• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja nt. e-demokracji i otwartych metod rządzenia, Krems, Austria

  11.01.2011. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 5 - 6 maja 2011 r. w Krems, Austria, odbędzie się konferencja nt. e-demokracji i otwartych metod rządzenia.

  W ciągu ostatnich 10 lat świat skupiał się na mediach społecznych i nowych formach zachowań społecznych, w tym tworzeniu treści, współpracy i wspólnym korzystaniu oraz organizacji sieci. Takie formy zachowań i oczekiwania, w szczególności przejrzystość i dostęp do danych, nowe sposoby interakcji z rządem i instytucjami demokratycznymi, będą się rozwijać i należy oczekiwać głębokich zmian w społeczeństwie. Społeczeństwo stanęło w obliczu "otwartych metod rządzenia", "otwartych danych" i "otwartego dostępu".

  W czasie wydarzenia poruszone zostaną wszystkie aspekty e-uczestnictwa, otwartych metod rządzenia, otwartych danych oraz otwartego dostępu i e-głosowania. Odbędzie się również seminarium doktoranckie nt. e-głosowania, w którym mogą wziąć udział naukowcy specjalizujący się w tej dziedzinie (informatycy, matematycy, prawnicy i socjologowie), jak również z dziedzin powiązanych, zajmujących się zagadnieniami prywatności, uwierzytelniania, uczciwości, zaufania i bezpieczeństwa.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Społeczeństwo sieciowe - jeden z typów społeczeństwa, którego istotą jest sieć relacji społecznych oraz swobodny dostęp do uczestniczenia w różnych organizacjach i grupach społecznych czy kręgach zainteresowań przez jednostkę.

  Państwo liberalno-demokratyczne - polityczna organizacja społeczeństwa kapitalistycznego zapewniająca minimum demokracji dla społeczeństwa oraz minimum wolności jednostek. Charakteryzuje się wykształceniem struktur społeczeństwa obywatelskiego lub inaczej mówiąc społeczeństwa otwartego.

  Państwo liberalno-demokratyczne - polityczna organizacja społeczeństwa kapitalistycznego zapewniająca minimum demokracji dla społeczeństwa oraz minimum wolności jednostek. Charakteryzuje się wykształceniem struktur społeczeństwa obywatelskiego lub inaczej mówiąc społeczeństwa otwartego.

  Kapsztadzka Deklaracja Otwartej Edukacji – międzynarodowa deklaracja poświęcona zagadnieniom otwartego dostępu, otwartej edukacji i otwartych materiałów edukacyjnych. Jej najważniejsze punkty to wezwanie nauczycieli i uczniów do aktywnego włączenia się do procesu otwartej edukacji, zachęta do tworzenia i rozpowszechniania materiałów edukacyjnych na otwartych licencjach oraz apel do władz państwowych i instytucji edukacyjnych o nadanie otwartej edukacji najwyższego priorytetu.

  Społeczeństwo otwarte – pojęcie wprowadzone przez francuskiego filozofa Henri Bergsona. W społeczeństwie otwartym polityka rządu podlega ocenie społecznej i zmienia się pod jej wpływem. U podstaw społeczeństwa leżą prawa jednostki i wolność stowarzyszeń, sprawy dotyczące społeczności nie są skrywane, a wiedza na ich temat jest ogólnie dostępna.

  Społeczeństwo masowe – typ współczesnego społeczeństwa biernych odbiorców kultury masowej. Powstaje jako skutek oddziaływania negatywnych procesów związanych z industrializacją i urbanizacją. Następuje dezintegracja tradycyjnych struktur społecznych wraz z ich wartościami, normami i kontrolą społeczną, upadek religii, zmiana stylu pracy na zmechanizowaną i monotonną. Społeczeństwo masowe jest zatomizowane.

  Problem społeczny – taki stan społeczny, który znaczna część społeczeństwa definiuje jako łamanie norm społecznych, będących dla nich szczególnie cennymi. Problemy społeczne mogą stanowić przeszkodę dla efektywnego funkcjonowania państwa, utrudniają, bądź nawet uniemożliwiają realizację celów społecznych. Problem społeczny stanowi rozdźwięk między uznanymi wzorami a aktualnym stanem rzeczy. Warty podkreślenia jest fakt, że żadne warunki społeczne nie mogą być uznane za problem społeczny, jeśli nie zostaną one określone za pomocą uznanych wartości jako problem przez znaczącą liczbę ludności.

  Dodano: 11.01.2011. 16:17  


  Najnowsze