• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja końcowa projektu Media i obywatelstwo - międzynarodowa kultura telewizyjna nadaje nowy kształt tożsamościom politycznym w Unii Europe

  21.03.2011. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Konferencja końcowa projektu "Media i obywatelstwo - międzynarodowa kultura telewizyjna nadaje nowy kształt tożsamościom politycznym w Unii Europejskiej" odbędzie się dnia 24 marca 2011 roku w Brukseli w Belgii.

  Obywatelstwo w UE nie stanowi prostego zagadnienia. Wszyscy obywatele UE są formalnie obywatelami państw narodowych, jednak wielu obywateli posiada rodziny poza Unią i posługuje się językami spoza jej terenu. Mieszkańcy UE posługujący się językiem arabskim posiadają dostęp do ponad 300 kanałów telewizyjnych. Jakie oglądają programy? Jak pod ich wpływem postrzegają swoją rolę w Europie?

  Celem konferencji jest zapewnienie doradztwa w dziedzinie regulacji środków masowego przekazu oraz badań obywateli - na podstawie sposobu postrzegania obywatelstwa przez osoby arabskojęzyczne w świetle przyjętych przez nie kultur narodowych i wykorzystania przez nie mediów.

  W finansowanym w ramach Siódmego Programu Ramowego (7PR) projekcie wzięli udział przedstawiciele holenderskiego Uniwersytetu w Utrechcie, niemieckiego Universität Bielefeld, Londyńskiej Szkoły Ekonomii i Politologii w Wielkiej Brytanii, szwedzkiego Örebro Universitet oraz francuskiego Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Obywatelstwo Unii Europejskiej – więź prawna łącząca osobę fizyczną z Unią Europejską oraz dającą tej osobie określone prawa i nakładającą na nią określone obowiązki. Obywatelstwo jest zapisane w artykule 9 Traktatu o Unii Europejskiej, zgodnie z którym obywatelem Unii jest każda osoba mająca obywatelstwo Państwa Członkowskiego. Obywatelstwo ma charakter dodatkowy w stosunku do obywatelstwa krajowego i nie zastępuje go.

  Obywatelstwo Unii Europejskiej – więź prawna łącząca osobę fizyczną z Unią Europejską oraz dającą tej osobie określone prawa i nakładającą na nią określone obowiązki. Obywatelstwo jest zapisane w artykule 9 Traktatu o Unii Europejskiej, zgodnie z którym obywatelem Unii jest każda osoba mająca obywatelstwo Państwa Członkowskiego. Obywatelstwo ma charakter dodatkowy w stosunku do obywatelstwa krajowego i nie zastępuje go.

  Polityka społeczna Unii Europejskiej (ang. Social Policy) – polityka, której głównym celem jest wyrównywanie i polepszanie warunków życia i pracy obywateli Unii Europejskiej.

  Dowód osobisty – dokument stwierdzający tożsamość osoby i poświadczający obywatelstwo. W wielu państwach, w tym w Polsce, jego posiadanie jest obowiązkowe.

  Wyborca - osoba uprawniona do głosowania; prawo do głosowania (czynne prawo wyborcze) w wyborach organów przedstawicielskich jest na ogół uzależnione od posiadania obywatelstwa danego państwa. Prawo Unii Europejskiej dopuszcza głosowanie obywateli państw członkowskich w wyborach posłów (deputowanych) do Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach municypalnych.

  Zdrowie-UE – oficjalny portal Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Konsumentów Unii Europejskiej umożliwiający dostęp do informacji dotyczących zdrowia obywateli Unii Europejskiej.

  Nepalczycy (dewanagari नेपाली Nepali) – nazwa obywateli państwa Nepal w języku polskim – odpowiednio są nimi każdy Nepalczyk i Nepalka, a także określenie ludności posługującej się językiem nepalskim zamieszkującej, poza Nepalem, Indie i Bhutan, oraz inne kraje, niezależnie od posiadanego obywatelstwa. W indyjskim stanie Sikkim ludność nepalskojęzyczna liczy 339 tys. i stanowi ponad połowę mieszkańców stanu; w Bengalu Zachodnim jest 1023000 osób mówiących po nepalsku, a w Assamie 565000. Nepalskojęzyczna ludność, wyznająca hinduizm, przeważa również na południu Bhutanu i są obywatelami tego kraju.

  Dodano: 21.03.2011. 16:26  


  Najnowsze