• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja nt. programatycznego dostępu do biologicznych baz danych, Cambridge, Wlk. Brytania

  15.02.2011. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 9 - 13 maja w Cambridge, Wlk. Brytania, odbędzie się konferencja nt. programatycznego dostępu do biologicznych baz danych.

  Biologiczne bazy danych to biblioteki nauk przyrodniczych, na które składają się wyniki eksperymentów naukowych, publikowana literatura, wysokowydajna technologia eksperymentalna oraz systemy analizy obliczeniowej. Stanowią ważne narzędzie dla naukowców badających różne zjawiska biologiczne, od struktury biomolekuł i ich interakcji, po metabolizm całych organizmów i dalej.

  Wydarzenie będzie okazją dla bioinformatyków i biologów zainteresowanych opracowaniem kanałów analizy danych lub dostępu do nich w sposób zautomatyzowany, które można zintegrować z własnymi aplikacjami. Główne tematy sesji obejmą następujące zagadnienia:
  - przegląd dostępnych publicznie biologicznych baz danych w Europejskim Instytucie Bioinformatyki;
  - podstawowe usługi internetowe - jak funkcjonują i jak je odnaleźć;
  - integrowanie danych z różnych źródeł;
  - programatyczny dostęp do zróżnicowanych narzędzi analizy bioinformatycznej;
  - przykłady rzeczywistych zastosowań.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)

  Operacyjne bazy danych - bazy wykorzystywane wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba nie tylko na gromadzenie danych, ale również na możliwość ich modyfikowania. Ten typ baz przechowuje dane dynamiczne, tzn. takie, które ulegają ciągłym zmianom i przedstawiają aktualny stan rzeczy, której dotyczą. Zazwyczaj to ten typ bazy można spotkać w różnych organizacjach i firmach. Przykładem takiej bazy danych są np. bazy inwentaryzacyjne lub bazy obsługi zamówień.

  Wyzwalacz (ang. trigger) – procedura wykonywana automatycznie jako reakcja na pewne zdarzenia w tabeli bazy danych. Wyzwalacze mogą ograniczać dostęp do pewnych danych, rejestrować zmiany danych lub nadzorować modyfikacje danych.

  Wyzwalacz (ang. trigger) jest to procedura wykonywana automatycznie jako reakcja na pewne zdarzenia w tabeli bazy danych. Wyzwalacze mogą ograniczać dostęp do pewnych danych, rejestrować zmiany danych lub nadzorować modyfikacje danych.

  MetaCyc - dostępna w Internecie, naukowo opracowana baza danych szlaków metabolicznych organizmów żywych. Zawiera informacje dotyczące ponad 1100 szlaków metabolicznych, występujących u ponad 1500 różnych organizmów opartych na sprawdzonych danych z literatury naukowej.

  Normalizacja bazy danych jest to proces mający na celu eliminację powtarzających się danych w relacyjnej bazie danych. Główna idea polega na trzymaniu danych w jednym miejscu, a w razie potrzeby linkowania do danych. Taki sposób tworzenia bazy danych zwiększa bezpieczeństwo danych i zmniejsza ryzyko powstania niespójności (w szczególności problemów anomalii).

  Analiza dyskryminacyjna (ang. discriminant analysis) – zespół metod wielowymiarowej analizy danych. Zalicza się do grupy prognoz ilościowych. Zawiera metody, które czynią z tej techniki niezwykle efektywne narzędzie do zagadnień klasyfikacyjnych i technik eksploracja danych. Jej zadaniem jest rozstrzyganie, które zmienne w najlepszy sposób dzielą dany zbiór przypadków na występujące w naturalny sposób grupy. Pozwala rozstrzygnąć, czy grupy różnią się ze względu na średnią pewnej zmiennej, oraz wykorzystanie tej zmiennej do przewidywania przynależności do danej grupy.

  Entrez – system służący do uzyskiwania danych, rozwijany przez National Center for Biotechnology Information (NCBI). Zapewnia zintegrowany dostęp do różnych dziedzin danych, takich jak literatura, sekwencje nukleotydów i białek, kompletne genomy, czy struktury trójwymiarowe. Zaawansowana opcja wyszukiwania podaje nie tylko dokładny wynik wyszukiwania, lecz również związane rekordy z tej samej domeny, które nie mogły być uzyskane w inny sposób, oraz powiązanych rekordów z innych domen. Entrez obsługuje wiele baz danych, m.in.: PubMed, PubMed Central, OMIM, OMIA, PubChem Compound, PubChem Substance. Entrez jest jednym z najpowszechniej używanych systemów uzyskiwania danych z biologicznych internetowych baz danych.

  Dodano: 15.02.2011. 17:17  


  Najnowsze