• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja na temat gospodarki zasobami wodnymi, Moskwa

  17.02.2012. 17:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 4-5 czerwca w stolicy Rosji, Moskwie, odbędzie się międzynarodowa konferencja na temat gospodarki zasobami wodnymi w warunkach skrajnych.

  Celem konferencji jest wzmocnienie współpracy między specjalistami oraz wymiana wiedzy w tej dziedzinie. Specjaliści zaprezentują wyniki najnowszych badań oraz omówią tendencje rozwoju polityki gospodarki zasobami. Oprócz tego, przedstawiciele Światowej Organizacji Meteorologicznej przedstawią koncepcję zintegrowanego zarządzania powodziowego.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  System Okresowych Ocen Pracowników w skrócie SOOP – zbiór zharmonizowanych i wzajemnie powiązanych elementów, mający zapewnić zwiększenie efektywności bieżącego i strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi warunkujący lepsze i sprawniejsze osiąganie zadań i celów organizacji. Jest systemowym narzędziem, znajdującym się w centrum systemu zarządzania zasobami ludzkimi. Rekrutacja – element procesu zarządzania zasobami ludzkimi, sformalizowany proces naboru osób do organizacji, np. do pracy na wakujące stanowisko lub na studia. Claus Møller (Claus Möller) (ur. 12 lipca 1942 w Sønderborg) – duński ekspert i konsultant w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi, założyciel i główny teoretyk Time Manager International (TMI). Autor licznych publikacji na temat zarządzania, usług, relacji, jakości produktywności i zarządzania czasem, które uzyskały tytuły bestsellerów, tłumaczone były na blisko 20 języków i sprzedały się wielomilionowych nakładach.

  Model Michigan (tzw. matching model)– jeden z modeli zarządzania zasobami ludzkimi, koncepcja opracowana na Uniwersytecie Michigan w USA. Ministerstwo Gospodarki – ministerstwo kierujące działem gospodarka. Do 2005 kierowało dodatkowo działami praca i rozwój regionalny, powstało wówczas z połączenia ministerstw gospodarki, pracy i polityki socjalnej, współpracy z zagranicą. Od 31 października 2005 Ministerstwo zostało podzielone na resorty: Gospodarki, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Do 2007 ministerstwo kierowało także działem turystyka, który 23 lipca został przekazany do Ministerstwa Sportu.

  HR-owiec – potoczna nazwa pracownika działu HR (od ang. human resources, HR). Pracownicy ci zajmują się w firmie sprawami z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Do ich obowiązków należy głównie rekrutacja i selekcja kandydatów oraz organizacja szkoleń. Inne zadania, z którymi specjaliści ds HR mają do czynienia to rozwój pracowników i sprawy kadrowe, oceny pracownicze (audyt personalny), tworzenie programów stażowych i menedżerskich oraz prowadzenie szkoleń. Praca HR-owca ma na celu również budowę wizerunku pracodawcy. Adaptacja pracownika - element w procesie zarządzania zasobami ludzkimi, która następuje po etapie selekcji (doboru). Jest to etap wprowadzania do zakładu pracy nowo zatrudnionej osoby, poprzez zapoznanie jej z organizacją i wdrożeniem do zadań zakładu, jak również z osobami, które w danej firmie pracują.

  Organy zarządzania gospodarką w PRL. Okres od wyzwolenia do czasu zmian ustrojowych, od form gospodarki nakazowo-rozdzielczej do gospodarki rynkowej, charakteryzował się poszukiwaniem form efektywnego organizacyjnego jak i ekonomicznego zarządzania gospodarką. Wielokrotnie reformowano organizację resortów jak i średniego szczebla zarządzania. Częstej zmianie ulegały nazw organów decyzyjnych. Akcja na rzecz Współpracy w zakresie Gospodarki (ang. Action for Co-operation in the Field of Economics, ACE) – akcja działająca od 1990 roku jako część programu PHARE w celu wspierania wymiany doświadczeń i zdobytej wiedzy pomiędzy naukowcami Unii Europejskiej i Europy Środkowowschodniej w dziedzinie ekonomii. ACE ma promować współpracę w zakresie projektów badawczych dotyczących gospodarki, np. modyfikacja i rozwój spółek, rynków, wspieranie zarządzania, reformę sektora finansowego itd.

  Dodano: 17.02.2012. 17:37  


  Najnowsze