• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja Hydromikrobiologiczna w Gdyni i Gdańsku

  31.05.2010. 03:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Specjaliści z Polski i zagranicy wezmą udział w VI Ogólnopolskiej Konferencji Hydromikrobiologicznej, która odbędzie się w dniach 6-10 czerwca w Gdyni i Gdańsku. Spotkanie pod hasłem: "Mikroorganizmy w środowisku - od Ekologii do Technologii" organizuje Katedra Technologii Wody i Ścieków Politechniki Gdańskiej oraz Zakład Biologii i Ekologii Morza Uniwersytetu Gdańskiego w Gdyni.

  "W Polsce dobrze rozwija się mikrobiologia wód lądowych. Z mikrobiologią mórz jest gorzej. Za granicą tendencja jest odwrotna. Zaprosiliśmy więc gości z innych krajów, doświadczonych w badaniu mikroorganizmów morskich" - wyjaśnia prof. UG dr hab. Hanna Mazur-Marzec, przewodnicząca komitetu organizacyjnego konferencji.

  Organizatorzy chcą się podzielić swoimi doświadczeniami i wpłynąć na większą integrację ośrodków naukowych, badających bioróżnorodność, rolę mikroorganizmów znajdujących się w wodzie i ich zastosowanie w inżynierii środowiska.

  Najważniejsze tematy poruszane podczas konferencji to: ekologia mikroorganizmów wodnych, mikrobiologia morza, różnorodność mikroorganizmów w środowiskach wodnych, nowoczesne metody i narzędzia mikrobiologii wód, mikrobiologia w inżynierii środowiskowej.

  Swój udział potwierdzili już: prof. dr Allan Cembella z Alfred Wegener Institute z Bremerhaven (Niemcy), prof. dr hab. inż. Peter Huck z Department of Civil and Environmental Engineering z University of Waterloo (Kanada), prof. Wolfgang E. Krumbein z BIOGEMY (Berlin).

  Polscy specjaliści przyjadą m.in. z Gliwic, Sopotu, Warszawy, Gdańska, Gdyni i Poznania.

  PAP - Nauka w Polsce, Małgorzata Nowak

  agt/ kap/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Anna Jadwiga Podhajska (z domu Wiśniewska, ur. 17 kwietnia 1938 w Gdyni, zm. 5 lutego 2006 w Gdańsku) - lekarz, profesor biotechnologii, specjalistka w dziedzinie mikrobiologii, biologii molekularnej i inżynierii genetycznej. Nauczyciel akademicki, ekspert w dziedzinie biotechnologii i animatorka życia naukowego Pomorza. Współzałożycielka Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Medycznej w Gdańsku (MWB UG-AMG) oraz założycielka Centrum Transferu Technologii w ramach Pomorskiego Parku Technologicznego w Gdyni. Hydrobiologia (biologia środowiska wodnego, w węższym rozumieniu ekologia wód) – nauka o życiu organizmów w środowisku wodnym. Hydrobiologia w szczególności zajmuje się organizmami, których wielkość pozwala badać je makroskopowo (tzn. "gołym okiem", bez pomocy przyrządów optycznych) lub przynajmniej pod mikroskopem świetlnym. W przypadku badań taksonomicznych czy metabolicznych mikroorganizmów mamy do czynienia bardziej z mikrobiologią niż hydrobiologią. Niemniej mikrobiologia środowiskowa i mikrobiologia wód (i ścieków), zwłaszcza ekologia mikroorganizmów, może być zaliczana do hydrobiologii. Hydromikrobiologia, mikrobiologia wód – nauka zajmująca się badaniem mikroorganizmów występujących w wodach. Obejmuje m.in. wirusologię, bakteriologię i mikologię. Istotną gałęzią mikrobiologii wód jest mikrobiologia sanitarna.

