• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja nt. e-serwisów poświęconych rolnictwu, żywności, środowisku i naukom przyrodniczym w Afryce, Johannesburg, Republika Południowej Af

  30.07.2010. 16:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 8-10 września 2010 r. w Johannesburgu, Republika Południowej Afryki, odbędzie się konferencja nt. e-serwisów poświęconych rolnictwu, żywności, środowisku i naukom przyrodniczym w Afryce.

  E-rolnictwo odgrywa kluczową rolę w zwiększaniu możliwości rolników na całym świecie poprzez procesy informacyjne i komunikacyjne, udzielając im wsparcia, dzięki któremu mogą podnieść jakość życia swojego i swoich rodzin. Technologie informacyjne i komunikacyjne (TIK) zapewniają dostęp do bieżących informacji takich jak prognozy pogody czy obecne ceny i ułatwiają handel internetowy, który może podnieść produktywność wiejskiej działalności rolniczej.

  Dwudniowa konferencja skupi się na konceptualizacji, projektowaniu, opracowywaniu, ocenianiu i zastosowaniu innowacyjnych sposobów wykorzystania TIK w kontekście obszarów wiejskich. W ramach konferencji zbadany zostanie między innymi wpływ e-rolnictwa na środowisko poprzez doskonalenie i podnoszenie wydajności wykorzystania zasobów naturalnych oraz eksploatację potencjału przyrody w kierunku zrównoważonego rozwoju, jaki najlepiej odpowiada na potrzeby Afryki.

  W czasie wydarzenia omówione zostaną również bieżące trendy w agroekologii i rolnictwie organicznym oraz sposób, w jaki można je wspierać za pomocą e-rolnictwa, jak również konkretne zastosowania i przypadki wykorzystania, które spełniają potrzeby afrykańskiego kontynentu.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych - jest dziedziną teorii ekonomii neoklasycznej, badającą statyczne i dynamiczne warunki optymalności wykorzystania zasobów i walorów środowiska przyrodniczego. Aspekty statyczne dotyczą efektywnego wykorzystania ograniczonych zasobów przeznaczonych na ochronę i konserwację środowiska (zachowanie jego jakości i zasobów). Aspekty dynamiczne dotyczą zaś optymalnego wykorzystania zasobów i walorów środowiska przyrodniczego w procesie wzrostu i rozwoju gospodarczego. Ekonomia środowiska bazuje na paradygmacie ekonomizacji – kryteria efektywności i optymalności ekologicznej traktuje się jako główne, natomiast kryteria bezpieczeństwa ekologicznego czy kryteria wynikające z koncepcji zrównoważonego rozwoju jako uzupełniające, dodatkowe. Filtry informacji to systemy informacyjne, które działając w sposób ciągły ze strumieniem dokumentów eliminują dokumenty irrelewantne na podstawie profili wyrażających stałe w czasie potrzeby informacyjne użytkowników. Przedmiotem zainteresowania filtrów są jednostki informacji, które powyżej zostały określone mianem dokumentów. Dokument jest tutaj rozumiany bardzo szeroko, jako treść mająca znaczenie dla odbiorcy, którą można mu zaprezentować. Afrykański Bank Rozwoju (African Development Bank, AfDB) – finansowa organizacja międzynarodowa, powstała dzięki zabiegom Komisji Gospodarczej ONZ ds. Afryki i Organizacji Jedności Afrykańskiej, w celu finansowania wspomagających rozwój gospodarczy i społeczny państw afrykańskich narodowych i ponadnarodowych projektów inwestycyjnych, związanych m.in. z poszukiwaniami bogactw naturalnych, rozwojem transportu, przemysłu, budownictwa, handlu i rolnictwa oraz wdrażaniem postępu technicznego, poprzez finansowanie szerokiego zakresu projektów i programów.

  Daniel Bennett (ur. 22 sierpnia 1976 roku w Johannesburgu) – południowoafrykański sędzia piłkarski. Jeden z najlepszych sędziów w Afryce, wielokrotnie wyznaczany do sędziowania spotkań Afrykańskiej Ligi Mistrzów oraz Afrykańskiego Pucharu Konfederacji. Eskom – południowoafrykańska firma, utworzona w 1922 roku jako Electricity Supply Commission (ESCOM), zajmująca się wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej, wykorzystywanej w przemyśle, górnictwie, handlu, rolnictwie i przez odbiorców indywidualnych; produkuje ok. 95% energii elektrycznej zużywanej w Afryce Południowej i ok. 45% – w całej Afryce. Od 1 lipca 2002 Eskom jest spółką publiczną (Eskom Holdings Limited), zarządzaną przez Radę Dyrektorów. Jedynym akcjonariuszem Eskom jest rząd Republiki Południowej Afryki, którego przedstawicielem jest minister ds. rozwoju (the Minister of Public Enterprises). W celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną w Republice Południowej Afryki buduje nowe elektrownie i linie energetyczne.

  Zielona rewolucja – określenie programów rozwoju rolnictwa prowadzonych w latach 60. XX w. przez agencję ONZOrganizacja do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Ich celem było zlikwidowanie zjawiska głodu na Ziemi poprzez zwiększenie produktywności rolnictwa (zwłaszcza w krajach tropikalnych i subtropikalnych) dzięki zastosowaniu wydajniejszych odmian roślin uprawnych i rozwojowi agrotechniki. Projekt ustawy nr 89417-6 – projekt rosyjskiej ustawy federalnej "O wprowadzeniu zmian do Ustawy Federalnej "O ochronie dzieci przed informacją szkodliwą dla ich zdrowia i rozwoju" oraz poszczególnych aktów ustawodawczych Federacji Rosyjskiej w sprawie dostępu w sieci Internet do informacji niezgodnej z prawem", który proponuje wprowadzenie do ustaw federalnych zapisów przewidujących filtrowanie serwisów internetowych na podstawie rejestru i blokowanie zakazanych zasobów internetowych. Szereg ekspertów w swoich wypowiedziach wskazuje na zagrożenie wykorzystania danego projektu do cenzurowania Internetu.

