• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja Naukowa Studentów - 18-20 maja 2009

  15.02.2009. 19:29
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Komitet Organizacyjny ma zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w VII edycji Konferencji Naukowej Studentów. Konferencja obywać się będzie na Politechnice Wrocławskiej, 18-20.05.2009r.,a jej współorganizatorem, oprócz Poltechniki Wrocławskiej jest Fundacja MANUS.

  UWAGA: termin rejestracji prac na VII KNS przedłużony do 19.03! Szczegóły tutaj


  KNS jest jednym z ciekawszych przedsięwzięć edukacyjnych na Dolnym Śląsku. Tematyka konferencji: Człowiek " Cywilizacja " Przyszłość, przyciąga około 250 aktywnych studentów, zainteresowanych pogłębianiem swojej wiedzy i prezentacją własnych dokonań na polu naukowym. Konferencja stwarza możliwość powiększenia dorobku naukowego o publikację konferencyjną i jest doskonałą okazją do wymiany poglądów oraz porównania osiągnięć.

  Jak co roku czekamy na studentów i doktorantów I roku, którzy chcieliby przedstawić swoje osiągnięcia naukowe podczas sesji tematycznych. Zakres Konferencji obejmuje wszystkie dyscypliny naukowe oraz badania podzielone na 8 kategorii:

  Informatyzacja współczesnego życia.
  Informatyka - algorytmy
  Informatyka - zastosowania
  Informatyka - sieci

  Człowiek w zwierciadle nowoczesnej techniki.
  Architektura
  Budownictwo
  Ochrona środowiska

  Techniczne spojrzenie na człowieka.
  Biomechanika
  Biofizyka
  Diagnostyka medyczna

  Biocywilizacja.
  Chemia
  Biochemia
  Biotechnologia

  Droga ku przyszłości.
  Transport
  Lotnictwo
  Energia - generacja, przesył, wykorzystanie.
  Elektrotechnika
  Mechanika
  Historia techniki
  Energetyka

  W poszukiwaniu technologii jutra.
  Elektronika
  Nanotechnologie
  Fotonika

  Strategie w globalnym świecie.
  Logistyka
  Zarzadzanie
  Finanse
  Polityka, politologia

  W tym roku przesyłanie prac odbywać się będzie przy pomocy Systemu Obsługi Konferencji, do którego logowanie udostępniono w dniu 8 stycznia 2009r. na stronie domowej. Uczestnicy mają czas na zarejestrowanie w systemie i przesłanie prac do 2 marca 2009r.

  Konferencja, oprócz młodych naukowców, przyciąga również sporą liczbę przedstawicieli firm zainteresowanych wcielaniem w życie przedstawionych podczas sesji teoretycznych rozwiązań.
  Wszystkie szczegóły dotyczące tegorocznej Konferencji można znaleźć na stronie: www.kns.pwr.wroc.pl

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Konferencja sztokholmska ONZ obradowała w 1972 pod hasłem: "Mamy tylko jedną ziemię". Podczas tej konferencji ochrona środowiska podniesiona została do rangi podstawowej funkcji państwa. Pojawił się termin polityka ochrony środowiska. Konferencja wskazała na konieczność powołania wyspecjalizowanej agencji przy ONZ zajmującej się zagadnieniami ochrony środowiska. Tak oto powstał UNEP. Podczas Konferencji ustalono także Deklarację Konferencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Naturalnego Środowiska Człowieka. Deklaracja ta składa się ze Wstępu i 26 Zasad. Konferencja internetowa jest wykorzystywana do odbycia spotkania, przeprowadzenia szkolenia lub przedstawienia prezentacji na żywo poprzez internet. W przypadku konferencji internetowej każdy uczestnik siedzi przed swoim własnym komputerem i ma kontakt z innymi uczestnikami przez internet. Wzięcie udziału w konferencji jest możliwe, jeśli uczestnicy na swoich komputerach mają zainstalowane odpowiednie aplikacje. Może to być także aplikacja sieciowa, gdzie uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w spotkaniu po naciśnięciu linku rozprowadzanego pocztą e-mail (zaproszenie na spotkanie). Konferencja w Apalachin (z ang. Apalachin Conference lub Apalachin Meeting) – jedna z najważniejszych konferencji (obok Konferencji w Atlantic City i Konferencji Hawańskiej) z udziałem największych (ówczesnych) przedstawicieli (bossów) amerykańskiego świata przestępczości zorganizowanej.

