• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja nt. filozofii i teorii sztucznej inteligencji, Saloniki, Grecja

  05.08.2011. 15:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 3 - 4 października 2011 r. w Salonikach, Grecja, odbędzie się konferencja nt. filozofii i teorii sztucznej inteligencji.

  Sztuczna inteligencja (AI) ma wyjątkowy charakter pośród zagadnień inżynieryjnych, gdyż stawia pytania na temat natury informatyki, percepcji, rozumowania, uczenia się, języka, działania, interakcji i świadomości. Poszukiwanie odpowiedzi doprowadziło do podjęcia szeroko zakrojonych badań naukowych nie tylko nad sztuczną inteligencją ale także związaną z nią filozofią.

  Klasyczne debaty teoretyczne dotyczące AI koncentrowały się na pytaniach o to, czy sztuczna inteligencja jest w ogóle możliwa albo czy potrafi rozwiązywać konkretne problemy. W międzyczasie nastąpił szybki postęp technicznych systemów AI i znajdują się one obecnie w wielu miejscach.

  Mimo tego rozwoju utrzymuje się poczucie, że klasyczna AI jest nadal ograniczona i musi korzystać z innych metod i dziedzin. Uczestnicy konferencji przyjrzą się wielu teoretycznych i filozoficznym problemom sztucznej inteligencji, w tym zagadnieniom społecznym i etycznym.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Ben Goertzel (ur. 8 grudnia 1966 w Rio de Janeiro) – amerykański pisarz i badacz w dziedzinie sztucznej inteligencji. Prowadzi prywatną firmę produkującą oprogramowanie Novamente LLC, która ma na celu wytworzenie silnej sztucznej inteligencji, którą Ben Goertzel nazywa „Artificial General Intelligence” (sztuczną ogólną inteligencją). Jest też CEO firmy Biomind LLC, rozprowadzającej oprogramowanie do opartej na sztucznej inteligencji analizy danych biologicznej mikromacierzy. Doradca Singularity Institute i jego dawny dyrektor badawczy. Marvin Lee Minsky (ur. 9 sierpnia 1927) – amerykański naukowiec, zajmujący się głównie naukami kognitywnymi, zwłaszcza sztuczną inteligencją (AI). Współzałożyciel laboratorium AI w MIT. Autor wielu tekstów i prac z zakresu sztucznej inteligencji oraz filozofii. Silna sztuczna inteligencja (ang. Strong AI) – założenie, że pewne formy sztucznej inteligencji mogą posiadać wszystkie atrybuty dostępne umysłowi ludzkiemu. John Searle zdefiniował to pojęcie w następujący sposób:

  Cyc – projekt z dziedziny sztucznej inteligencji (AI), mający na celu stworzenie kompletnej bazy wiedzy, tak zwanego zdrowego rozsądku. Ma to stanowić podstawę, która umożliwi programom AI, przeprowadzanie rozumowania podobnego do ludzkiego. Steve Thaler - naukowiec, zajmuje się zagadnieniem uczenia się sieci neuronowych. W latach osiemdziesiątych osiągnął spektakularne osiągnięcia w dziedzinie sztucznej inteligencji.

  Aitech – Artificial Intelligence Laboratory – polskie przedsiębiorstwo informatyczne specjalizujące się w rozwoju oprogramowania narzędziowego i zastosowań z zakresu sztucznej inteligencji. Halina Kwaśnicka (ur. 22 marca 1952) - informatyk, specjalizująca się w sztucznej inteligencji, profesor, wykładowca na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.

  SPHINX - zintegrowany pakiet sztucznej inteligencji rozwijany od 1990 roku przez firmę Aitech Artificial Intelligence Laboratory. W skład pakietu wchodzą następujące elementy: Hubert Dreyfus (ur. 15 października 1929 w Terre Haute, Indiana) − filozof amerykański. Profesor filozofii na Uniwersytecie Berkeley w Kalifornii. Zainteresowania Huberta Dreyfusa obejmują dziedziny fenomenologii, egzystencjalizmu, filozofia psychologii, filozofia literatury, oraz filozoficzne implikacje sztucznej inteligencji.

  System ekspertowy – pojęcie z zakresu sztucznej inteligencji oznaczające system komputerowy, który emuluje proces podejmowania decyzji przez człowieka-eksperta. Systemy ekspertowe rozwiązują złożone problemy na podstawie analizy baz wiedzy, a nie realizację prostego algorytmu jak to ma miejsce w przypadku programów tradycyjnych.

  Funkcja aktywacji to pojęcie używane w sztucznej inteligencji do określenia funkcji, według której obliczana jest wartość wyjścia neuronów sieci neuronowej. Do najczęściej używanych funkcji aktywacji należą:

  Inteligencja wieloraka - teoria opracowana przez Howarda Gardnera w 1983 roku. Rozszerza ona definicję inteligencji poza umiejętności mierzone przez testy inteligencji. Gardner podzielił inteligencję na 8 odrębnych bloków. Wartości różnią się pomiędzy społeczeństwami, zgodnie z tym co dla danego społeczeństwa jest potrzebne, użyteczne i cenione. Do pomiaru tego rodzaju inteligencji potrzeba zastosowania znacznie dokładniejszych testów niż w przypadku standardowego pomiaru inteligencji. Teoria wymaga obserwacji oraz oceny jednostki w różnych sytuacjach życiowych. W ostatnich latach, badacze zaczęli się dokładnie zajmować jednym z rodzajów inteligencji - inteligencją emocjonalną, która jest związana z pojęciami inteligencji interpersonalnej oraz inteligencji intrapersonalnej w koncepcji Gardnera. Kismet i Cog - imiona robotów, zaprojektowanych i stworzonych przez specjalistów od sztucznej inteligencji z laboratorium Massachusetts Institute of Technology

  Dodano: 05.08.2011. 15:26  


  Najnowsze