• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja naukowa o Polakach w Wehrmachcie

  02.11.2011. 00:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl


  Losy mieszkańców Pomorza w szeregach niemieckiego Wehrmachtu będzie tematem tegorocznej konferencji naukowej, organizowanej przez Fundację Generał Elżbiety Zawackiej. Doroczne spotkanie, które zaplanowano na czwartek, uświetnia obchody Święta Niepodległości.
  "Od 21 lat z okazji Święta Niepodległości nasza fundacja organizuje w Toruniu konferencje naukowe i popularnonaukowe, poświęcone między innymi dziejom II wojny światowej na Pomorzu i losom Pomorzan w latach 1939-1945. W tym roku postanowiliśmy podjąć trudny, ale ważny temat losów Pomorzan w Wehrmachcie" - powiedziała Katarzyna Minczykowska-Targowska, wiceprezes Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej.

  Naukowcy przybliżą problematykę wcielania Polaków z Pomorza do niemieckiej armii zarówno podczas pierwszej, jak i drugiej wojny światowej. Szerzej omówiony zostanie mało znany temat służby wojskowej w Wehrmachcie mieszkańców Prowincji Prusy Wschodnie, pozostającej w granicach Rzeszy do 1945 roku, skąd osoby polskiego pochodzenia trafiały do armii niemieckiej już od 1935 roku.

  Naukowcy zajmą się także tragicznymi konsekwencjami, jakie spotkały Polaków wpisanych na Niemiecką Listę Narodowościową, których za odmowę służby w Wehrmachcie zesłano do obozu koncentracyjnego Stutthof. Ostatni z referatów przygotowanych na toruńską konferencję porusza problem ucieczek Polaków z Wehrmachtu i Organizacji Todt w Norwegii.

  Konferencja odbywać się będzie w Dworze Artusa, a poprzedzi ją złożenie kwiatów na grobie prof. Elżbiety Zawackiej, jedynej kobiety - "cichociemnej", legendarnej kurierki AK.

  PAP - Nauka w Polsce

  olz/ tot/ bsz  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej Archiwum i Muzeum Pomorskie AK oraz Wojskowej Służby Polek w Toruniu, to społeczna instytucja powołana do życia w 1990 roku z inicjatywy gen. prof. dr hab. Elżbiety Zawackiej. Współzałożycielami fundacji są prof. dr hab. Stanisław Salmonowicz i prof. dr hab. Grzegorz Górski. Prezesem fundacji jest Dorota Zawacka-Wakarecy. Dorota Elżbieta Zawacka-Wakarecy (ur. 22 stycznia 1954 w Chełmnie) – polska nauczycielka i działaczka społeczna, prezes Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek w Toruniu. Polacy w Wehrmachcie – żołnierze polskiego pochodzenia lub posiadający obywatelstwo polskie, wcieleni w szeregi niemieckiego Wehrmachtu w okresie II wojny światowej w latach 19391945.

  Trasa Wschodnia w Toruniu – licząca 14,7 km Trasa Wschodnia to fragment drogi krajowej nr 91, biegnący na terenie Torunia. Trasa będzie biegła od południowej obwodnicy, ulicą Lipnowską, obok Fortu XV, wiaduktem nad torami, mostem im. Elżbiety Zawackiej przez Wisłę i tunelem pod placem Daszyńskiego do ul. Wschodniej. Dalej połączy się z projektowaną Trasą Średnicową Torunia Północnego prowadzącą do przebudowanej ul. Olsztyńskiej. Wysiedlenia Polaków podczas II wojny światowej dokonane przez Niemców, tzw. Generalsiedlungsplan (Generalny Plan Przesiedleńczy) miały miejsce w latach 1939–1945 w okupowanej Polsce i związane były z niemieckimi planami germanizacji terenów należących do II Rzeczypospolitej, które w wyniku kampanii wrześniowej znalazły się pod niemiecką okupacją. Wysiedlenia te początkowo miały charakter spontaniczny i polegały na zabieraniu majątku oraz nieruchomości byłym właścicielom – Polakom przez członków mniejszości niemieckiej zamieszkałej na terenie Polski. Później przybrały charakter zorganizowanych przez rząd III Rzeszy starannie zaplanowanych wysiedleń całych obszarów zamieszkanych przez ludność polską z zamiarem osiedlenia na tych terenach ludności niemieckiej przesiedlanej z innych państw jak Rosja, Rumunia czy państwa bałtyckie. Wysiedlenia Polaków przez Niemców odbywały się praktycznie od momentu rozpoczęcia wojny do ostatnich chwil pobytu armii niemieckiej na terenach Polski.

