• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja nt. perspektyw postrzegania płci i religii, Bolonia, Włochy

  24.01.2011. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 27 - 28 stycznia 2011 r. w Bolonii, Włochy, odbędzie się konferencja pt. "Muzułmanie w Europie - perspektywy postrzegania płci i religii".

  Wydarzenie, którego organizatorem jest projekt Gemic (Płeć-migracja-interakcja interkulturowa), poświęcone będzie dekonstrukcji dychotomii między jednorodną Europą a podobnie spójnym "innym". Nacisk zostanie położony również na sposób, w jaki płeć leży u podstaw tarć zachodzących w wyniku współczesnych wyzwań ponadnarodowych.

  Uczestnicy zapoznają się z pionierskimi badaniami nad sposobami zarządzania przez państwa członkowskie ruchami migracyjnymi i życiem codziennym, jak również z wynikami badań skupiających się na relacjach władzy w ramach wybranych mniejszości.

  Projekt Gemic jest finansowany z budżetu Siódmego Programu Ramowego. Bada interakcje kulturowe z perspektywy europejskiej, identyfikując powiązania między migracją, płcią a interakcją interkulturową, bowiem w miejscu spotkania tych trzech wymiarów zachodzą jedne z najważniejszych postępów kulturowych w Europie.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Sezon NHL 2013/2014 będzie 96. sezonem gry National Hockey League, a 97. jej działalności. Pierwsze mecze sezonu odbędą się 1 października 2013 roku. W tym dniu odbędzie się trzy spotkania. Drugi sezon z rzędu nie odbędą się spotkania w Europie, również NHL All-Star Game nie odbędzie się w zamian zawodnicy ligi NHL będą uczestniczyć w turnieju olimpijskim w Soczi. Hokeiści wrócą na tafle w Ameryce 26 lutego. 1 stycznia odbędzie się NHL Winter Classic, który został przełożony z powodu lokautu. Dodatkowo obędzie się jeszcze pięć innych spotkań na otwartych stadionach w ramach NHL Stadium Series oraz Heritage Classic. Sezon zasadniczy zakończy się 13 kwietnia 2013 roku.

  Euranet - europejska sieć radiowa. Jest to fuzja 16 międzynarodowych, krajowych, regionalnych i lokalnych rozgłośni europejskich tworząca jedno paneuropejskie Konsorcjum Medialne. Projekt ten informuje i komunikuje o wydarzeniach w Europie z perspektywy transnarodowej, a nie jak to było wcześniej, z perspektywy narodowej.

  XXI Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2018 odbędą się w Rosji w 2018 roku. Jest to pierwszy turniej mistrzostw świata, który odbędzie się w Europie Wschodniej. Jest to również pierwszy turniej mistrzostw świata, który odbędzie się na dwóch kontynentach: w Europie i Azji.

  Projekt: Polska – środowisko społeczne, skupiające ludzi o poglądach centrowych i liberalnych, działająca na obszarze Polski i poza jej granicami. Instytucjonalnym przejawem tego środowiska jest Fundacja Projekt: Polska i Stowarzyszenie Projekt: Polska oraz działające w ramach tych instytucji rozmaite inicjatywy.

  Komunikacyjne nauczanie języka (CLT) jest to metoda nauczania języka drugiego i języka obcego, która kładzie nacisk na interakcję jako zarówno środek jak i ostateczny cel uczenia się języka. Jest ono również nazywane “komunikacyjną metodą nauczania języków obcych” lub po prostu "metodą komunikacyjną”.

  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006).

  Ekistyka – nauka o osiedlach ludzkich, obejmująca planowanie na poziomie regionalnym, miejskim i gminnym, jak również projektowanie budowli mieszkalnych w taki sposób, aby osiągnąć harmonię pomiędzy mieszkańcami osiedla a ich środowiskiem fizycznym i społeczno-kulturowym. Ekistyka jest nauką transdysyplinarną: obejmuje nie tylko planowanie architektoniczne i urbanistykę, ale także geografię człowieka oraz psychologię społeczną, m.in. badanie interakcji zachodzących w obrębie współzamieszkujących osiedle grup społecznych oraz interakcji między różnymi grupami, jak również wieloaspektowe badanie relacji pomiędzy osiedlem, a jego otoczeniem, jak również wpływu formy osiedla na kształtowanie tych relacji.

  Dodano: 24.01.2011. 16:37  


  Najnowsze