35-16:45 - dyskusja
  16:45-17:20 - "Ewolucja okiem astronoma - czyli skąd wziął się Darwin", prof. dr hab. Michał Różyczka, Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN
  17:20-17:30 - dyskusja
  17:30-18:05 - "Co algorytmy ewolucyjne mówią nam o Ewolucji", dr Kazimierz Grygiel, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW
  18:05-18:15 - dyskusja

  Panel dyskusyjny - "Idea ewolucji, jej konsekwencje, znaczenie myśli darwinowskiej we współczesnym świecie"
  18:15-19:00 - dyskusja ogólna

  19:00 - Zakończenie konferencji

  Imprezy towarzyszące:
  1. 09:30-11:00 - "Ewolucja w Muzeum Ewolucji" - zwiedzanie ekspozycji muzealnych z kierownikiem Muzeum Ewolucji IP PAN - doc. dr Marcinem Machalskim, Pałac Kultury i Nauki
  2. 10:00-16:00 - "Skarby Muzeum Ziemi" - dzień otwarty - zwiedzanie ekspozycji i wystaw Muzeum Ziemi PAN, Al. Na Skarpie 20/26, 27
  3. 12:15-13:00 - Ogłoszenie wyników konkursów PSR, sala Konferencji
  4. podczas przerw i dyskusji Konferencji - Kiermasz wydawnictw tematycznych (partnerzy: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego i Muzeum Ewolucji IP PAN).

  NA KONFERENCJĘ I IMPREZY TOWARZYSZĄCE WSTĘP WOLNY - ZAPRASZAMY


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Muzeum Ewolucji Polskiej Akademii Nauk w Warszawiemuzeum poświęcone ewolucji, które swoją siedzibę ma w salach Pałacu Młodzieży w Pałacu Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, a opiekę nad nim sprawuje Instytut Paleobiologii PAN. Ewolucjonizm – dział biologii (z pogranicza biologii środowiska i biologii molekularnej) zajmujący się badaniem procesu ewolucji, jego przebiegu i mechanizmów, co składa się na opis teorii ewolucji. Teoria ewolucji organizmów żywych jest sprzeczna z hipotezą inteligentnego projektu tłumaczącą powstanie życia na Ziemi w niektórych religiach. Procesu ewolucji nie neguje teistyczny ewolucjonizm. Ewolucyjna biologia rozwoju (ang. evolutionary developmental biology, w skrócie evo-devo) – dział biologii stanowiący nowoczesną syntezę biologii ewolucyjnej i biologii rozwoju, zajmujący się analizą i porównywaniem procesów rozwojowych organizmów żywych w celu określenia pokrewieństwa między nimi i zbadania ewolucji tych procesów. Evo-devo szuka odpowiedzi na pytania o ewolucję rozwoju embrionalnego, wpływ modyfikacji rozwoju na powstawanie nowych cech, rolę plastyczności rozwojowej w ewolucji, wpływ środowiska na rozwój i ewolucję itp. Powstała z połączenia embriologii porównawczej i genetyki ewolucyjnej.

  Dzień Darwina, ang. Darwin Day - święto obchodzone w wielu krajach mające na celu popularyzację teorii ewolucji na drodze doboru naturalnego, stworzonej przez Karola Darwina. Obchodzone jest w rocznicę urodzin Darwina, 12 lutego. Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej powstał 1 stycznia 1952 roku, kiedy Wydział Matematyczno-Przyrodniczy podzielił się na dwa Wydziały: Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii i Wydział Biologii i Nauk o Ziemi. Przestał istnieć 1 października 2011 roku, kiedy to został podzielony na 2 nowe wydziały: Wydział Biologii i Biotechnologii oraz Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej.

  Muzeum Przyrodnicze w Krakowie i Aquarium – zlikwidowane, działające w latach 2008-2012 prywatne akwarium z siedzibą w Krakowie przy ul. św. Sebastiana 9, w budynku Muzeum Przyrodniczego. Aquarium zajmowało jedynie pomieszczenia Muzeum, nigdy nie działało w jego imieniu. Muzeum Przyrodnicze Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN jest aktualnie otwarte dla zwiedzających. Muzeum Przyrodnicze w Krakowie i Aquarium – zlikwidowane, działające w latach 2008-2012 prywatne akwarium z siedzibą w Krakowie przy ul. św. Sebastiana 9, w budynku Muzeum Przyrodniczego Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN. Aquarium zajmowało jedynie pomieszczenia Muzeum, nigdy nie działało w jego imieniu. Muzeum Przyrodniczego ISEZ PAN jest aktualnie otwarte dla zwiedzających.

