• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja Międzynarodowej Akademii Astronautycznej nt. obrony planetarnej, Bukareszt, Rumunia

  09.02.2011. 17:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 9 - 12 maja 2011 r. w Bukareszcie, Rumunia, odbędzie się konferencja Międzynarodowej Akademii Astronautycznej nt. obrony planetarnej.

  Od rozpoczęcia prac na początku lat 90. XX w. poczynione zostały znaczące postępy w badaniach nad obroną planetarną. Ta dziedzina badań często wiąże się z obserwacją obiektów kosmicznych przecinających orbitę Ziemi, które stwarzają potencjalne zagrożenie dla planety.

  Rozmiar tych obiektów może wahać się od zaledwie kilku centymetrów do wielu kilometrów. W razie wejścia w atmosferę Ziemi tych pierwszych, ulegają one spaleniu nie powodując szkód. Jeżeli chodzi o te drugie, to uważa się, że w przeszłości wyrządziły one już ogromne zniszczenia.

  Temat konferencji brzmi "Od zagrożenia do działania". Wśród zaplanowanych tematów znalazły się następujące kwestie:
  - Obiekty potencjalnie niebezpieczne - ostatnie postępy;
  - Zasoby i plany w zakresie odkrywania i śledzenia;
  - Wpływy, konsekwencje i edukacja;
  - Planowanie misji i technologie;
  - Planowanie kampanii;
  - Ramy prawne, strategiczne i polityczne obrony planetarnej;
  - Dalszy rozwój obrony planetarnej.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)

  Potencjalnie niebezpieczne asteroidy (ang.: Potentially Hazardous Asteroid, w skrócie: PHA) – planetoidy poruszające się wokół Słońca po orbitach przecinających orbitę Ziemi lub znajdujących się w jej pobliżu. Z powodu możliwych zbliżeń do Ziemi, mogą one zderzyć się z nią, czego skutkiem mogą być wielkie zniszczenia na powierzchni Ziemi, a nawet zmiany klimatyczne. W przeszłości Ziemia niejednokrotnie zderzała się z obiektami różnej wielkości, czego świadectwem są kratery uderzeniowe na jej powierzchni (lub pod nią, w przypadku części starszych). Potencjalnie niebezpieczne planetoidy zalicza się do większej klasy potencjalnie niebezpiecznych obiektów.

  Potencjalnie niebezpieczne asteroidy (ang.: Potentially Hazardous Asteroid, w skrócie: PHA) – planetoidy poruszające się wokół Słońca po orbitach przecinających orbitę Ziemi lub znajdujących się w jej pobliżu. Z powodu możliwych zbliżeń do Ziemi, mogą one zderzyć się z nią, czego skutkiem mogą być wielkie zniszczenia na powierzchni Ziemi, a nawet zmiany klimatyczne. W przeszłości Ziemia niejednokrotnie zderzała się z obiektami różnej wielkości, czego świadectwem są kratery uderzeniowe na jej powierzchni (lub pod nią, w przypadku części starszych). Potencjalnie niebezpieczne planetoidy zalicza się do większej klasy potencjalnie niebezpiecznych obiektów.

  Plan Obrony Cywilnej (Plan OC) - jeden z podstawowych dokumentów z zakresu obrony cywilnej w Polsce, opracowywany w celu ustalenia i przygotowania przedsięwzięć organizacyjnych i rzeczowych obrony cywilnej na okres zewnętrznego zagrożenia państwa i wojny. Plany OC sporządzane są przez organy administracji rządowej i samorządowej, jednostki organizacyjne, instytucje oraz podmioty gospodarcze, na których ciąży obowiązek przygotowania i realizacji zadań obrony cywilnej.

  Potencjalnie niebezpieczne obiekty (PHO, ang. Potentially Hazardous Objects) – ciała niebieskie poruszające się wokół Słońca po orbitach przecinających orbitę Ziemi lub znajdujących się w jej pobliżu. Z powodu możliwych zbliżeń do Ziemi, mogą one zderzyć się z nią, czego skutkiem mogą być wielkie zniszczenia na powierzchni Ziemi, a nawet zmiany klimatyczne. Mianem potencjalnie niebezpiecznego obiektu określa się kometę lub planetoidę mającą co najmniej 150 metrów średnicy, mogącą zbliżać się do orbity Ziemi na odległość nie większą niż 7,48 milionów kilometrów.

  Siły obrony terytorialnej – są to jednostki (pododdziały, formacje) podporządkowane okręgom wojskowym i wojewódzkim sztabom wojskowym, przeznaczone do prowadzenia działań bojowych i wykonywania innych zadań specjalistycznych w systemie obrony terytorialnej. W skład sił obrony terytorialnej wchodzą: wybrane jednostki wojsk obrony wewnętrznej oraz jednostki obrony terytorialnej, wojsk inżynieryjnych (pontonowe, mostowe), inżynieryjno-budowlane, wojsk kolejowo-drogowych, szkolne i medyczno-sanitarne, a także pododdziały ochrony obiektów, regulacji ruchu, komend garnizonów i rejonów przeładunkowych, jak również formacje samoobrony zakładów pracy resortu obrony narodowej i obiektów garnizonowych.

  2014 HQ124 – duża planetoida z grupy Atena, należąca do obiektów bliskich Ziemi i potencjalnie niebezpiecznych obiektów. Planetoida ma około 325 metrów średnicy, została odkryta 23 kwietnia 2014 w ramach programu NEOWISE. 8 czerwca 2014 znalazła się blisko Ziemi, w odległości niewiele większej niż trzykrotna odległość Księżyca od Ziemi.

  Wojska obrony terytorialnej – część sił zbrojnych przeznaczona do prowadzenia działań taktycznych na obszarze kraju. Stanowiły je jednostki ogólnego przeznaczenia oraz ochrony i obrony obiektów formowane i wykorzystywane do samodzielnego prowadzenia walki, wsparcia działań wojsk operacyjnych oraz działań humanitarnych.

  Dodano: 09.02.2011. 17:26  


  Najnowsze