  Fall Eva (pol. Plan "Ewa") – plan ewakuacji niemieckiej ludności cywilnej oraz organów partyjnych i państwowych z okupowanych terenów Pomorza, przygotowany w drugiej połowie 1944 przez nazistowskie władze tzw. Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie. Jego realizacja zimą 1945 przyniosła chaos i wiele ofiar wśród niemieckiej ludności, spowodowanych fatalną organizacją, brakiem środków transportu oraz masową ucieczką przedstawicieli władz partyjnych i państwowych. Jednym z elementów planu "Ewa" była ewakuacja obozu koncentracyjnego Stutthof, na skutek której 18 000 więźniów poniosło śmierć w trakcie tzw. "marszu śmierci". Most im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu (od pobliskiej ulicy Wschodniej nazywany często mostem Wschodnim) – budowany most przez Wisłę w Toruniu. Ma być trzecim mostem drogowym w mieście, po moście im. Józefa Piłsudskiego i moście im. Armii Krajowej. Most stanie się częścią drogi krajowej nr 91 w kier. Gdańska i Łodzi.

  Wysiedlenia Polaków podczas II wojny światowej – miały miejsce w latach 1939–1945 w okupowanej Polsce i związane były z niemieckimi oraz rosyjskimi planami germanizacji i sowietyzacji terenów należących do II Rzeczypospolitej. Wysiedlenia te miały charakter zorganizowany lub spontaniczny i wiązały się z wysiedleniem i grabieżą majątku oraz nieruchomości byłym właścicielom – Polakom. Później przybrały charakter zorganizowanych starannie zaplanowanych wysiedleń całych obszarów zamieszkanych przez ludność polską z zamiarem osiedlenia na tych terenach ludności niemieckiej tzw. Generalsiedlungsplan – Generalny Plan Przesiedleńczy, w przypadku władz sowieckich polegały na masowych deportacjach Polaków w głąb ZSRR lub na zachód i osiedlania na miejsce Polaków sprowadzanych osób narodowości ukraińskiej i rosyjskiej. Okręg Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie (niem. Reichsgau Danzig-Westpreußen) – jednostka administracyjna utworzona podczas II wojny światowej przez władze III Rzeszy na obszarze Pomorza Nadwiślańskiego. Prowincja powstała z połączenia: anektowanych przez III Rzeszę obszarów województwa pomorskiego, terytorium Wolnego Miasta Gdańska i Rejencji Zachodniopruskiej prowincji Prusy Wschodnie. Kres istnieniu Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie przyniosła w 1945 ofensywa styczniowa Armii Czerwonej.

  Kurt Feldt (ur. 22 listopada 1887 w Schmentau (teraz Kórnik), zm. 11 marca 1970 w Berlinie) - uczestnik I wojny światowej, generał kawalerii w Wehrmachcie podczas II wojny światowej.

  Historia Polski (1939–1945) – historia Polski w czasie II wojny światowej, od agresji III Rzeszy i ZSRR na Polskę do zakończenia II wojny światowej 8 maja 1945 i konferencji poczdamskiej (17 lipca–2 sierpnia 1945), która określiła status i granice Polski po II wojnie światowej.

  Wysiedlenia Polaków z Pomorza – masowe wysiedlenia ludności polskiej i żydowskiej z terenów Pomorza Gdańskiego, dokonywane przez okupantów niemieckich w latach 19391943.

  Dodano: 02.11.2011. 00:19  


  Najnowsze