• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja na temat elektroniki, telekomunikacji i komputerów, Lizbona, Portugalia

  27.09.2011. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 24-25 listopada 2011 r. w Lizbonie odbędzie się "Konferencja na temat elektroniki, telekomunikacji i komputerów".

  Konferencja ma być platformą do rozpowszechniania i omawiania aktualnych osiągnięć inżynieryjnych, a także zapoznania się z najnowszymi wynalazkami, praktykami i przyszłymi tendencjami w sektorze elektroniki, telekomunikacji i komputerów.

  W programie konferencji znalazły się sesje z zaproszonymi prelegentami oraz sesje panelowe z prezentacjami ustnymi, posterowymi i demonstracyjnymi.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Wydział Elektroniki i Telekomunikacji – jeden z dziesięciu wydziałów Politechniki Poznańskiej, rozpoczął działalność 1 października 2006 roku, korzystając z zasobów materialnych i doświadczenia pracowników Instytutu Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej, utworzonego w roku 1974, który w okresie ponad 30 lat swego istnienia stał się jedną z najwyżej cenionych instytucji badawczych i edukacyjnych w Polsce. Siedzibą wydziału jest własny budynek przy ulicy Polanka 3 (poza kampusem Warta), natomiast dziekant działa w budynku Wydziału Elektrycznego przy ulicy Piotrowo 3a. Józef Wiesław Modelski (ur. 25 marca 1949 w Kawnicach) – polski inżynier elektronik, profesor nauk technicznych, wykładowca akademicki Politechniki Warszawskiej, dyrektor Instytutu Radioelektroniki PW, członek Fellow IEEE, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, przewodniczący Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN. Photonics Letters of Poland – internetowy kwartalnik naukowo-techniczny wydawany przez Polskie Stowarzyszenie Fotoniczne we współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Optoelektroników. Czasopismo, jako organ PSP, współdziała z Komitetem Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk, Polskim Komitetem Optoelektroniki Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Sekcją Optyki Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Polską Sekcją IEEE.

  Polskie Stowarzyszenie Fotoniczne (Photonics Society of Poland, PSP) - polska organizacja zrzeszająca naukowców, przedsiębiorców, administratorów nauki oraz studentów i doktorantów związanych z fotoniką i optoelektroniką. Celem stowarzyszenia jest upowszechnianie, fotoniki, rozwijanie więzi pomiędzy fizykami i inżynierami, naukowcami i praktykami pracującymi w tej dziedzinie, integracja i reprezentacja krajowego środowiska nauki i techniki. Powstało w dniu 18.10.2007 z przekształcenia Polskiej Sekcji SPIE działającej od 1988 roku. Współpracuje z pokrewnymi organizacjami zawodowymi: Sekcją Optyki Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Polskim Komitetem Optoelektroniki Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Sekcją Optoelektroniki Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk, Polską Sekcją IEEE oraz SPIE. Współdziała przy organizacji w kraju konferencji naukowych i przemysłowych z dziedziny optoelektroniki i fotoniki. PSP zrzesza ponad 300 członków w kraju i zagranicą. Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) - powstała w 1992 roku i działa na podstawie ustawy o izbach gospodarczych. Izba jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000200670. Izba jest organizacją typu not-profit zrzeszającą grupę podmiotów gospodarczych zajmujących się produkcją, handlem, usługami lub pracami naukowo-badawczymi w zakresie lub na rzecz elektroniki i telekomunikacji, a także w zakresie usług radiofonii i telewizji. Izba jest członkiem EICTA i Krajowej Izby Gospodarczej oraz członkiem-obserwatorem ORGALIME jako członek federacji "Federation of the Economic Chambers of the Electromechanical Industries". Izba świadczy różnego rodzaju usługi zarówno firmom członkowskim jak i pozostałym podmiotom gospodarczym.

