• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • KONFERENCJA IT-MEDICA Polska W PIGUŁCE

  14.08.2008. 12:31
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Servis.pl jest patronem medialnym   konferencja o charakterze popularyzacyjno-promocyjnym
   ... dla lekarzy, menedżerów, pełnomocników jakości, radiologów, informatyków dużych, średnich i małych ośrodków zdrowia
   impreza nie tylko o charakterze naukowo-poznawczym
   ... Firmy-dostawcy rozwiązań będą tu mieli ważne, nawet najważniejsze miejsce. Jest to związane zarówno z formułą finansowania przedsięwzięcia, jego skalą, jak i sposobem przygotowania prezentacji, ekspozycji oraz wystąpień
   poświęcona kilku tematom (równoległe bloki tematyczne)
   ... jest to uzasadnione ze względu na aktualną ważność dla środowiska medycznego w Polsce kilku zakresów tematycznych


  MIEJSCE i TERMIN KONFERECJI

  10 września 2008 (środa), godziny 9.30- 17.00,
  Centrum Dydaktyczno-Kongresowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie

  ZAKRES TEMATYCZNY

  I. IT w diagnostyce i radiologii
  II. Zarządzanie oraz zarządzanie jakością w opiece zdrowotnej
  III. BI i controlling w opiece zdrowotnej
  IV. Promocja i PR dla zakładu opieki zdrowotnej
  V. Fundusze europejskie dla opieki zdrowotnej

  DZIEDZINY/BRANŻE SPONOSRÓW

  systemy informatyczne dla opieki zdrowotnej
  radiologia i diagnostyka obrazowa
  outsourcing " różne usługi
  zarządzanie jakością (wdrażanie i certyfikacja)
  inne...

  UDZIAŁ UCZESTNIKÓW

  po zarejestrowaniu na www.IT-MEDICA.pl - wstęp bezpłatny

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Lotnicze Pogotowie Ratunkowe – służba ratownictwa medycznego, wykonująca w polskim systemie opieki zdrowotnej zadania z zakresu lotniczego transportu ratowniczego i sanitarnego. Pogotowie powstało w 2000 roku jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej podległy Ministrowi Zdrowia. Dyrektorem LPR jest dr n. med. Robert Gałązkowski. Poliklinika – zakład opieki zdrowotnej, udzielający porad lekarskich ogólnych i specjalistycznych, mający jednocześnie zadania naukowo-dydaktyczne. Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – państwowa jednostka organizacyjna działająca na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Fundusz wypełnia w polskim systemie opieki zdrowotnej funkcję płatnika: ze środków pochodzących z obowiązkowych składek ubezpieczenia zdrowotnego, NFZ finansuje świadczenia zdrowotne udzielane ubezpieczonym i refunduje leki.

  Sanitariusz/sanitariuszka – pracownik opieki zdrowotnej wykonujący podstawowe, niezastrzeżone dla innych zawodów medycznych czynności w zakładach opieki zdrowotnej. Sanitariusz (w odniesieniu do kobiet stosuje się formę sanitariuszka) – pracownik opieki zdrowotnej wykonujący podstawowe, niezastrzeżone dla innych zawodów medycznych czynności w zakładach opieki zdrowotnej.

  Podstawowa opieka zdrowotna (POZ, lekarz pierwszego kontaktu) - to nazwa zasadniczego elementu opieki zdrowotnej w Polsce. System opieki zdrowotnej w Polsce – zespół osób i instytucji mający za zadanie zapewnić opiekę zdrowotną ludności. Polski system opieki zdrowotnej oparty jest na modelu ubezpieczeniowym.

  Opieka zdrowotna – ogół środków mających na celu zapobieganie i leczenie chorób. Realizowana jest za pomocą systemu opieki zdrowotnej.

  Dodano: 14.08.2008. 12:31  


  Najnowsze