  Królewska Dolina (kaszb. Królewskô Dolëzna, dawniej: niem. Königsthal) – małe osiedle w Gdańsku, znajdujące się na obszarze dzielnicy Wrzeszcz, na południowowschodnim krańcu "Jaśkowego Lasu". W dawnym budynku zakładu niewidomych (z okresu wolnego miasta) znajduje się katedra Mikrobiologii Akademii Medycznej. Mikrobiologia lekarska - dyscyplina mikrobiologii specjalizująca się w oznaczaniu mikroorganizmów, a także określaniu ich specyfiki (głównie lekooporności) i najskuteczniejszych metod leczenia. Mikrobiologia lekarska stanowi podstawy diagnostyki i leczenia wszystkich chorób zakaźnych.

  Gdański Areopag – cykl dyskusji, konferencji, seminariów i koncertów, organizowanych w Gdańsku w latach od 2008 do 2012 przez Forum Dialogu Gdański Areopag, Duszpasterstwo Dziennikarzy oraz Duszpasterstwo Środowisk Twórczych, podczas których poruszane były tematy etyczne i religijne. Spotkaniom towarzyszyły wystawy, prezentacje oraz akcje charytatywne. Marek Gabriel Niemiałtowski (ur. 29 marca 1945, zm. 15 czerwca 2014 w Warszawie) – polski lekarz weterynarii, specjalista w zakresie immunologii i mikrobiologii, prof. dr hab. nauk weterynaryjnych, przewodniczący Komitetu Mikrobiologii Polskiej Akademii Nauk (PAN).

  Areszt Śledczy Gdańsk, tzw. "Kurkowa" – zakład penitencjarny w Gdańsku przy ul. Kurkowej 12, przeznaczony dla mężczyzn i kobiet tymczasowo aresztowanych, pozostających w dyspozycji przede wszystkim organów śledczych Gdańska, Gdyni i Sopotu. Ralstonia metallidurans (CH34) - znane też pod nazwami Ralstonia eutropha i Alcaligenes eutrophus to bakterie Gram-ujemne pałeczkowate, mogące żyć i rozwijać się w roztworach silnie metalicznych (toksycznych dla większości mikroorganizmów). Badania australijskich uczonych, dowiodły doświadczalnie, iż bakterie te odgrywają kluczową rolę w formowaniu się samorodków złota wprost z roztworu wodnego. Obecnie, dzięki zdolnościom bakterii, opracowywane są metody szybkiego pozyskiwania złota z wód kopalnianych.

  Gdański Park Naukowo-Technologiczny im. prof. Hilarego Koprowskiego – park technologiczny powstały w 2006 r. Założycielem i właścicielem GPN-T jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. GPN- To ośrodek badawczy, mieszczący się w centrum Gdańska, współpracujący z Samorządem Województwa Pomorskiego, miastem Gdańsk oraz Politechniką Gdańską i Gdańskim Uniwersytetem Medycznym.

  Katedra Chemii Nieorganicznej Politechniki Gdańskiej – jedna z 13 katedr Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej usytuowana w budynku "Chemia A". Katedra kształci w zakresie chemii nieorganicznej, chemii kwantowej i teoretycznej, chemii bionieorganicznej, chemii ciała stałego i krystalografii (dawniej: dyfrakcyjne metody badań strukturalnych). Kierownikiem Katedry jest obecnie prof. dr hab. inż. Barbara Becker.

  Bakterie (łac. bacteria, od gr. bakterion – pałeczka) – grupa mikroorganizmów, stanowiących osobne królestwo. Są to jednokomórkowce lub zespoły komórek o budowie prokariotycznej. Badaniem bakterii zajmuje się bakteriologia, gałąź mikrobiologii. Ogród Roślin Leczniczych przy Katedrze i Zakładzie Farmakognozji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jest placówką naukową i wchodzi w skład Katedry i Zakładu Farmakognozji. Jego kierownikiem jest dr hab. n. farm. Mirosława Krauze-Baranowska, prof. nadzw.. Ogród powstał po wojnie, oficjalnie został oddany do użytku w 1948.

  Portowa Straż Pożarna „FLORIAN” – jednostka ochrony przeciwpożarowej zajmująca się ochroną Portu Gdańsk, przyległych dzielnic miasta Gdańsk oraz bezpieczeństwem i ekologią wód portowych i Zatoki Gdańskiej. Została utworzona w 1991 na bazie powstałej w 1947 roku Portowej Straży Pożarnej.

  Dodano: 31.05.2010. 03:18  


  Najnowsze