• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja naukowa o matematyce polskiej I połowy XX wieku

  03.05.2011. 22:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Konferencja naukowa poświęcona osiągnięciom matematyki polskiej I połowy XX wieku, rozpocznie się 23 maja w Ośrodku Konferencyjnym Instytutu Matematycznego PAN w Będlewie.

  Konferencje naukowe z historii matematyki, których organizatorami są: Komitet Historii Matematyki Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, odbywają się od wielu lat. Obecna jest 25. z kolei.

   

  Wykłady z matematyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w okresie międzywojennym, prace matematyków obcych w publikacjach Akademii Umiejętności, matematycy polscy i polskiego pochodzenia w Zachodniej Europie i obu Amerykach, filozofia matematyki i logiki we Lwowskiej Szkole Matematycznej, polskie podręczniki geometrii wyższej na początku XX wieku, wykształcenie nauczyciela gimnazjalnego z matematyki w drugiej Rzeczypospolitej - to tylko niektóre z tematów najbliższego, pięciodniowego spotkania.

  Dotychczas zgłoszono prawie 30 referatów. Wśród nich - oprócz zagadnień natury ogólnej znalazły się także wystąpienia na temat dorobku naukowego sławnych polskich matematyków, w tym m.in. Juliusz Rudnickiego (geometria analityczna), Jerzego Spławy-Neymana (statystyka), Mirosława Krzyżańskiego (równania różniczkowe), Samuela Eilenberga (topologia), Leona Lichtensteina (równania całkowe), Alfreda Tarskiego (logika), Mariana Rejewskiego (jednego ze współtwórców złamania kodu niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma).

  Szczegółowy program oraz warunki uczestnictwa na stronie: www.impan.pl.

  PAP - Nauka w Polsce, Waldemar Pławski

  agt/bsz


  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)

  Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego (IM UWr) - jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzieli się na 10 zakładów, 2 pracownie naukowe oraz laboratorium komputerowe. Posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz wnioskowania o nadanie tytułu naukowego profesora. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z podstawami matematyki, teorią modeli, algebrą, teorią liczb, geometrią i topologią różniczkową, geometryczną teorią grup, równaniami różniczkowymi, analizą harmoniczną, teorią miary, analizą funkcjonalną, rachunkiem prawdopodobieństwa, procesami stochastycznymi, zastosowaniami probabilistycznymi, statystyką matematyczną, historią matematyki, dydaktyką matematyki, teorią miary, rachunkiem prawdopodobieństwa, statystyką matematyczną, topologią oraz zastosowaniem probabilistyki. Instytut oferuje studia na kierunku matematyka oraz studia podyplomowe.

  Szkoła matematyki poglądowej - ogólnopolskie konferencje nauczycieli matematyki zarówno szkolnych, jak i akademickich oraz innych osób zainteresowanych krzewieniem matematyki i kultury matematycznej, podczas którego prezentowane są referaty na tematy mieszczące się w określonym zawczasu (rok wcześniej) zakresie.

  Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie jest jednym z dwóch instytutów Wydziału Matematyki i Informatyki UJ.

  Krzysztof Ciesielski (ur. 24 sierpnia 1956) – polski matematyk, pracownik Katedry Równań Różniczkowych Instytutu Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, popularyzator matematyki.

  Instytut Informatyki jest jednym z dwóch instytutów na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (drugim jest Instytut Matematyki UJ).

  Logika matematyczna – dział matematyki, który wyodrębnił się jako samodzielna dziedzina na przełomie XIX i XX wieku, wraz z dążeniem do dogłębnego zbadania podstaw matematyki. Koncentruje się ona na analizowaniu zasad rozumowania oraz pojęć z nim związanych z wykorzystaniem sformalizowanych oraz uściślonych metod i narzędzi matematyki.

  Logika matematyczna – dział matematyki, który wyodrębnił się jako samodzielna dziedzina na przełomie XIX i XX wieku, wraz z dążeniem do dogłębnego zbadania podstaw matematyki. Koncentruje się ona na analizowaniu zasad rozumowania oraz pojęć z nim związanych z wykorzystaniem sformalizowanych oraz uściślonych metod i narzędzi matematyki.

  Dodano: 03.05.2011. 22:04  


  Najnowsze