• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja nt. nowych metod regenerowania chrząstki stawowej

  23.03.2011. 19:47
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Jedne z najnowszych metod biologicznej regeneracji chrząstki stawowej po raz pierwszy w Polsce będą "na żywo" prezentowane podczas międzynarodowej konferencji, która 24. marca rozpoczyna się w Katowicach.  "Pokażemy przebieg dwóch zabiegów regeneracji chrząstki stawu kolanowego, jakie w tym samym czasie będą przeprowadzane na bloku operacyjnym Szpitala Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich" - powiedział PAP prof. Jerzy Widuchowski, ordynator Oddziału Urazowo - Ortopedycznego Szpitala.

  Śląski Szpital Chirurgii Urazowej jest czołowym w Polsce i znanym za granicą ośrodkiem urazowo-ortopedycznym. Specjalizuje się m.in. w zabiegach odtwarzania uszkodzonej chrząstki stawowej przy użyciu tzw. metod biologicznych (inżynierii tkankowej).

  "Tego rodzaju techniki pozwalają uchronić wiele osób młodych przed niepełnosprawnością lub koniecznością wszczepienia sztucznego stawu, czyli endoprotezy" - stwierdził prof. Widuchowski, główny organizator konferencji.

  Chrząstka stawowa jest elastyczną tkanką zapobiegającą ścieraniu się stykających się ze sobą kości. Amortyzuje też wstrząsy jakie powstają w układzie kostnym podczas chodzenia i biegania. Po zakończeniu etapu dorastania nie ma jednak zdolności regeneracji. Powstaje wtedy silny ból oraz obrzęk i dochodzi z czasem do zwyrodnienia całego stawu.

  "Możemy temu zapobiec, jeśli w porę zastosujemy jedną z metod polegającą na wyhodowaniu w laboratorium zniszczonego fragmentu chrząstki stawu kolanowego, biodrowego lub skokowego" - stwierdził prof. Widuchowski.

  Ze zdrowego stawu chorego metodą małoinwazyjną, przy użyciu artroskopii, pobiera się drobny kawałek chrząstki, wielkości ziarnka ryżu. W laboratorium pozyskuje się z niego chondrocyty, komórki, z których głównie zbudowane są chrząstki. Potem namnaża się je na pożywce i przenosi na odpowiednie podłoże.

  "Po 3 tygodniach wyhodowaną tkankę można wszczepić w miejsce uszkodzenia stawu" - wyjaśnia prof. Wieduchowski.

  Do regeneracji chrząstki stawowej od niedawna wykorzystuje się również komórki pobrane ze szpiku kostnego. Tym razem podczas jednego zabiegu (artroskopii) pobierany jest szpik z talerza biodrowego i specjalnym separatorem wydzielane są z niego tzw. komórki macierzyste (z których mogą powstać wszystkie rodzaje tkanek).

  Potem wszczepia się je w miejscu ubytku pozostawia pod przykryciem membrany kolagenowej. Po kilku tygodniach powstaje z nich nowy fragment chrząstki stawowej. Po trzech miesiącach można zacząć biegać.

  "Użycie komórek macierzystych ma tę zaletę, że nie wymaga pobrania próbki tkanki ze zdrowego stawu" - powiedział prof. Widuchowski. Wybór metody zależy jednak od rozmiarów uszkodzenia. Wyhodowanie chondrocytów w laboratorium umożliwia odtworzenie do 10 cm kw. chrząstki.

  Obie metody nie pozwalają jeszcze na odtworzenie całego zniszczonego stawu. "Dlatego na razie można je stosować jedynie u ludzi młodych, u których większe są możliwości regeneracji tkanki. Niestety, nie potrafimy jeszcze pomóc osobom starszym ze zwyrodnieniem całych stawów. Dla nich jedyną opcją jest wciąż endoproteza"- dodał prof. Widuchowski.

  Metody biologiczne regeneracji chrząstki stawowej poza Szpitalem Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich wykorzystywane są m.in. w Klinice Ortopedii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i oraz Klinice Ortopedii i Traumatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Oferują je także ośrodki prywatne. Za kompleksowy zabieg trzeba zapłaci co najmniej 20 tys. zł.

  PAP - Nauka w Polsce, Zbigniew Wojtasiński 

  tot/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Chondroblasty, komórki chrząstkotwórcze – komórki wytwarzające substancję międzykomórkową tkanki chrzęstnej, czynne w okresie budowy i regeneracji chrząstki, potem przekształcające się w chondrocyty. Zachowują zdolność do podziału.

  Chondromalacja – (rozmiękanie chrząstki w tłumaczeniu dosłownym) to choroba prowadząca do destrukcji tkanki chrzęstnej. Występuje najczęściej w obrębie stawu kolanowego. Zmiany dotykające chrząstkę rzepki i przeciwległych kłykci uda charakteryzują się rozwłóknieniem, powstaniem szczelin i erozją doprowadzającą w konsekwencji do zmian zwyrodnieniowych stawu rzepkowo–udowego. Czynnikami predysponującymi do choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego są: urazy, zaburzenia osi kończyny i wysoki wzrost.

  Ochrzęstna (łac. perichondrium) jest warstwą nieregularnej błony, która okrywa i służy regeneracji chrząstki. Pełni również funkcje odżywczą ponieważ tkanka chrzęstna nie jest unaczyniona. Zbudowana jest z tkanki łącznej zbitej o utkaniu nieregularnym.

  Chrząstkozrost (łac. synchondrosis) – połączenie ścisłe dwóch kości za pomocą tkanki chrzęstnej. Występuje głównie w kościach długich, między pierwszym żebrem a mostkiem. Wyróżniamy chrząstkozrosty włókniste np. krążki międzykręgowe, chrząstki na podstawie czaszki, chrząstki między kośćmi łonowymi (w spojeniu łonowym - symphysis pubica).

  Obrąbek stawowy - struktura chrząstki włóknistej, która jest przedłużeniem panewki stawu biodrowego. Pogłębia panewkę dzięki czemu przyczynia się do ochrony głowy kości udowej przed uderzeniami o kostny brzeg panewki oraz zabezpieczenia pełnego ruchu w stawie. Jest strukturą wewnątrzstawową, która jest bogato unaczyniona i unerwiona co determinuje dolegliwości bólowe w przypadku jego uszkodzenia.

  Chrząstka pierścieniowata (łac. cartilago cricoidea) - jedna z chrząstek budujących szkielet chrzęstny krtani. Ma ona wygląd sygnetu. Światło pierścienia od góry jest eliptyczne a na przekroju dolnym okrągłe. Składa się z dwóch zasadniczych elementów: płytki leżącej z tyłu i łuku znajdującego się z przodu i z boków chrząstki.

  Chrzęstniak (łac. chondroma) jest łagodnym nowotworem tkanki chrzęstnej, różnicującym się w kierunku chrząstki szklistej.

  Dodano: 23.03.2011. 19:47  


  Najnowsze