• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja nt. diamentów, nanodiamentów i odmian alotropowych węgla

  21.07.2010. 00:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Ok. 150 wysokiej klasy specjalistów z Polski, Stanów Zjednoczonych, Rosji, Szwecji, Kanady, Japonii i Izraela wzięło udział konferencji dotyczącej syntezy diamentów, nanodiamentów i odmian alotropowych węgla. Spotkanie odbyło się w Zakopanem.

  Konferencja jest organizowana co 5 lat. Tegoroczna - 5th Wide Bandgap Materials - progress in synthesis and applications and 7th Diamond & Related Films jointly with 2nd International Workshop on Science and Applications of Nanoscale Diamond Materials - odbyła się w dniach 28 czerwca-2 lipca.

  Zorganizował ją Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej, Instytut Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej we współpracy z Rosyjską Akademią Nauk i University of Alabama at Birmingham, USA.

  "Pierwsza na świecie konferencja na temat syntezy diamentów pod obniżonym ciśnieniem odbyła się również w Polsce, w latach 80. - powiedział PAP prof. Stanisław Mitura, wiceprzewodniczący konferencji. - Organizująca ją prof. Aleksandra Sokołowska z Politechniki Warszawskiej zaprosiła wówczas ok. 50 osób ze wszystkich kontynentów. W tamtych czasach dopiero zaczynało się zdobywanie wiedzy na ten temat".

  Dziś synteza diamentów pod zmniejszonym ciśnieniem jest jedną z najważniejszych zagadnień wysokiej klasy elektroniki, medycyny i biologii. Nie tylko powszechnie się je stosuje, ale bada nowe aspekty ich bioaktywności i biozgodności.

  "Wśród naukowców zaproszonych na konferencję znalazł się prof. Boris Spitsyn z Rosyjskiej Akademii Nauk, który w latach 80. jako pierwszy na świecie zrobił diament metodą niskotemperaturową. W tamtych czasach otrzymywano diament w wysokich temperaturach, czyli warunkach, zbliżonych do panujących we wnętrzu Ziemi" - opowiada prof. Mitura.

  Uczestnicy spotkania w Zakopanem wymieniali się doświadczeniami dotyczącymi diamentów i odmian alotropowych węgla; tzw. related materials, czyli azotków, węglików różnych metali i półmetali; oraz w zakresie materiałów do elektroniki. Dyskutowano o nanodiamentach, czyli diamentach w nanoskali, o nanomateriałach i nanocząsteczkach, o technologii węglika krzemu i zastosowaniach poszczególnych materiałów.

  Na konferencji szczegółowo omówiono wytwarzanie i zastosowanie diamentów w medycynie, inżynierii biomedycznej, optoelektronice, czy elektronice szerokopasmowej. "Niemcy wykorzystują płytki diamentowe jako soczewki do urządzeń w optyce ultrafioletowej - zauważ prof. Mitura. - Elektronika szerokopasmowa znajduje zastosowanie m.in. w aplikacjach kosmicznych i na polu walki, czyli tam gdzie urządzenia pracują w wysokich temperaturach, rzędu 400-5000C."

  Szczególne właściwości diamentu, również tego stworzonego w laboratorium, to nie tylko nieprzeciętna twardość i odporność na korozję, właściwości izolacyjne, ale i półprzewodnictwo, duża przewodność cieplna i wysoka temperatura topnienia.

  "Z diamentu można zrobić tranzystory (czyli elementy elektroniczne, wzmacniające sygnał elektryczny), których nie udało się zbudować z krzemu - opowiada prof. Mitura. - W przypadku diamentu potrzebne jest bardzo niskie pole potrzebne do emisji elektronów z jego powierzchni."

  Proszki diamentowe tworzą osobną dziedzinę zastosowań. Według prof. Mitury, pokrycie odpowiednio przygotowanymi proszkami diamentowymi zastawek serca wykonanych z tytanu stanowi znakomitą izolację i zapobiega negatywnemu oddziaływaniu implantu z krwią.

  1 lipca odbyła się szkoła na temat zastosowań nanodiamentów - The 2nd U.S. - Poland International Workshop: Science and Applications of Nanoscale Diamond Materials. Podczas spotkania polscy doktoranci mogli wysłuchać referatów najlepszych na świecie naukowców w tej dziedzinie oraz nawiązać współpracę z wybranymi wykładowcami, reprezentującymi międzynarodowe ośrodki naukowe.

