• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja nt. serca i mózgu, Paryż, Francja

  02.01.2012. 15:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 1 - 3 marca 2012 r. w Paryżu, Francja, odbędzie się wydarzenie pt. "Konferencja nt. serca i mózgu".

  W toku badań medycznych ustalono, że jeśli chodzi o udary, jedna czwarta wszystkich udarów niedokrwiennych jest powiązana z sercem. Serce jest źródłem powstawania czopów zatorowych i skrzepów, które odrywają się od niego i przemieszczają w kierunku mózgu. Na 25% udarów niedokrwiennych, 45% jest następstwem migotania przedsionków. Jeżeli chodzi o przypadki migotania przedsionków, to odpowiednie leczenie mogłoby obniżyć ryzyko udaru o dwie trzecie. Niestety z powodu świadomości i potencjalnych zagrożeń związanych z leczeniem, trzem czwartym pacjentów spełniającym niezbędne warunki nie podaje się dostępnych leków.

  Skrzepy powstające w sercu przenoszą się do mózgu, który jest organem najbardziej dotkniętym przez te czopy zatorowe. Patrząc z innej perspektywy, udary zachodzą w pewnych obszarach mózgu, które mogą wpływać na serce poprzez wywoływanie arytmii - niemiarowości częstości akcji serca - a przez to powodować nagłą śmierć. Z jednej strony serce oddziałuje na mózg. Z drugiej strony udar może również wpłynąć na serce chorego.

  Konferencja zgromadzi kardiologów i neurologów, aby zgłębiać powiązania między pracą serca i mózgu. Program wydarzenia obejmie dyskusje poświęcone sposobom leczenia udarów sercowo-zatorowych, nowym trendom w farmakoterapii i powiązanym zagadnieniom.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Zawał mózgu (ang. cerebral infarction) – niedokrwienny udar mózgu. Od udaru mózgu spowodowanego zawałem mózgu należy odróżnić dwa inne rodzaje udarów: krwotok śródmózgowy i krwotok podpajęczynówkowy. Krwotok śródmózgowy (ang. intracerebral hemorrhage) – krwotoczny udar mózgu, nie będący krwotokiem podpajęczynówkowym. Od udaru mózgu spowodowanego krwotokiem śródmózgowym należy odróżnić dwa inne rodzaje udarów: zawał mózgu i krwotok podpajęczynówkowy. Zespół eksfoliacji (ang. exfoliation syndrome, XFS) – choroba związana z wiekiem, w której dochodzi do powstawania i gromadzenia się w różnych tkankach narządu wzroku patologicznego, włókienkowego materiału. Objawy oczne zespołu dotyczą zarówno przedniego segmentu oka jak i spojówek i struktur oczodołu. Uważa się, że XFS jest najczęstszą z uchwytnych przyczyn jaskry. Wykazano związek XFS z zaćmą. Sugerowano, że XFS jest schorzeniem układowym, związanym z większą zachorowalnością na TIA, udary mózgu, nadciśnienie układowe i chorobę niedokrwienną serca.

  Niedokrwienie mózgu (ang. cerebral ischaemia, łac. ischaemia cerebri) – zaburzenie krążenia krwi w mózgu, spowodowane zakrzepem, skurczem lub uszkodzeniem ściany w określonej tętnicy doprowadzającej krew do mózgu, zatorem takiej tętnicy (najczęstsze są zatory sercowopochodne - materiał zatorowy np. skrzeplina pochodzi z jam serca lub tętniczo-tętnicze - materiałem zatorowym jest skrzeplina przyścienna w tętnicy). Niedokrwienie mózgu może dawać objawy przemijające i jeśli wycofują się one w ciągu 24 godzin, to określamy je jako przejściowe niedokrwienie mózgu czyli TIA, może też spowodować uszkodzenie trwałe i wtedy jest ono określane jako udar mózgu niedokrwienny. Sztuczny rozrusznik serca (inaczej stymulator serca, kardiostymulator) to urządzenie elektryczne (obecnie wszczepiane w ciało chorego) służące do elektrycznego pobudzania rytmu serca. Stosuje się go, gdy naturalny rozrusznik – węzeł zatokowy, w wyniku różnych schorzeń trwale przestaje spełniać swoją rolę (choroba węzła zatokowo-przedsionkowego), co prowadzi do objawów niedokrwienia mózgu lub niewydolności serca. Drugim wskazaniem do wszczepienia rozrusznika są zaburzenia przewodzenia (tzn. blok przewodnictwa przedsionkowo-komorowego) przez naturalne elektryczne połączenie pomiędzy przedsionkami i komorami serca – węzeł przedsionkowo-komorowy.

  Zaburzenie rytmu serca, arytmia, dysrytmia, niemiarowość serca – stan, w którym skurcze mięśnia sercowego są nieregularne, a ich częstotliwość wychodzi poza bezpieczny zakres 60-100 uderzeń na minutę. Stan taki często stanowić może zagrożenie dla życia, chociaż nie jest to regułą.

  Dodano: 02.01.2012. 15:49  


  Najnowsze