• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja naukowa nt. chemii produktów naturalnych, biologii i medycyny, Acquafredda di Maratea, Włochy

  30.06.2010. 20:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 5-10 września 2010 r. w Acquafredda di Maratea, Włochy, odbędzie się konferencja naukowa nt. chemii produktów naturalnych, biologii i medycyny.

  Wydarzenie poświęcone będzie przede wszystkim wyjątkowym architekturom i biologicznej aktywności związanej z wieloma małymi, naturalnymi molekułami, które poszerzają granice różnych obszarów czerpiących inspirację z produktów naturalnych.

  Prelegenci przyjrzą się najnowszym osiągnięciom w izolowaniu biologicznie aktywnych produktów naturalnych, ich roli w biologii chemicznej i opracowywaniu nowych leków, jak również inspiracji, jaką wnoszą do rozwoju chemii syntetycznej. W programie przewidziano także problematykę innowacyjnych technologii, kontrolowania reakcji, postępów w katalizie asymetrycznej, organokatalizie, funkcjonalizacji wiązań między atomami węgla i wodoru, kaskadowych reakcjach i zastosowaniach w kontekście całkowitej syntezy produktów naturalnych oraz przedstawiających wartość medyczną małych molekuł.

  Integralną częścią konferencji będą popołudniowe sesje plakatowe, które stworzą okazję do prezentacji niepublikowanych prac oraz wymiany myśli w nieformalnej atmosferze.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Molecules – czasopismo naukowe zawierające artykuły dotyczące badań z dziedziny chemii organicznej (syntezy chemicznej) oraz chemii produktów naturalnych. Wydawane jest od 1996 roku przez międzynarodową organizację Molecular Diversity Preservation International (MDPI) w języku angielskim jako czasopismo o otwartym dostępie. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych powstał 1 października 2002 w wyniku połączenia dwóch instytucji: Biura Rejestracji Środków Farmaceutycznych Materiałów Medycznych, które było częścią Instytutu Leków oraz Centralnego Ośrodka Techniki Medycznej. Początkowo Urząd działał w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2001 roku o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Diagram następstwa produktów jest to część planu ilustrująca kolejność wytwarzania lub pozyskiwania produktów oraz współzależności pomiędzy produktami, które zidentyfikowano na diagramie struktury produktów.

  Chemia spożywcza – dział chemii zajmujący się składem chemicznym surowców, produktów, dodatków do żywności oraz metodami i chemizmem produkcji, związkami chemicznymi dodawanymi do żywności oraz analizą chemiczną surowców, produktów żywnościowych oraz dodatków do produktów spożywczych m.in. konserwantów, barwników, regulatorów kwasowości, antyutleniaczy, wzmacniaczy smaku i zapachu i innych. Chemia spożywcza wiąże się ściśle z: inżynierią chemiczną i biochemiczną, mkrobiologią techniczną, biochemią, technologią żywności, zdrową żywnością, toksykologią oraz wszelkimi normami (m.in. UE) dotyczącymi chemii produktów żywnościowych. A dotyczy: piekarstwa, mleczarstwa, przerobu mięs, cukrownictwa, przetwórstwa warzyw i owoców, zielarstwa, produkcji substancji zapachowych, gorzelnictwa, winiarstwa, piwowarstwa, spożywczych wód mineralnych, przerobu zbóż, krochmalnictwa i innych. Filip Neriusz Walter (ur. 31 maja 1810 w Krakowie, zm. 9 kwietnia 1847 w Paryżu) – polski chemik specjalizujący się w chemii organicznej i chemii produktów naturalnych, twórca polskiego nazewnictwa chemicznego.

  Dieta bezglutenowa – to specjalna dieta stosowana w leczeniu oraz w profilaktyce celiakii (choroby trzewnej, sprue nietropikalnej). Polega na całkowitej eliminacji z pożywienia produktów zawierających gluten czyli na wykluczeniu pokarmów z dodatkiem naturalnych bądź przetworzonych zbóż: Weleda - Laboratorium farmaceutyczne Weleda zostało założone w 1921 roku w Niemczech. Impulsem do rozwoju marki stała się działalność holenderskiej lekarki Ity Wegman, niemieckiego chemika Oskara Schmiedela i słynnego austriackiego filozofa i naukowca Rudolfa Steinera. Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystali do opracowania skutecznie działających leków oraz kosmetyków naturalnych. Nazwa Weleda nadana przez założycieli firmy, Rudolfa Steinera, pochodzi od „Weleda” lub „Veleda”, jak nazywane były „kapłanki” obdarzone darem uzdrawiania ludzi. Firma wytwarza obecnie 2500 produktów farmaceutycznych, 120 rodzajów naturalnych kosmetyków i 10 rodzajów suplementów diety. Weleda ma 30 hektarów własnych ogrodów w Niemczech, Szwajcarii i Francji. Obecnie Weleda to międzynarodowa organizacja operująca na 5 kontynentach, w 50 krajach i zatrudniająca około 2 tysięcy pracowników. Produkty tej firmy są sprzedawane w około 30 krajach, także w Polsce.