  "Workshop został dofinansowany przez amerykańskie National Science Foundation w wysokości 80 tys. dolarów - ujawnia prof. Mitura. - Kwota ta wystarczyła na pokrycie opłat i przejazdów najlepszych naukowców na świecie."

  Uczestnicy konferencji chwalili jej poziom i organizację. Profesor Mitura już deklaruje, że "szybko musimy zorganizować następną taką konferencję."

  PAP - Nauka w Polsce, Małgorzata Nowak

  agt/kap/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Komora diamentowa, imadło diamentowe (DAC en. diamond anvil cell) - urządzenie pozwalające uzyskiwać w niewielkiej objętości ekstremalnie wysokie ciśnienie. Składa się z dwóch diamentów o stożkowatym kształcie, skierowanych do siebie wąskimi końcami. Nacisk na szerokie końce tych diamentów przekłada się na ciśnienie sięgające milionów atmosfer w punkcie styku. Jerzy Rużyłło (ur. 27 czerwca 1947) – prof. dr hab. inż. elektronik, absolwent i były pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, od 1984 roku pracuje w Pennsylvania State University w Stanach Zjednoczonych, obecnie jako Distinguished Professor of Electrical Engineering oraz Professor of Materials Science and Engineering, ekspert w dziedzinie mikro i nanotechnologii materiałów i przyrządów półprzewodnikowych, prowadzi Semiconductor SurfaceProcessing and Characterization Laboratory w Pennsylvania State University; twórca i autor portalu półprzewodnikowego semi1source.com, członek honorowy (ang. Fellow) IEEE oraz Electrochemical Society, gdzie pełni szereg kierowniczych funkcji. Instytut Systemów Elektronicznych PW (ISE PW) – instytut naukowy i dydaktyczny Politechniki Warszawskiej, który prowadzi badania podstawowe i aplikacyjne oraz kształci studentów, doktorantów i kadry naukowe w dziedzinach takich jak: teoria obwodów i sygnałów, mikrosystemy i systemy pomiarowe, układy i systemy elektroniczne i optoelektroniczne, układy i aparatura mikrofalowa, sztuczna inteligencja. Instytut wchodzi w skład Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW i mieści się w Warszawie przy pl. Politechniki w Gmachu im. Prof. Janusza Groszkowskiego.

  Karol Lesław Grela (ur. 23 listopada 1970 w Warszawie) – polski chemik organik, profesor, nauczyciel akademicki. Zajmuje się zagadnieniami syntezy organicznej, metatezy olefin i chemii metaloorganicznej. Tytuł zawodowy magistra inżyniera uzyskał w 1994 roku na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Stopień naukowy doktora nauk chemicznych uzyskał w 1998 roku w Instytucie Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk (promotor prof. Mieczysław Mąkosza). Następnie odbył staż podoktorski (1999–2000) w Instytucie Maxa Plancka (Max-Planck-Institut für Kohlenforschung) w Mülheim (Niemcy) pod kierunkiem prof. Aloisa Fürstnera. Habilitacja w IChO PAN w 2003. Tytuł naukowy profesora zwyczajnego uzyskany w 2008. Od 2012 roku związany z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego gdzie jest nauczycielem akademickim. Kieruje badaniami naukowymi zespołu w Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej w Centrum Nowych Technologii III na warszawskiej Ochocie. Henryk Matyja (ur. 24 marca 1923, zm. 15 marca 2001) – polski naukowiec, prof. zw. dr inż., specjalista w zakresie materiałoznawstwa, materiałów amorficznych i ultradrobnoziarnistych, wykładowca Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.

  Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Koszyckiej został założony 21 lipca 1969 roku przez prof. Františka Poliaka, który był również pierwszym dziekanem tego wydziału (w latach 1969-1972). Obecnie (2012) dziekanem Wydziału jest prof. Liberios Vokorokos. Endokrynologia Polska – dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Beata Kos-Kudła. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Ewa Sewerynek, prof. Marek Bolanowski, prof. Roman Junik oraz dr hab. Tomasz Bednarczuk.