  Memetyka (ang. memetics) – teoria dotycząca ewolucji kulturowej zakładająca, że, jak w ewolucji biologicznej, jednostką doboru jest gen, tak w ewolucji kulturowej jednostką doboru jest mem, czyli najmniejsza jednostka informacji kulturowej. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska - jeden z 17 wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, utworzony w 2012 r. po likwidacji Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Początkowo nauki biologiczne wchodziły w skład Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego utworzonego w 1945 w chwili rozpoczęcia działalności uniwersytetu. Jednym z organizatorów oraz pierwszym dziekanem Wydziału był prof. dr Jan Prüffer. W 1951 z Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego wyodrębnił się nowy Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, w którym działały dwa instytuty - biologii oraz geografii. W wyniku likwidacji wydziału w 2012 roku powstał Wydział Biologii i Ochrony Środowiska funkcjonujący w obecnym kształcie.

  Wydział Nauk o Ziemi - jeden z 17 wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, utworzony w 2012 r. po likwidacji Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Początkowo nauki geograficzne wchodziły w skład Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego utworzonego w 1945 w chwili rozpoczęcia działalności uniwersytetu. Jednym z organizatorów oraz pierwszym dziekanem Wydziału był prof. dr Jan Prüffer. W 1951 z Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego wyodrębnił się nowy Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, w którym działały dwa instytuty - biologii oraz geografii. W wyniku likwidacji wydziału w 2012 roku powstał Wydział Nauk o Ziemi funkcjonujący w obecnym kształcie.

  Muzeum Krajoznawcze Obwodu Irkuckiego (ros. Иркутский областной краеведческий музей) – muzeum w Irkucku, najstarsze na Syberii, jedno z najstarszych w Rosji, będące publiczną placówką kultury obwodu irkuckiego. Muzeum składa się z sześciu wydziałów badawczych: wydziału historii, wydziału przyrody, wydziału wystaw, wydziału funduszy, wydziału metodyczno-informacyjnego i biblioteki. Muzeum organizuje wystawy i ekspozycje, z rocznym udziałem do 300 tysięcy osób.

  Brakujące ogniwo – określenie pochodzące od samego Charlesa Darwina, twórcy teorii ewolucji, używane jako nazwa hipotetycznych form o cechach pośrednich pomiędzy współczesnymi organizmami, które powinny występować wśród skamielin, jeśli proces ewolucji zachodził w rzeczywistości. Konieczność istnienia brakujących ogniw niepokoiła Darwina i wynikała z niekompletności zapisu kopalnego. Ślady wielu prehistorycznych organizmów nie dotrwały do czasów współczesnych albo jeszcze nikt ich nie odszukał. Proces fosylizacji jest zjawiskiem przypadkowym i niektóre istoty żywe niezwykle rzadko mu ulegają, co powoduje, że znana nauce historia procesu ewolucji na Ziemi jest niepełna. Karol Robert Darwin (ang. Charles Robert Darwin; ur. 12 lutego 1809 w Shrewsbury, zm. 19 kwietnia 1882 w Downe) – angielski przyrodnik, twórca teorii ewolucji, zgodnie z którą wszystkie gatunki pochodzą od wcześniejszych form, autor publikacji, w których przedstawił argumenty na poparcie swej tezy. Darwin uważał, że rozgałęziony schemat ewolucji wynika z procesu, który nazwał doborem naturalnym. Prawdziwość teorii ewolucji została zaakceptowana przez wielu naukowców przyrodników i dużą część społeczeństwa już za życia Darwina; jednak dopiero po pojawieniu się współczesnej syntezy ewolucji (którą opracowano w okresie od początku lat 30. do końca lat 50. XX wieku) naukowcy powszechnie zgodzili się, że dobór naturalny jest podstawowym mechanizmem ewolucji, a sam proces ciągłych zmian, z których wyłaniają się nowe jakości, niezaprzeczalnym faktem. W swojej zmodyfikowanej formie odkrycia naukowe Darwina są teorią unifikującą nauki o życiu i wyjaśniającą różnorodność biologiczną.

  Dodano: 16.03.2009. 17:37  


  Najnowsze