• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja naukowa poświęcona postaci Miłosza

  05.05.2011. 13:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl


  "Spotkanie z człowiekiem - Czesław Miłosz" pod takim tytułem w Muzeum Etnografii Wileńszczyzny w Niemenczynie nieopodal Wilna rozpoczęła się w czwartek międzynarodowa konferencja z udziałem pracowników naukowych z Polski i Litwy.
  "Inspiracją do tej konferencji jest wielokulturowość Wileńszczyzny i postaci Miłosza" - powiedział PAP jej inicjator i pomysłodawca dr Grzegorz Dąbrowski z Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego.

  Przypomniał, że "Wileńszczyzna jest tworem wielonarodowym, wieloetnicznym, wielojęzycznym, wieloreligijnym". "Również postać Czesława Miłosza, który był związany przez lata szkolne i wczesnej pracy z Wilnem i Wileńszczyzną, oraz jego twórczość mają wiele odniesień do kultury pogranicza" - ocenił.

  "Tematem przewodnim konferencji jest istota pogranicza, złożoność postaci poety, spotkanie z człowiekiem, który jest ważny bez względu na etykietę narodowo-etniczną, na język, którym się posługuje na co dzień" - mówił Dąbrowski.

  Dwudniowe spotkanie naukowców jest spotkaniem interdyscyplinarnym. Biorą w nim udział poloniści, językoznawcy, antropolodzy kultury, historycy z Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Adam Mickiewicza w Poznaniu, Akademii Pomorskiej w Słupsku i Uniwersytetu Pedagogicznego w Wilnie. AKI

  PAP - Nauka w Polsce

  hes/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego (do 30 września 2009 Instytut Filologii Klasycznej i Kultury Antycznej Uniwersytetu Wrocławskiego) – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Filologicznego UWr.

  Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego (do 30 września 2009 Instytut Filologii Klasycznej i Kultury Antycznej Uniwersytetu Wrocławskiego) – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Filologicznego UWr.

  Katedra Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Powstała 1 lipca 2000 w wyniku przekształcenia Zakładu Antropologii Uniwersytetu Wrocławskiego (do 31 maja 2012 roku Katedra Antropologii).

  Katedra Antropologii Uniwersytetu Wrocławskiego - jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Powstała 1 lipca 2000 w wyniku przekształcenia Zakładu Antropologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

  Wydział Prawa Uniwersytetu Wileńskiego - jeden z wydziałów w strukturze Uniwersytetu Wileńskiego, dawniej Wydział Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Stefana Batorego.

  Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego - jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr. W 1950 roku na UWr utworzono Katedrę Etnografii, która w lutym 1994 roku zmieniła nazwę na Katedrę Etnologii.

  Twórczy Związek Polskich Artystów Malarzy na Litwie „Elipsa” powstał w Wilnie w 1993 r. Związek ten założyli artyści malarze, mieszkający w Wilnie i jego okolicach : Władysław Ławrynowicz, Stanisław Kaplewski, Lila Miłto, Danuta Lipska i Anna Kudriaszowa. Potem do tej grupy dołączyli inni malarze z Wileńszczyzny. Członków „Elipsy” oprócz pasji malarskiej łączy też poczucie przynależności do polskiej kultury oraz miłość do swojego ojczystego miasta i kraju. Niepowtarzalny urok i piękno Wilna stają się często tematem ich prac, a poprzez swoją twórczość starają się kontynuować i rozwijać szeroko znaną szkołę malarstwa i grafiki wileńskiej. Zorganizowali już wiele wystaw autorskich, zbiorowych i tematycznych.

  Dodano: 05.05.2011. 13:04  


  Najnowsze