  Acta Angiologica – oficjalny kwartalnik Polskiego Towarzystwa Angiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Arkadiusz Jawień. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Aldona Dembińska-Kieć, prof. Andrzej Dorobisz oraz prof. Małgorzata Szczerbo-Trojanowska. Maciej-Władysław Grabski (ur. 20 czerwca 1934 – w Grabkowie k/Warszawy) – polski metaloznawca, prof. Politechniki Warszawskiej. Autor prac z zakresu nauki o materiałach i inżynierii materiałowej, zajmował się głównie defektami sieci krystalicznej i ich wpływem na właściwości metali oraz stabilnością mikrostruktury.

  Konferencja w Apalachin (z ang. Apalachin Conference lub Apalachin Meeting) – jedna z najważniejszych konferencji (obok Konferencji w Atlantic City i Konferencji Hawańskiej) z udziałem największych (ówczesnych) przedstawicieli (bossów) amerykańskiego świata przestępczości zorganizowanej.

  Juliusz Sworakowski (ur. 1943 we Lwowie) - profesor zwyczajny Politechniki Wrocławskiej, specjalista w zakresie fizykochemii kryształów molekularnych. Naczelny redaktor czasopisma "Materials Science-Poland". Inicjator i organizator konferencji międzynarodowych serii ERPOS (Electrical and Related Properties of Organic Solids).

  Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera w Wołominie jest niepubliczną uczelnią zawodową powstałą w marcu 2005 r. na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Pierwszym rektorem uczelni był prof. dr hab. Michał Gnatowski. Od 1 października 2009 r. rektorem uczelni jest dr Janusz Kowalski. Uczelnia posiada uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunkach: ekonomia i filologia. Założycielem uczelni od marca 2011 r. jest Fundacja Al Farabi. Wśród samodzielnych pracowników kadry naukowo dydaktycznej są: były rektor Szkoły Głównej Handlowej prof. dr hab. Klemens Białecki, prof. Krzysztof Marecki, prof. dr hab. Andrzej Sokołowski, prof. dr hab. Halina Szmarłowska oraz Dyrektor Centrum Języków Obcych Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku prof.dr hab. Ludmila Khvedchenya. Konferencja internetowa jest wykorzystywana do odbycia spotkania, przeprowadzenia szkolenia lub przedstawienia prezentacji na żywo poprzez internet. W przypadku konferencji internetowej każdy uczestnik siedzi przed swoim własnym komputerem i ma kontakt z innymi uczestnikami przez internet. Wzięcie udziału w konferencji jest możliwe, jeśli uczestnicy na swoich komputerach mają zainstalowane odpowiednie aplikacje. Może to być także aplikacja sieciowa, gdzie uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w spotkaniu po naciśnięciu linku rozprowadzanego pocztą e-mail (zaproszenie na spotkanie).

  Chirurgia Polska (ang. Polish Surgery) – to oficjalny półrocznik Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Krzysztof Ziaja. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Walerian Staszkiewicz oraz prof. Piotr Szyber. Uniwersytet Szczeciński – polska wyższa uczelnia publiczna znajdująca się w Szczecinie. Został powołany 1 października 1985 r. na mocy ustawy z 21 lipca 1984 r. Powstał z połączenia Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Politechniki Szczecińskiej oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie. W jego skład wchodziły 4 wydziały, 2 instytuty kierunkowe działające na prawach wydziałów oraz pięć jednostek międzywydziałowych. Rektorami byli: prof. dr hab. Kazimierz Jaskot (1985-1989), prof. dr hab. Tadeusz Wierzbicki (1989-1993), prof. dr hab. Hubert Bronk (1993-1999), prof. dr hab. Zdzisław Chmielewski (1999-2005), prof. dr hab. Waldemar Tarczyński (2005-2012). Obecnym rektorem jest prof. dr hab. Edward Włodarczyk.

  Microsoft Technology Summit (MTS) – cykl konferencji firmy Microsoft, organizowanych w wielu krajach świata. Edycja w Polsce jest jedną z największych konferencji tego rodzaju w Europie Środkowo-Wschodniej. Program konferencji MTS skierowany jest do menedżerów, programistów i specjalistów z branży IT. Konferencja co roku gromadzi blisko 3000 osób. Konferencja hawańska (ang. Havana Conference) – jedna z najważniejszych konferencji (obok konferencji w Atlantic City w 1929 roku i konferencji w Apalachin w 1957 roku) z udziałem najważniejszych (ówczesnych) bossów amerykańskiego świata przestępczego tzw. Syndykatu.

  Dodano: 21.07.2010. 00:18  


  Najnowsze