• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja nt. postępów w analizie i eksploatacji portali społecznościowych, Kaohsiung, Tajwan

  31.01.2011. 16:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 25 - 27 lipca 2011 r. w Kaohsiung, Tajwan, odbędzie się konferencja nt. postępów w analizie i eksploatacji portali społecznościowych.

  W ostatnim czasie badania nad portalami społecznościowych posunęły się znacząco naprzód. Rozwój zaawansowanych technik analizy i eksploatacji portali społecznościowych (SNAM) znajduje się pod silnym wpływem internetowych portali społecznościowych, dzienników poczty elektronicznej i komunikatorów internetowych, które są powszechnie analizowane za pomocą teorii grafów i technik maszynowego uczenia się.

  Użytkownicy coraz bardziej postrzegają Internet jako medium społeczne, które wspomaga interakcję między ludźmi, wymianę doświadczeń i wiedzy, zajęcia grupowe oraz budowanie i ewolucję społeczności. Przełożyło się to na rosnące znaczenie SNAM z punktu widzenia akademickiego, politycznego, bezpieczeństwa wewnętrznego i biznesu. Wpisuje się to w model znanych jednostek przekształcających się w sieci, w których podmioty są coraz bardziej uzależnione od swojego usytuowania w strukturze.

  Wydarzenie będzie interdyscyplinarnym spotkaniem, które zgromadzi praktyków i naukowców z rozmaitych dziedzin SNAM, aby promować współpracę oraz wymianę pomysłów i praktyk. Ma zająć się istotnymi aspektami ze szczególnym naciskiem na pojawiające się trendy i potrzeby branży powiązane z analizą i eksploatacją portali społecznościowych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  MM Moje Miasto – sieć portali społecznościowych, przygotowanych przez grupę prasową Media Regionalne. Strony mają charakter miejskich serwisów informacyjno-społecznościowych oraz są platformą lokalnego dziennikarstwa obywatelskiego.

  MM Moje Miasto – sieć portali społecznościowych, przygotowanych przez grupę prasową Media Regionalne. Strony mają charakter miejskich serwisów informacyjno-społecznościowych oraz są platformą lokalnego dziennikarstwa obywatelskiego.

  MM Moje Miasto – sieć portali społecznościowych, przygotowanych przez grupę prasową Media Regionalne. Strony mają charakter miejskich serwisów informacyjno-społecznościowych oraz są platformą lokalnego dziennikarstwa obywatelskiego.

  Twitterowa rewolucja (ang. Twitter Revolution) – określenie protestów społecznych organizowanych przy pomocy internetowych serwisów społecznościowych.

  MyHeritage – portal społecznościowy skupiający się na rodzinie i genealogii. Pozwala członkom na budowę swojej własnej witryny rodziny, ładowanie zdjęć i filmików, organizowanie wydarzeń rodzinnych, budowę drzewa genealogicznego, jak również szukanie przodków. Z ponad 72 milionami użytkowników MyHeritage jest jednym z największych portali społecznościowych o tematyce genealogicznej.

  Pojęciem klona oznacza się w społecznościach internetowych konto użytkownika założone niezgodnie z regułami społeczności i służące celom sprzecznym z jej celami. Zwykle jest kontem wtórnym (tzn. jego założyciel posiada już własne konto w społeczności) i jego profil zawiera nieprawdziwe dane na temat właściciela.

  Crowdfunding – forma finansowania różnego rodzaju projektów przez społeczności, które są wokół tych projektów zorganizowane. Przedsięwzięcie jest w takim przypadku finansowane poprzez dużą liczbę drobnych, jednorazowych wpłat dokonywanych przez osoby zainteresowane projektem. Upowszechnienie się internetu pozwala na łatwe informowanie o projektach i tworzenie wokół nich społeczności, co przyczyniło się do rozwoju zjawiska crowdfundingu. Określenie to jest zwykle używane w odniesieniu do zbiórek prowadzonych na stworzonych w tym celu platformach internetowych, rzadziej także przy pomocy serwisów społecznościowych lub blogów.

  Dodano: 31.01.2011. 16:49  


  Najnowsze