  South African Airways – południowo-afrykańskie narodowe linie lotnicze z siedzibą w Johannesburgu znane również jako Suid-Afrikaanse Lugdiens (SAL), jednak nazwa ta już się nie pojawia w logo linii lotniczej. Należą do największych linii lotniczych w Afryce. Posiadają 37 połączeń z całym światem. Naspers – NASDAQ: NPSNY międzynarodowy koncern mediowy mający siedzibę w Republice Południowej Afryki. Główną działalność prowadzi w obszarze płatnej telewizji, usług internetowych oraz prasy. Jest notowany na giełdach w Johannesburgu oraz Nowym Jorku. Naspers prowadzi działalność między innymi w Stanach Zjednoczonych, Afryce Subsaharyjskiej, Brazylii, Tajlandii, Indiach i Chinach. Ważnym miejscem operacji koncernu jest również Europa. Posiada on swoje przedsięwzięcia między innymi w Polsce, Rosji, Grecji oraz Holandii.

  Rolnictwo ekologiczne, ekorolnictwo – alternatywny dla rolnictwa konwencjonalnego system gospodarowania, który poprzez stosowanie środków naturalnych, nieprzetworzonych technologicznie pozwala produkować produkty rolnicze – żywność ekologiczną.

  Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (skrót: RRW) wchodzi w skład stałych komisji sejmowych. Do zakresu jej zadań należą sprawy rolnictwa, ogrodnictwa, sadownictwa, skupu płodów rolnych, hodowli, spółdzielczości rolniczej, gospodarki i ochrony gruntów rolnych i leśnych, zaopatrzenia wsi i rolnictwa w środki produkcji, w tym melioracji i zaopatrzenia wsi w wodę, przemysłu spożywczego, rybactwa śródlądowego oraz przetwórstwa rybnego, społeczno-zawodowych organizacji rolników i sytuacji socjalno-bytowej ludności wiejskiej. Komisja zajmuje się również sprawami określania kierunków demonopolizacji organów i struktur zajmujących się powyższą działalnością oraz rozwoju i modernizacji infrastruktury wsi oraz problematyką związana z oświatą i doradztwem rolniczym.

  William Ferguson (ur. 6 marca 1940 roku w Johannesburgu w Związku Południowej Afryki, zm. 19 maja 2007 roku w Durbanie w Republice Południowej Afryki) – południowoafrykański kierowca Formuły 1. Misja Wiary Apostolskiej Południowej Afryki (AFM) – wyznanie chrześcijańskie o charakterze zielonoświątkowym w Afryce Południowej. Jest największym kościołem zielonoświątkowym w RPA z 1,2 milionem członków, oraz piątym co do wielkości religijnym zgrupowaniem w RPA, co stanowi 7,6% ludności kraju. Kościół jest członkiem Międzynarodowej Misji Wiary Apostolskiej, Światowej Konferencji Zielonoświątkowej i Południowoafrykańskiej Rady Kościołów.

  Greater Johannesburg – nazwa okolic miasta Johannesburg, w Republice Południowej Afryki. Składa się z Johannesburgu oraz obszarów East Rand i West Rand. Jest często określany jako Witwatersrand, lub Rand, po niskich górach, które biegną przez obszar. W 2005 roku, składał się z różnych jednostek samorządu terytorialnego, w tym Ekurhuleni (składa się z East Rand), West Rand i miasta Johannesburg. Peter Lambert (ur. 3 grudnia 1986 w Johannesburgu) – brytyjski wioślarz reprezentujący do 2012 roku Republikę Południowej Afryki. Brązowy medalista mistrzostw świata.

  Polonia w Republice Południowej Afryki- ludność polskiego pochodzenia w RPA według Rady Polonii w Afryce Południowej liczy od 25 tysięcy do 30 tysięcy. EuroFIR (European Food Information Resorce - Europejskie Źródło Informacji o Składzie Żywności) jest międzynarodowym stowarzyszeniem non-profit, które wspiera wykorzystanie istniejących oraz przyszłych źródeł danych dotyczących składu żywności poprzez współpracę i harmonizację jakości danych, ich funkcjonalności oraz spełnianie światowych standardów.

  Harry Heinz Schwarz (ur. 13 maja 1924 w Kolonii, zm. 5 lutego 2010 w Johannesburgu) – południowoafrykański prawnik, dyplomata i polityk, lider Partii Reformistycznej i Demokratów, przeciwnik apartheidu, ambasador RPA w Stanach Zjednoczonych (1991–1995). Kształtowanie środowiska – świadome i planowe zmiany w środowisku przyrodniczym, zmierzające do gospodarczego wykorzystania ekosystemów (dla celów np. rolniczych, turystycznych itd.) lub przywracanie ekologicznej funkcji ekosystemów i krajobrazów (renaturyzacja, renaturalizacja). Kształtowanie środowiska może być także zdefionowane jako celowe i świadome oddziaływanie na środowisko przyrodnicze w celu nadania mu cech korzystnych z punktu widzenia człowieka oraz w celu zwiekszenia pojemności środowiska.

  Dodano: 30.07.2010. 16:12  


  Najnowsze