  "Media Student" to inicjatywa powstała w 2004 roku, mająca na celu zintegrowanie środowiska polskich mediów studenckich. Zamierzeniem projektu jest stworzenie warunków i zasad współpracy młodych dziennikarzy oraz doskonalenie umiejętności. Jest to realizowane poprzez organizowanie corocznych konferencji oraz warsztatów, podczas których uczestnicy mają możliwość dyskusji na interesujące ich tematy oraz spotykają się i uczą od znanych i cenionych profesjonalistów. Do tej pory zawsze odbywały się zimowe Warsztaty Prasowe Media Student oraz wiosenna Ogólnopolska Konferencja Media Student, która jest większym wydarzeniem i uczestniczą w niej również stacje radiowe. Wszystkie edycje Media Studenta to imprezy darmowe, odbywające się dzięki sponsorom i dofinansowaniu uczelni warszawskich. Microsoft Technology Summit (MTS) – cykl konferencji firmy Microsoft, organizowanych w wielu krajach świata. Edycja w Polsce jest jedną z największych konferencji tego rodzaju w Europie Środkowo-Wschodniej. Program konferencji MTS skierowany jest do menedżerów, programistów i specjalistów z branży IT. Konferencja co roku gromadzi blisko 3000 osób.

  Konferencja w Rambouillet – konferencja przeprowadzona pod auspicjami Grupy Kontaktowej w lutym i marcu 1999 roku, w celu zakończenia wojny w Kosowie i wynegocjowania planu pokojowego dla prowincji. W konferencji wzięły udział delegacja państwa Jugosławii oraz reprezentacja kosowskich Albańczyków. Rozmowy, prowadzone za pośrednictwem dyplomatów zagranicznych, zakończyły się fiaskiem i odrzuceniem przez stronę serbską zaproponowanego dokumentu. Bezpośrednim skutkiem niepowodzenia konferencji było rozpoczęcie zbrojnej interwencji NATO w Jugosławii. Konferencja hawańska (ang. Havana Conference) – jedna z najważniejszych konferencji (obok konferencji w Atlantic City w 1929 roku i konferencji w Apalachin w 1957 roku) z udziałem najważniejszych (ówczesnych) bossów amerykańskiego świata przestępczego tzw. Syndykatu.

  Polskie Towarzystwo Informatyczne – organizacja zrzeszająca polskich informatyków, zarejestrowana 22 maja 1981. Celem PTI jest wspieranie działalności naukowej w obszarach związanych z informatyką, popularyzacja informatyki, reprezentowanie członków przed instytucjami w kraju i za granicą. Skupia (2006) ok. 2000 osób, jest organizatorem cyklicznych przedsięwzięć środowiskowych (krajowych i międzynarodowych konferencji, spotkań integracyjnych informatyków, konkursów, nagród). Koło naukowe Nanoin – jedno z pierwszych w Polsce studenckich kół naukowych poświęconych nanoinżynierii. Założone 25 maja 2009 roku na Politechnice Wrocławskiej przy Wydziale Podstawowych Problemów Techniki. Celem koła jest zdobywanie i poszerzanie wiedzy w zakresie nanonauki oraz rozpowszechnianie jej zarówno w środowisku studenckim, jak i poza uczelnią.

  Moving Anthropology Student Network (MASN) jest to międzynarodowa sieć zrzeszająca studentów i doktorantów zajmujących się tematyką antropologiczną. Organizacja ta założona została w 2005 roku w Wiedniu z inicjatywy około 20 studentów z 6 państw europejskich, celem promowania komunikacji i wymiany doświadczeń naukowo-badawczych między europejskimi studentami i absolwentami antropologii, etnologii oraz socjologii. Równolegle do aktywności w wirtualnej przestrzeni komunikacyjnej działalność MASN opiera się na dorocznych konferencjach, które dają możliwość nawiązania bezpośrednich kontaktów, podejmowania wspólnych projektów badawczych oraz promowania antropologii, jako dziedziny oferującej alternatywne spojrzenie na problemy współczesnego świata. Dotychczas odbyło się siedem zakończonych sukcesem konferencji MASN. Obecnie platforma internetowa MASN [1] jest medium komunikacji między antropologami przebywającymi w różnych rejonach świata.

  Sesja plakatowa (sesja posterowa) – element konferencji naukowej polegający na dyskusji przy publicznie rozwieszonych plakatach naukowych. Sesje posterowe są zwykle planowane w programach konferencji naukowych w taki sposób, aby nie kolidowały z innymi formami prezentacji (na przykład sesjami wykładowymi).

  Kongres Public Relations — spotkanie przedstawicieli branży public relations w Polsce, które odbywało się w Rzeszowie w latach 20032010. Organizatorami edycji w roku 2010 byli Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Agencja RPR Group oraz Marketingowe Forum Naukowe działające przy WSIiZ. W trakcie trzydniowej konferencji corocznie prezentowano około 40 wystąpień przedstawicieli branży oraz zorganizowano sesję naukową. Podczas konferencji w roku 2009 opublikowany został list otwarty, przeciwko zrównywaniu public relations z propagandą i tym samym deprecjonowaniu public relations w debacie publicznej. Od roku 2011 zamiast Kongresu Public Relations organizowany jest Kongres Profesjonalistów Public Relations we Wrocławiu. W roku 2012 organizatorami są Uniwersytet Wrocławski, Związek Firm Public Relations oraz Newsline Sp. z o.o..

  Dodano: 15.02.2009. 19:29  


  Najnowsze