• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja internetowa przygotowująca propozycję pilotażowego partnerstwa europejskiego w zakresie aktywnego i zdrowego starzenia się, Bruksela,

  25.11.2010. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 26 listopada 2010 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się konferencja internetowa przygotowująca propozycję pilotażowego partnerstwa europejskiego w zakresie aktywnego i zdrowego starzenia się.

  Partnerstwo ogłoszone w ramach flagowej inicjatywy UE "Unia Innowacji", części strategii Europa 2020, ma na celu umożliwienie obywatelom żyć dłużej aktywnie, niezależnie i w dobrym zdrowiu poprzez zwiększenie średniej długości życia w zdrowiu.

  Pilotażowe partnerstwo oprze się na zintegrowanych, prowadzonych przez interesariuszy, zorientowanych na obywatela i napędzanych innowacjami inicjatywach. Wydarzenie stwarza pierwszą okazję przedstawicielom interesariuszy do omówienia swoich pomysłów i konkretnych działań na rzecz partnerstwa.

  Europa 2020 to unijna strategia rozwoju na nadchodzącą dekadę. W zmieniającym się świecie Komisja chciałaby, aby UE stała się inteligentną, zrównoważoną i globalną gospodarką. Wyznaczono pięć celów w zakresie zatrudnienia, innowacji, edukacji, inkluzji społecznej oraz klimatu/energii. Każde państwo członkowskie przyjmie własne cele krajowe w każdym z tych obszarów. Strategia będzie wspierana przez konkretne inicjatywy na szczeblach unijnym i krajowych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Dodano: 25.11.2010. 16:37  


  Najnowsze