  Tyco Thermal Controls jest przedsiębiorstwem należącym do Tyco International Ltd., korporacji oferującej wyroby od elektroniki, telekomunikacji i kontroli procesów przemysłowych po ochronę zdrowia, zabezpieczenia przeciwpożarowe i systemy bezpieczeństwa. Produkuje systemy grzewcze (oparte na przewodach grzejnych) oraz systemy detekcji i lokalizacji wycieków dla przemysłu, budownictwa, telekomunikacji, medycyny i innych sektorów OEM. Łącząc działalność i doświadczenia firm Raychem, Isopad, Pyrotenax, Tracer, Hew-Therm i Digitrace. Stanisław Kielan (ur. 3 listopada 1915 w Warszawie, zm. 10 października 1975 tamże) – polski inżynier elektronik, nauczyciel akademicki, członek Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, dyrektor Instytutu Maszyn Matematycznych w Warszawie (1966–1971), profesor nadzwyczajny i rektor Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Bydgoszczy (1971–1974).

  Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji (WIEiT) – jeden z 16 wydziałów Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, powstały w wyniku podziału Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki w 2012 roku. ANOPS (skrót od Analizator Okresowych Przebiegów Szumowych) – seria polskich komputerów przeznaczonych do wspomagania badań z dziedziny biomedycyny, konstruowanych na Wydziale Elektroniki w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Informatyki Politechniki Warszawskiej (obecnie Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych), współpracowano przy tym z Akademią Medyczną w Warszawie. Kierownikiem zespołu konstruującego te urządzenia był prof. Konrad Fiałkowski.

  Dywidenda cyfrowa (ang. Digital Dividend) - zasoby częstotliwości zwolnione wraz z zakończeniem nadawania sygnału telewizji analogowej. Europejska Konferencja Administracji Poczty i Telekomunikacji określa te zasoby jako częstotliwości wewnątrz pasm VHF (III zakres TV: 174-230 MHz) i UHF (IV i V zakres TV: 470-862 MHz).

  Unitra-OBREP (Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elektroniki Próżniowej) – ośrodek badawczo-rozwojowy wydzielony na początku lat 70. XX wieku z Przemysłowego Instytutu Elektroniki.

  Bohdan Waldemar Mroziewicz (ur. 6 września 1933 w Piastowie) — profesor elektroniki w specjalności optoelektronika, twórca pierwszej polskiej diody LED oraz pierwszego polskiego lasera półprzewodnikowego, członek korespondent Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Pełni funkcję członka prezydium Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN. Obecnie pracuje w Instytucie Technologii Elektronowej. Instytut Informatyki i Elektroniki (IIE) Uniwersytetu Zielonogórskiego – jednostka dydaktyczno-naukowa w składzie Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dzieli się na 3 zakłady i pracownię. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z inżynierią komputerową w jej różnych aspektach, systemami informacyjnymi i urządzeniami elektronicznymi.

  Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty (URTiP) – w latach 2002-2006 urząd administracji rządowej, obsługujący Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty. URTiP zastąpił działający wcześniej Urząd Regulacji Telekomunikacji. Istituto Italiano del Marchio di Qualità (IMQ) – włoski instytut naukowo-badawczy powołany w 1951 roku z inicjatywy głównych krajowych instytucji naukowych i technicznych m.in. Włoskiego Komitetu Elektrotechnicznego, Włoskiej Federacja Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki, Informatyki i Telekomunikacji, Krajowej Agencji Energii Elektrycznej ENEL i Krajowego Stowarzyszenia Przemysłu elektrycznego i elektronicznego ANIE. Siedziba główna znajduje się w Mediolanie.

  Daniel Józef Bem (ur. 28 sierpnia 1933 w Skierniewicach) – naukowiec, inżynier telekomunikacji specjalizujący się w zakresie radiokomunikacji, sieci komputerowych i systemów telekomunikacyjnych, profesor, nauczyciel akademicki w Politechnice Wrocławskiej, były prorektor tej uczelni i dziekan Wydziału Elektroniki, dyrektor Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, wiceprezes oddziału wrocławskiego PAN.

  Dodano: 27.09.2011. 16:26  


  Najnowsze