  Diagram struktury produktów jest to część planu ilustrująca hierarchiczną strukturę wszystkich produktów, które mają być wytworzone w trakcie jego realizacji. Izolacja - proces (często wieloetapowy) wyodrębniania składnika lub składników z produktów pochodzenia naturalnego. Najczęściej stosowane techniki rozdziału w procesach izolacji związków chemicznych z produktów naturalnych to: ekstrakcja, chromatografia, sączenie, wirowanie i inne.


  Grupa Eurocash - grupa zajmująca się hurtową dystrybucją artykułów szybko zbywalnych (ang. FMCG), czyli produktów żywnościowych, chemii gospodarczej, alkoholu i wyrobów tytoniowych. Dystrybucja produktów prowadzona jest do tradycyjnych sklepów detalicznych zlokalizowanych na terenie całej Polski.

  Wynik brutto ze sprzedaży – to różnica między przychodami netto ze sprzedaży towarów, materiałów i produktów, a kosztami sprzedanych towarów, materiałów i produktów. Do kosztów sprzedanych produktów zaliczamy koszt wytworzenia sprzedanych produktów oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów. Wynik brutto na sprzedaży występuje tylko w wariancie kalkulacyjnym rachunku zysków i strat. Wynik ten, jeżeli jest dodatni, nazywamy zyskiem brutto ze sprzedaży, jeżeli ujemny, stratą brutto na sprzedaży.

  Piec hutniczy – rodzaj pieca służący do otrzymywania produktów i półproduktów metalurgicznych. Ponieważ większość procesów metalurgicznych wymaga wysokich temperatur, piece hutnicze są zazwyczaj bardzo dobrze izolowane. Konstrukcja pieca jest zależna od prowadzonego procesu oraz stanu skupienia produktów. Teoria stanu stacjonarnego (przybliżenie stanu stacjonarnego, przybliżenie Bodensteina) – założenie upraszczające rozwiązywanie niektórych równań kinetycznych reakcji chemicznych. Teoria ta zakłada, że stężenie produktów pośrednich w reakcjach następczych jest stałe i jednocześnie pomijalnie małe w porównaniu do stężeń substratów i produktów.

  Linia rozwojowa - organizmy (w biologii) lub produkty (w inżynierii) pochodzące (w przypadku organizmów) lub rozwijane (w przypadku produktów) od wspólnego przodka. Obejmuje wszystkie organizmy powstałe w wyniku ewolucji biologicznej lub produkty powstałe w wyniku rozwoju technologicznego i stanowiące ogniwa pośrednie między najstarszym przodkiem lub prototypem, a grupą potomków lub jednym z wybranych potomków lub produktów rozwijanych na bazie prototypu. Równoważniki nawozowe - Wartości niemianowanych liczb, określające dostępność składników pokarmowych w nawozach naturalnych w porównaniu do nawozów mineralnych. Stosowane w uprawie roślin nawozy naturalne wnoszą pewną liczbę składników pokarmowych, które należy uwzględnić stosując później nawozy mineralne, a następnie wszystko bilansując. Wykorzystanie składników z nawozów naturalnych jest dużo mniejsze, niż z nawozów mineralnych i dlatego konieczne jest określenie ich procentowego zastąpienia wobec takiej samej ilości nawozu mineralnego. Równoważnik nawozowy określa jaka dawka danego składnika pokarmowego zawartego w nawozach mineralnych stosowanych w optymalnym terminie odpowiada 100 kg tego składnika w nawozach naturalnych, zastosowanych w konkretnych warunkach siedliskowych. Równoważnik 1 oznacza takie samo działanie danego składnika zarówno w nawozach naturalnych jak i mineralnych. Równoważnik mniejszy od 1 oznacza słabsze działanie składnika w nawozach naturalnych .

  Weganizm – styl życia, którego jedną z cech jest stosowanie diety wegańskiej, czyli rezygnacja ze spożywania produktów zwierzęcych. Weganie dążą jednak do wyeliminowania produktów pochodzenia zwierzęcego nie tylko z diety, ale również ze wszystkich innych aspektów życia. Generic placement (lokowanie kategorii produktu) – jedno z narzędzi marketingowych służące promocji produktów i usług, polegające na promowaniu kategorii produktów (np. aut, gum do żucia) w filmie lub programie telewizyjnym w celu zwiększenia popytu na daną kategorię produktów. Jest odmianą product placement, ale w odróżnieniu od tej drugiej metody jest stosowany, gdy reklamodawca ma dominującą pozycję na rynku lub gdy jest efektem porozumienia między kilkoma producentami produktów danej kategorii.

  Dodano: 30.06.2010. 20:12  


  Najnowsze